Cum se contesta sanctiunea disciplinara a salariatului si va aparati de abuzuri

Cum se contesta sanctiunea disciplinara a salariatului, cum va aparati de abuzuri?

Se contesta sanctiunea dsciplinara de catre angajatul care este nemultumit de aceasta masura luata de angajator impotriva sa.

De exemplu,  angajatorul a procedat gresit cand a aplicat o sanctiune disciplinara salariatului sau aceasta este mai grava decat se impunea. 

Ca avocat specializat in dreptul muncii am constat ca cercetarea disciplinara si masurile de sanctionare luate de angajatori pot fi uneori aplicate gresite.

Din acest motiv, in dosare cu acest obiect  in multe cazuri sunt cenzurate aceste decizii.

Astfel de situatii se datoreaza faptului ca angajatorul nu are in vedere respectarea regulilor impuse de Codul muncii.

In alte cazuri, de alte acte normative aplicabile in domeniul dreptului muncii.

De exemplu, angajatorul sanctioneaza un salariat fara o cercetare prealabila conforma cu regulile Codului muncii.

Ori, fara respectarea procedurilor obligatorii privind cercetarea disciplinara.

Cand se contesta sanctiunea dsciplinara

Disciplina este un aspect crucial pentru menținerea integrității și eficienței organizaționale.

Sanctiunea disciplinară reprezintă o măsură administrativă sau juridică aplicată unui angajat în urma încălcării regulamentelor interne sau a normelor profesionale.

Această practică are un scop clar: să asigure conformitatea cu standardele etice și profesionale, să protejeze reputația și să promoveze un mediu de lucru sănătos și productiv.

Principalele încălcări care pot duce la aplicarea unei sanctiuni disciplinare, si astfel, se contesta sanctiunea disciplinara :

 •  comportamentul necorespunzător;
 • nerespectarea confidențialității;
 • neglijența în îndeplinirea sarcinilor profesionale;
 • sau orice altă acțiune care poate afecta negativ imaginea sau interesele.

Cum se gestioneaza contestarea sanctiunii dsciplinare?

Sanctiunea disciplinară poate varia în funcție de gravitatea încălcării, de la avertismente scrise sau orale până la suspendarea temporară sau chiar demiterea angajatului.

Aplicarea unei sanctiuni disciplinare servește ca un mecanism de corectare a comportamentului și de prevenire a recidivei, contribuind astfel la menținerea unui standard ridicat de profesionalism și etică în rândul angajaților.

De asemenea, transmiterea unui mesaj clar că neregulile nu vor fi tolerate în cadrul organizației poate descuraja alte încălcări și poate consolida cultura de conformitate.

În plus, aplicarea justă și transparentă a sanctiunii disciplinare poate consolida încrederea clienților și a partenerilor.

 Acest lucru este deosebit de important într-o profesie care se bazează în mare măsură pe încrederea și reputația profesională.

Cu toate acestea, este esențial ca procesul de aplicare a unei sanctiuni disciplinare să fie gestionat cu atenție și în conformitate cu legislația muncii și cu politicile interne.

 O abordare echitabilă și respectuoasă față de angajați este crucială pentru menținerea coeziunii și moralei.

Daca contestati sanctiunea trebuie sa probati greseala angajatorului

Daca salariatul săvârșește o faptă ce constituie o abatere disciplinară aceasta trebuie constatată și sancționată la timp de către angajator

Intervine răspunderea disciplinară, care este o formă a răspunderii juridice si dreptului muncii.

Aceasta presupune existenta unui contract individual de muncă valabil încheiat între salariatul persoană fizică și angajator.

Daca angajatul probeaza greselile angajatorului la aplicarea sanctiunii disciplinare, cum ar fi, cele de procedura, poate sa obțina câștig de cauză în instanță.

Totodata, sa ceara reintegrarea pe post precum si plata salariilor in mod retroactiv.

