Avocat Bucuresti - Contencios Administrativ

Un avocat in contencios admistrativ si fiscal contenciosului va poate consilia despre aceasta ramura de drept. Are în vedere litigiile apărute între persoanele fizice sau juridice şi autorităţi sau instituţii ce exercită atribuţiuni de putere publică. Cabinetul de avocatura Tudor Ion cu sediul in Bucuresti ofera servicii in contencios administrativ si fiscal.

Avocat contencios administrativ 

Un avocat in contencios administrativ trebuie sa dispuna de experienta profesională si o solidă pregatire teoretică.

Cabinetul nostru are o bogată experiență in litigiile ce au ca obiect actele administrativ-fiscale, in reprezentarea in fata autorităților administrative si altor institutii.

Est de necontestat ca repezinta o necesitate să cunoști și să stăpânești procedurile administrative și de contencios-administrativ si fiscal.

Pentru probleme juridice referitoare la impozite, deductibilitate, regimul fiscal al TVA-ului, accize, inspecția fiscală, contenciosul fiscal, fiscalitatea muncii este necesar sa te adresezi unui avocat in contencios administrative si fiscal.

Oferim servicii de consultanță la redactarea și depunerea de cereri către diferite autorități din tara si strainatate in domenii precum urmatoarele:

 • consultanţă juridică în raporturile dintre petent si autorităţile publice centrale şi cele locale.
 • reprezentarea şi asistarea juridică în relaţia cu cele aflate în Bucureşti sau in tara.
 • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţei de contencios administrativ şi fiscal din Bucureşti sau tara.
 • reprezentare şi asistare juridică în faza de executare silită a creanţelor fiscale.
 • reprezentam interesele persoanelor fizice si juridice în relația cu organele administrative în situatii legate de emiterea actelor administrative, efectele acestora.
 • acordam consultatii juridice, asistam si reprezentam clientii în procedurile administrative prealabile prin care se ataca actele administrative și fiscale.
 • plângeri prealabile, contestațiii, asistam si reprezentam în procedurile contencioase în fața instanțelor judecătorești de contencios administrativ și fiscal.
 • consultanță privind legislația funcționarilor publici, inclusiv a funcționarilor publici cu statut special.
 • reprezentam în litigii privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici si drepturile lor salariale, verificarea legalității actelor administrative.
 • redactare de cereri și plângeri prealabile potrivit Legii nr. 554/2004 și a actelor normative care impun respectarea unei proceduri prealabile obligatorii;
 • plângeri împotriva proceselor-verbale de sancționare a contravențiilor.

Ce este contenciosul administrativ si fiscal

Contenciosul administrativ si fiscal este un domeniu al dreptului cu specific aparte. In cadrul contenciosului administrative sunt apărarate drepturile și interesele persoanelor în raport cu instituțiile publice. In cadrul acestor procedure se urmareste anularea actelor administrației publice locale și centrale întocmite nelegal. Totodata, obținerea unui răspuns din partea instituțiilor pentru o anumită solicitare.

Cum ajutam clientii in contencios administrativ

Intr-o cauza de domeniul contenciosului administrativ si fiscal este important sa ai un avocat bun. Acesta, fiind avocat specializat in contencios administrativ te poate consilia, asista si reprezenta in cele mai bune conditii  în relația cu autoritățile publice centrale și locale.

Aparam interesele clientilor nostri cu profesionalism si seriozitate pledand in fata instantelor civile judecatoresti de orice grad, in cauze de la cele mai simple pana la cele mai complexe. Am dedicat mult timp si pasiune pentru drept şi dedicarea faţă de client, transpuse în rezultate concrete

Incredere reciprocă, păstrarea secretului profesional, acordam atentie in vederea cunoasterii situatiei de fapt, a identificarea problemei de drept şi construirea unei strategii eficiente. Atitudine bazată pe seriozitate, profesionalism şi diligență în raport cu interesele procesuale ale acestora

Contactati-ne acum

  avocat bucuresti

  In calitate de  avocat specializat in  contencios administrativ am in vedere principalul act normativ in materie, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, a Codului administrativ adoptat, dar si alte acte legate de activitatea instantei de contencios administrativ si fiscal.
  In procedura contenciosului administrativ acordam atentie jurisprudentei instantelor de contencios administrativ.

  Ce este contenciosul administrativ

  Contenciosul administrativ este un domeniu al dreptului cu specific aparte. In cadrul contenciosului administrativ sunt apărarate drepturile și interesele persoanelor în raport cu instituțiile publice. In cadrul acestor proceduri se urmareste anularea actelor administrației publice locale și centrale întocmite nelegal. Totodata, obținerea unui răspuns din partea instituțiilor pentru o anumită solicitare.

  Obiectul contenciosului administrativ rezulta din continutul art. 1 al Legii 554/2004. Acesta prevede ca, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.

  Cu ce va ajuta intr-o cauza de contencios administrativ avocat Bucuresti Tudor Ion

  Reprezentam interesele persoanelor fizice si juridice în relația cu organele administrative în situatii legate de emiterea actelor administrative, efectele acestora. Acordam consultatii juridice, asistam si reprezentam clientii în procedurile administrative prealabile prin care se ataca actele administrative și fiscale.

  Formulam plângeri prealabile, contestațiii, asistam si reprezentam în procedurile contencioase în fața instanțelor judecătorești de contencios administrativ și fiscal.

  De asemenea,  asistam si reprezentam personae fizice si juridice în contestațiile la executare împotriva titlurilor executorii.

  Ca avocat in contencios administrativ este normal sa avem in vedere in primul rand raporturile de contencios administrativ. In acest sens, acordam consultanta în redactarea de acțiuni în justiție împotriva organelor administrației publice. De asemenea, consultanță privind legislația funcționarilor publici, inclusiv a funcționarilor publici cu statut special.

  Reprezentam în litigii privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici si drepturile lor salariale, verificarea legalității actelor administrative.

  Alte situatii privesc încheierea, executarea, modificarea,încetarea contractelor administrative. Consultanţă, asistenta şi reprezentare în instanţă cu privire la revocarea, suspendarea, anularea actelor administrative. Asistență si reprezentare în procedurile administrative şi judiciare generate de controalele organelor de inspecţie fiscal.

  Redactare de cereri și plângeri prealabile potrivit Legii nr. 554/2004 și a actelor normative care impun respectarea unei proceduri prealabile obligatorii. Plângeri împotriva proceselor-verbale de sancționare a contravențiilor.

  Cum ajutam clientii in contencios administrativ

  Intr-o cauza de domeniul contenciosului administrativ este important sa ai un avocat bun in contencios administrativ. Acesta, fiind avocat specializat in contencios administrativ va poate consilia, asista si reprezenta in cele mai bune conditii  în relația cu autoritățile publice centrale și locale. Ne concentrăm asupra calității serviciilor oferite clienților, pentru a susține șansele acestora de obținere a succesului. Abordam fiecare cauza cu profesionalism.

  web hosting inregistrare domenii gazduire site hosting romania inregistrare domeniu gazduire domenii gazduire site gazduire domenii gazduire web host site magazin online gazduire web magazin online gazduire woocommerce redactare articole articole seo gazduire e-mail advertoriale seo pret advertoriale seo gazduire website gazduire email gazduire mail gazduire e-mail gazduire website agentie web design oferta creare site web oferta creare site web magazin online pret oferta magazin online agentie de web design