Avocat Bucuresti - Contencios Administrativ

Avocat Contencios Administrativ – Avocat Bucuresti – va reprezinta in relatia cu autoritatile- Tudor Ion

Un avocat in contencios admistrativ si fiscal va poate consilia despre aceasta ramura de drept si litigiile apărute între persoanele fizice sau juridice şi autorităţi sau instituţii ce exercită atribuţiuni de putere publică.

Cabinetul de avocatura Tudor Ion cu sediul in Bucuresti ofera servicii in contencios administrativ si fiscal.

 Un avocat in contencios administrativ trebuie sa dispuna de experienta profesională si o solidă pregatire teoretică.

Cabinetul nostru are o bogată experiență in litigiile ce au ca obiect actele administrativ-fiscale, in reprezentarea in fata autorităților administrative si altor institutii.

Daca ai o problema juridica de contencios administrativ este necesar sa cunoști procedurile administrative și de contencios-administrativ.

Pentru probleme juridice referitoare la impozite, deductibilitate, regimul fiscal al TVA-ului, accize, inspecția fiscală, contenciosul fiscal, fiscalitatea muncii este necesar sa te adresezi unui avocat in contencios administrativ si fiscal.

Oferim servicii de consultanță la redactarea și depunerea de cereri către diferite autorități din tara si strainatate in domenii precum urmatoarele:

 • consultanţă juridică în raporturile dintre petent si autorităţile publice centrale şi cele locale.
 • reprezentarea şi asistarea juridică în relaţia cu cele aflate în Bucureşti sau in tara.
 • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţei de contencios administrativ şi fiscal din Bucureşti sau tara.
 • reprezentare şi asistare juridică în faza de executare silită a creanţelor fiscale.
 • reprezentam interesele persoanelor fizice si juridice în relația cu organele administrative în situatii legate de emiterea actelor administrative, efectele acestora.
 • acordam consultatii juridice, asistam si reprezentam clientii în procedurile administrative prealabile prin care se ataca actele administrative și fiscale.
 • plângeri prealabile, contestațiii, asistam si reprezentam în procedurile contencioase în fața instanțelor judecătorești de contencios administrativ și fiscal.
 • consultanță privind legislația funcționarilor publici, inclusiv a funcționarilor publici cu statut special.
 • reprezentam în litigii privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici si drepturile lor salariale, verificarea legalității actelor administrative.
 • redactare de cereri și plângeri prealabile potrivit Legii nr. 554/2004 și a actelor normative care impun respectarea unei proceduri prealabile obligatorii;
 • plângeri împotriva proceselor-verbale de sancționare a contravențiilor.

Ce este contenciosul administrativ si fiscal

Contenciosul administrativ si fiscal este un domeniu al dreptului cu specific aparte.

In cadrul contenciosului administrativ sunt apărarate drepturile și interesele persoanelor în raport cu instituțiile publice.

In cadrul acestor proceduri se urmareste anularea actelor administrației publice locale și centrale întocmite nelegal.

Totodata, obținerea unui răspuns din partea instituțiilor pentru o anumită solicitare.

Cum ajuta clientii o firma de avocatura specializata in contencios administrativ

Intr-o cauza de domeniul contenciosului administrativ si fiscal este important sa ai un avocat bun.

Acesta, fiind avocat specializat in contencios administrativ te poate consilia, asista si reprezenta in cele mai bune conditii  în relația cu autoritățile publice centrale și locale.

Aparam interesele clientilor nostri cu profesionalism si seriozitate pledand in fata instantelor civile judecatoresti de orice grad, in cauze de la cele mai simple pana la cele mai complexe.

Am dedicat mult timp si pasiune pentru drept şi dedicarea faţă de client, transpuse în rezultate concrete

Incredere reciprocă, păstrarea secretului profesional, acordam atentie in vederea cunoasterii situatiei de fapt, a identificarea problemei de drept şi construirea unei strategii eficiente.

Atitudine bazată pe seriozitate, profesionalism şi diligență în raport cu interesele procesuale ale acestora.

Contenciosul administrativ: Cum poate firma noastra de avocatura sa ajute un client în procedura de soluționare a litigiilor de contencios-administrativ

Procesul in litigiile de contencios administrativ reprezintă un aspect important al sistemului de drept, avand în vedere că vizeaza relația dintre cetațeni și autoritațile administrative.

Pentru un client care se confrunta cu un litigiu administrativ, colaborarea cu o firmă de avocatura specializata in contencios administrativ poate face diferenta între o solutionare favorabill sau o pierdere în fața instantei.

Firma noastra de avocatura mai intai procedeaza la cercetarea cazului, ceea ce implica speta de contencios administrativ, cum poate firma de avocatura sa gaseasca solutia optima pentru un client în acest context.