Din motivele aratate, procedurile in vederea aplicarii unei sanctiuni disciplinare trebuie să fie corect îndeplinite de angajator.

Salariatul are posibilitatea ca in astfel de cazuri sa sesizeze instanta de judecata.

Angajatorul va fi pus in situatia să dovedească in fata instantei motivele pentru care nu a respectat prevederile legale.

Daca acestea nu sunt conforme cu legea va fi sanctionat in consecinta.

Deci, cand dispune o sanctiune disciplinara, preventiv, angajatorul trebuie să obtina date suficient de concludente despre fapta.

Sa cerceteze circumstantele in care aceasta a fost săvârșita si sa studieze documentelor cauzei.

In acest fel poate sa aprecieze fapta cu obiectivitate si in cunostinta de cauza. Daca este cazul, prin audierea de persoane care pot da relatii, si care sa nu fie afectate de subiectivitate.

Ce se contesta despre sanctiunea disciplinara

 • descrierea insuficienta a faptei care constituie abatere disciplinara.

Nu este suficienta o formulare superficiala, echivoca, ci fapta trebuie descrisa in detaliu.

Este necesar ca din documentele privind abaterea disciplinara sa rezulte cu claritate in ce consta fapta care constituie abatere disciplinara.

 • partile nu au fost in cunostinta de cauza asupra drepturilor si obligatiilor fiecareia.
 • angajatorul trebuie sa stabileasca regulile de disciplina muncii. Salariatul sa aiba cunostinta ca fapta pentru care este cercetat constituie abatere disciplinara.
  Uneori, salariatul doar semneaza de luare la cunoștință anumite documente precum Regulamentul Intern, contractul colectiv la nivelul societății, fișa de post.
 • nu se precizeaza norma care a fost incalcata de salariat.
  Descrierea temeiului in care se va aplica sanctiunea are, de asemenea, importanta. Codul muncii, statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil incalcat de salariat;
 • cercetarea se face pe un termen mai mare de sase luni de la comiterea acesteia.

In Codul muncii se precizeaza ca angajatorul dispune de prerogativă disciplinară.

Are dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi, ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

Pentru ca angajatorul sa nu aiba astfel de “surprize” in instanta, daca sanctioneaza un salariat, trebuie sa detina informatii pe baza carora sa aprecieze corect daca acesta a comis o abatere disciplinara

Cum se contesta sanctiunea disciplinara

Conform art. 247 alin. 2 din Codul Muncii, abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca. Constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de salariat prin care acesta a încălcat normele legale.

Sau, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă. Ori, in alte cazuri, ordinele și dispozițiile legale ale superiorului ierarhic.

Din dispozitiile de mai sus rezulta ca, pentru ca o faptă să constituie o abatere disciplinară trebuie îndeplinite următoarele condiții:
-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovatie;
-prin fapta respectiva salariatul să fi încălcat,normele legale. Regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă. Ori, ordinele și dispozițiile legale ale superiorului ierarhic.

Contesta sanctiunea dsciplinara in cadrul cercetarii prealabile

Angajatorul trebuie să efectueze o cercetare prealabilă conformă cu regulile Codului Muncii.

Aceasta implică studierea circumstanțelor în care fapta a fost săvârșită, analiza documentelor cauzei și formularea de aprecieri obiective.

Conform Codului muncii, orice sanctiune disciplinara aplicata salariatului, cu exceptia avertismentului scris, trebuie sa fie precedata de o cercetare prealabila.
Aceasta prevedere rezulta din continutul in art.251 din Codul muncii.

Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

Cercetarea prealabilă presupune mai multe etape:

-descoperirea abaterii disciplinare;

-strângerea probelor săvârșirii abaterii;

-stabilirea vinovăției salariatului;

-convocarea salariatului cercetat disciplinar în vederea formulării apărărilor sale

Codul muncii precizeaza procedura in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile.

Salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
In practica,cercetarea se declanseaza cu o sesizare scrisa, facuta de o anumita persoana, continua cu numirea unei comisii si convocarea salariatului.

Codul muncii mai prevede despre neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute mai sus fara un motiv obiectiv. Aceasta da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

Cand contesta sanctiunea dsciplinara, salariatul nu se prezinta la convocare

Chiar daca salariatul nu se prezinta la convocarea comisiei si astfel sa-si precizeze punctul de vedere si apararea, nu inseamna ca sanctiunea nu poate fi aplicata.

Pe parcursul cercetarii disciplinare prealabile salariatului trebuie sa i se dea posibilitatea sa faca toate apararile. Sa prezinte si administreze probele de care intelege sa se serveasca. Are dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un avocat sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

 Angajatorul convoaca în scris salariatul prin intermediul reprezentantului desemnat pentru efectuarea cercetării disciplinare.
Convocarea trebuie să precizeze obiectul convocării, data, ora și locul unde va avea loc audierea.

Lipsa unor asemenea date si informatii poate constitui motiv de contestare a legalitatii cercetarii disciplinare.

In unele cazuri, salariatul refuză sa semneze, mai ales daca considera ca nu este vinovat.

Documentul de convocare poate fi inmanat personal, la munca, iar salariatul refuza sa-l primeasca. Pentru a considera ca procedura este indeplinita, aspectul va putea fi probat printr-un martor si consemnarea intr-un proces- verbal.

Procedura cand se contesta sanctiunea dsciplinara

Intelegerea procedurii de contestare a unei sanctiuni disciplinare este importanta pentru orice angajat care se confrunta cu o astfel de situatie.

Daca te simti nedreptatit de decizia angajatorului, este important sa cunosti pasii legali pentru a-ti apara drepturile.

Aceasta include depunerea unei plangeri formale si posibila adresare a instantei de judecata, conform Codului muncii.

Procedura de contestare a unei sanctiuni disciplinare incepe cu notificarea scrisa a deciziei de sanctionare.

Angajatul are dreptul sa solicite clarificari si sa conteste aceasta decizie, avand in vedere si regulamentul intern al companiei.

Este esential sa se respecte aceste termene pentru a nu pierde dreptul la contestatie.

Daca raspunsul intern este nesatisfacator, urmatorul pas este contestarea la instanta competenta.

Drepturi angajat cand se contesta o sanctiune disciplinara

Persoana sanctionata are anumite drepturi fundamentale atunci cand este sanctionata disciplinar.

 Este esential sa cunosti drepturile pe care le ai ca angajat, inclusiv dreptul la o cercetare disciplinara echitabila si la contestarea oricarei sanctiuni pe care o consideri nedreapta.

Informeaza-te si asigura-te ca procesul este efectuat in conformitate cu legea si regulamentul intern al companiei.

Orice angajat sanctionat disciplinar are dreptul la o procedura echitabila si transparenta.

Acesta include dreptul de a fi informat despre acuzatiile aduse, de a avea acces la dovezi si de a-si prezenta apararea.

Angajatul poate solicita asistenta juridica si are dreptul de a fi insotit de un reprezentant al sindicatului sau un avocat in cadrul audierilor disciplinare.

Respectarea acestor drepturi este fundamentala pentru asigurarea unui proces corect.

Aparare impotriva sanctiunii disciplinare

Confruntarea cu o sanctiune disciplinara poate fi stresanta, dar o buna aparare poate face diferenta. Inarmat cu cunostinte despre aparare impotriva sanctiunii disciplinare, ai sansa de a anula decizia printr-o argumentatie solida si probe convingatoare.

Consulta un avocat specializat in dreptul muncii pentru a te asigura ca iti exerciti toate optiunile de aparare disponibile.

Contestarea unei sanctiuni disciplinare:

Pentru a contesta o sanctiune disciplinara, procedati la o evaluare atenta a motivelor sanctiunii.

Consultati regulamentul intern si documentatia relevanta. Daca considerati sanctiunea nejustificata, redactati o contestatie scrisa catre departamentul de resurse umane, solicitand reevaluarea deciziei.

 In cazul respingerii contestatiei, puteti apela la instanta de judecata, unde prezentati dovezi si argumente pentru a sustine cererea de chemare in judecata.

Ce probe trebuie sa prezinte angajatul

In cadrul cercetarii disciplinare salariatul trebuie sa prezinte documente pentru a-si fundamenta apararea.

La art. 251 alin. (4) din Codul muncii se prevede ca in cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa.

 De asemenea, sa ofere comisiei sau persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare.

Se deduce astfel ca, daca angajatorul detine astfel de documente, salariatul ar trebui sa le solicite de la angajator.

Orice documente care-i sunt necesare sa-si formuleze apararile.

In acelasi timp, salariatul ar trebui sa precizeze in cererea formulata care este scopul solicitarii documentelor.

Un exemplu care a fost dat in acest sens a fost cu privire la foile de pontaj in situatia in care au legatura directa cu fapta salariatului care face obiectul cercetarii disciplinare.

 Acestea ar putea constitui un element pe baza caruia salariatul isi poate fundamenta apararea, astfel ca angajatorul ar trebui sa le puna la dispozitia salariatului.

Contestarea în instanță:

Salariatul are posibilitatea să sesizeze instanța de judecată. Angajatorul va trebui să dovedească în fața instanței motivele pentru care nu a respectat prevederile legale.

Dacă procedurile în vederea aplicării unei sancțiuni disciplinare nu au fost corect îndeplinite de angajator, acesta poate fi sancționat.

În concluzie, atunci când angajatorul dispune o sancțiune disciplinară, trebuie să obțină date suficient de concludente despre faptă, să respecte procedurile legale și să acorde atenție detaliilor pentru a evita contestații ulterioare.

Studiu de caz privind sanctiunea disciplinara

Acţiunea civilă a avut ca obiect contestarea deciziei nr. ##.06.2021, emise de către pârâta, decizie prin care reclamanta a fost sancţionată disciplinar cu reducerea salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 10% pentru nerespectarea normelor de disciplină a muncii și a obligaţiilor de serviciu prevăzute de contractul de muncă.

În motivare, Curtea de Apel Timişoara a reținut, în esenţă: „Pe fondul cauzei, se constată că latura obiectivă a abaterii disciplinare consta în refuzul salariatei de a îndeplini sarcina de serviciu trasată de către angajator prin reprezentantul său. […]

Eventualele nemulțumiri referitoare la managementul activităţii nu justifică refuzul de a îndeplini sarcinile de serviciu.

Obligaţie stabilită prin Contractul individual de muncă la lit. M, pct. 2 lit. a și în fișa postului la Capitolul „Obligaţii generale”.

Reclamanta nu este chiar cea mai îndreptățită persoana să emită teorii conspiraționiste cu privire la conducerea societăţii pârâtă.

Instanţele de judecată i-au stabilit în mod frecvent o culpă în realizarea sarcinilor de serviciu în relaţia cu pârâta.

S-a referit la Statul de Funcţii aplicabil atât la momentul reorganizării (iulie 2022), cât și momentul concretizării obligaţiei de reintegrare a reclamantei pe postul deţinut anterior concedierii disciplinare.

Se observă că, în structura funcţională a Staţiunii, nu a existat un post corespunzător pregătirii profesionale cu cea deţinută de către reclamantă, respectiv asistent de cercetare ştiinţifică – ###.

Pentru ce motive instanta a anulat sanctiunea disciplinara?

A pune în executare o hotărâre judecătorească prin care s-a dispus reintegrarea unui angajat pe postul şi funcţia deţinute anterior emiterii unei decizii de concediere anulate de instanţa de judecată înseamnă a relua efectiv raporturile de muncă dintre părţi.