 Vom explora procedurile specifice, aspectele cheie și modul în care experienta și expertiza juridica pot fi utilizate în favoarea clientului.

 1. Definirea contenciosului administrativ

Pentru a înțelege mai bine contextul, este important să definim contenciosul administrativ.

Contenciosul administrativ reprezintă ansamblul normelor și procedurilor prin care se soluționează litigiile între persoanele fizice sau juridice și autoritățile administrative.

Acesta implică examinarea legalitătii și temeiniciei deciziilor administrative, precum și protectia drepturilor și intereselor persoanelor afectate de aceste decizii.

2. Proceduri și etape într-un proces de contencios administrativ

Un proces de contencios administrativ implică de obicei următoarele etape:

Sesizarea instantei: Clientul care se confrunta cu o decizie administrativa contestabila va solicita asistența legala și va initia procesul de contencios administrativ prin sesizarea instanței competente.

Analiza deciziei administrative: Avocatul va examina decizia administrativă în cauza pentru a identifica eventualele neregularitati, ilegalitati sau încalcări ale drepturilor clientului.

Urmeaza pregătirea in vederea formularii cererii de chemare în judecată.

 Avocatul va pregăti cererea de chemare în judecata, în care va expune argumentele juridice și faptele relevante în sprijinul poziției clientului.

Procedura de judecata este etapa ce implică depunerea cererii de chemare în judecata, comunicarea actelor procedurale, administrarea probelor și sustinerea pledoariilor în fața instantei.

In finalul procesului de contencios administrativ se va da o sentința.

Avocatul va evalua decizia și va discuta cu clientul optiunile de continuare a procesului in contencios administrativ.

Daca clientul este nemultumit poate exercita și eventualele căi de atac.

Contactati-ne acum

  avocat bucuresti

  In calitate de  avocat specializat in  contencios administrativ am in vedere principalul act normativ in materie, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, a Codului administrativ adoptat, dar si alte acte legate de activitatea instantei de contencios administrativ si fiscal.
  In procedura contenciosului administrativ acordam atentie jurisprudentei instantelor de contencios administrativ.

  Ce este contenciosul administrativ

  Contenciosul administrativ este un domeniu al dreptului cu specific aparte. In cadrul contenciosului administrativ sunt apărarate drepturile și interesele persoanelor în raport cu instituțiile publice. In cadrul acestor proceduri se urmareste anularea actelor administrației publice locale și centrale întocmite nelegal. Totodata, obținerea unui răspuns din partea instituțiilor pentru o anumită solicitare.

  Obiectul contenciosului administrativ rezulta din continutul art. 1 al Legii 554/2004. Acesta prevede ca, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.

  Cu ce va ajuta intr-o cauza de contencios administrativ avocat Bucuresti Tudor Ion

  Reprezentam interesele persoanelor fizice si juridice în relația cu organele administrative în situatii legate de emiterea actelor administrative, efectele acestora. Acordam consultatii juridice, asistam si reprezentam clientii în procedurile administrative prealabile prin care se ataca actele administrative și fiscale.

  Formulam plângeri prealabile, contestațiii, asistam si reprezentam în procedurile contencioase în fața instanțelor judecătorești de contencios administrativ și fiscal.

  De asemenea,  asistam si reprezentam personae fizice si juridice în contestațiile la executare împotriva titlurilor executorii.

  Ca avocat in contencios administrativ este normal sa avem in vedere in primul rand raporturile de contencios administrativ. In acest sens, acordam consultanta în redactarea de acțiuni în justiție împotriva organelor administrației publice. De asemenea, consultanță privind legislația funcționarilor publici, inclusiv a funcționarilor publici cu statut special.

  Reprezentam în litigii privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici si drepturile lor salariale, verificarea legalității actelor administrative.

  Alte situatii privesc încheierea, executarea, modificarea,încetarea contractelor administrative. Consultanţă, asistenta şi reprezentare în instanţă cu privire la revocarea, suspendarea, anularea actelor administrative. Asistență si reprezentare în procedurile administrative şi judiciare generate de controalele organelor de inspecţie fiscal.

  Redactare de cereri și plângeri prealabile potrivit Legii nr. 554/2004 și a actelor normative care impun respectarea unei proceduri prealabile obligatorii. Plângeri împotriva proceselor-verbale de sancționare a contravențiilor.

  Cum ajutam clientii in contencios administrativ

  Intr-o cauza de domeniul contenciosului administrativ este important sa ai un avocat bun in contencios administrativ. Acesta, fiind avocat specializat in contencios administrativ va poate consilia, asista si reprezenta in cele mai bune conditii  în relația cu autoritățile publice centrale și locale. Ne concentrăm asupra calității serviciilor oferite clienților, pentru a susține șansele acestora de obținere a succesului. Abordam fiecare cauza cu profesionalism.

  servere vps servere dedicate gazduire web