În acest sens, angajatului trebuie să i se dea posibilitatea reală de a presta muncă pentru angajator pe postul şi funcţia deţinute anterior concedierii şi de a fi remunerat pentru munca prestată.

Pârâta angajatoare, prin modalitatea în care a procedat, a adus atingere substanţei dreptului salariatului de a fi reintegrat efectiv în muncă şi, în acelaşi timp, a adus atingere puterii executorii a hotărârilor judecătoreşti.

Principiul repunerii integrale a părţilor în situaţia anterioară (restitutio in integrum) este o consecinţă firească a lipsirii de efecte a deciziei de concediere inițiale, care a fost anulată de instanța de judecată.

Repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, prevăzută de art. 80 alin. (2) C.muncii, presupune reînființarea postului din care salariatul a fost concediat.

Totodata, reactivarea contractului individual de muncă și a tuturor drepturilor și obligațiilor părților prevăzute în contractul respectiv.

Care a fost solutia instantei la contestarea sanctiunii disciplinare?

Prin Decizia civilă pronunțată în apel instanta a anulat în parte decizia de concediere disciplinară.

A înlocuit sancțiunea desfacerii disciplinare a contractului de muncă cu sancțiunea disciplinară a reducerii salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 10%.

Totodată, instanța a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară concedierii, în sensul reintegrării reclamantei pe funcţia şi postul deţinute anterior emiterii deciziei.

Fiind obligată pârâta să îi plătească o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate.

Precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariata dacă nu ar fi intervenit concedierea contestată, cu începere de la data concedierii şi până la reintegrare.

În baza art. 80 C.muncii, instanţa va obliga pe pârâtă la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta pe perioada în care a fost concediată.

Va repune părțile în situația anterioară concedierii, în sensul reintegrării reclamantei pe acelaşi post ca și cel deţinut anterior

Alte articole de acelasi autor

-In ce conditii se aplica pedeapsa interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul in cazul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante;
– In ce conditii este in legitima aparare persoana careia i se sustrage un bun si exercita violente impotriva agresorului;
–In ce conditii se pedepseste conducerea unui vehicul sub influenţa unor substante psihoactive;
–Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;
–In ce conditii se apreciaza ca divortul este din culpa unuia dintre soti;
–Pe ce criterii este sanctionata o fapta ca fiind infractiune sau contraventie la Legea nr.50/1991privind autorizarea executarii constructiilor;
–In ce conditii instanta apreciaza ca un conducator auto este in stare de necesitate cand savarseste infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere;
–De ce este considerata Camera preliminara o faza distincta a procesului penal;
-Drept penal-legalitate;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto;
–Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;
–Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
Responsabilitate, confidentialitate,loialitate fata de client.

Pentru alte detalii contactati Cabinetul de avocatura Tudor Ion   https://avocat-tudor.ro
0724260393

Intrebari frecvente

Ce este o sanctiune disciplinara?

O sanctiune disciplinara este o masura aplicata de angajator unui angajat pentru incalcarea regulamentului intern sau a obligatiilor contractuale.

Cum pot contesta o sanctiune disciplinara?

Angajatul poate depune o contestatie la nivelul companiei conform procedurilor interne sau poate apela la instanta de munca, daca considera ca sanctiunea a fost nedrepta sau nelegala.

Ce probe sunt necesare pentru contestarea unei sanctiuni disciplinare?

Provele necesare pot include orice documentatie care demonstreaza incalcarea procedurilor de catre angajator, marturii ale colegilor, inregistrari, e-mailuri sau alte forme de comunicare care sustin cazul angajatului.

Care sunt termenele legale pentru contestarea unei sanctiuni disciplinare?

Termenele legale pot sa difere, dar este important ca angajatul sa actioneze cat mai repede posibil, de la notificarea sanctiunii.

Cabinetul de avocat Tudor Ion este specializat in litigii de dreptul muncii.

Luati legatura cu noi, clic aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

  servere vps servere dedicate gazduire web