Avocat Bucuresti - Drept Civil

Cabinetul avocat Tudor Ion ofera servicii juridice de drept civil

Avocat Drept Civil București | Servicii Profesionale, Protectie Juridica in rezolvarea litigiilor

Cabinetul nostru de avocatura este specializat in drept civil, va poate reprezenta in orice proces civil si va apara interesele, astfel ca nu evitati sa ne contactati.

Scopul cabinetului nostru de avocatura in drept civil este sa oferim servicii juridice de calitate clientilor nostri prin acordarea de consultanta, asistenta si reprezentare in procesele civile.

Aceasta implica din partea noastra  obligatia sa gasim strategia optima prin care sa rezolvam problema cu care va confruntati intr-un litigiu civil.

Ne preocupam mai intai cercetarea cazului si pregătirea corespunzatoare in problemele ce se pun in vederea sustinerii in fata judecatorului.

In acest scop, avem discutii amanuntite cu clientul, ascultam argumentele sale in legatura cu solutia pe care o doreste si cu ce probe se pot dovedi sustinerile sale.

Prin aceasta procedura ne edificam asupra  principalelor aparari si, eventual, a punctelor slabe in probleme juridice ce se pun.

Cand detinem toate datele necesare, ne ocupam de redactarea cereri de chemare in judecata daca sunteti reclamant intr-un proces civil.

Sau, a intampinarii, daca aveti calitatea de parat in procesul civil.

Intr-un stadiu mai avansat, ne ocupam de modul de administrare aprobelor si de redactare a pledoariei de avocat.

Avocatul in drept civil – un ajutor in litigiile de drept civil

Cabinetul avocat Tudor Ion ofera servicii juridice in domeniul dreptului civil. 

Avocatul nu este un lux, ci o necesitate in comunitatile civilizate, avocatul construieste impreuna cu partea procesul, este primul judecator al cazului.

In literatura de specialitate s-a afirmat in mod corect ca, profesiunea de avocat are misiunea de a completa lacunele culturale si juridice ale persoanei pe care o apara.

Sa lupte pentru aplicarea cat mai corecta a legii in cazul problemelor clientului pe care-l apara. Prin argumentele sale sa contribuie la formarea cat mai temeinica a convingerii judecatorului.

In situatia in care sunteti participant la un proces civil sau doriti consultanta in probleme juridice, apelati la un avocat din cabinetul nostru. 

Serviciile juridice privesc valorificarea si apararea drepturilor si intereselor legitime nascute din raporturile de drept civil. 

Ca exemplu, regimul proprietatii, contracte, obligatii, garantii, raspunderea civila delictuala, drepturi locative, proprietate imobiliara, succesiuni.

Ce este dreptul civil

Ca avocat drept civil trebuie cunoscut mai intai ce este dreptul civil.

Mai ales ca, aceasta a constituit obiectul de studiu pentru discipline de invatamant si preocupare juridica si pentru numerosi  specialisti in drept civil.

Dreptul civil a fost definit ca ramura de drept privat ce reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale in care subiectele, persoanele fizice sau persoanele juridice, se afla pe pozitii de egalitate juridica. 

O alta definitie este data de Wikipedia.

Dreptul civil este acea ramură de drept ce reglementează relațiile social-patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau juridice ce se află pe poziții de egalitate juridică, chiar când una dintre părți este statul (ca persoană privată și nu ca autoritate publică).
Raporturile juridice civile pot fi:

 • patrimoniale (cele mai multe) și
 • nepatrimoniale.

Dreptul Civil provine din limba latină, din latinescul “jus civile” care reprezenta dreptul propriu al poporului roman și care era aplicabil doar cetățenilor romani.

In Romania, reglementarile in cazuri de drept civil sunt incluse in Codul civil roman, cunoscut si ca noul cod civil.

In mod corespunzator, serviciile juridice si in drept civil oferit de Cabinet avocat Tudor Ion respecta dispozitiile Codului civil si ale Codului de procedura civila.

Cabinetul avocat Tudor Ion-servicii juridice de drept civil

 • consultanţă juridică, formularea de cereri sau redactarea şi negocierea contractelor civile.

           De exemplu, contracte civile, contracte de vânzare-cumpărare, împrumut, locaţiune, donaţie.

 • redactare notificari, cereri, intampinari, cereri reconventionale.
 • redactare actiuni in revendicare, actiune in granituire, actiune in stabilire drept de servitute.
 • redactare actiune in raspundere contractuala (pretentii);
 • actiune rezolutiunea sau rezilire a contractului;
 • redactare actiune in constatarea nulitatii actelor;
 • redactare cerere cu valoare redusa, cerere de ordonanta de plata;
 • redactare contestatie la executare,  cerere de suspendare executare silita
 • revendicare proprietati, terenuri sau alte imobile
 • litigiile dintre proprietari ori chiriasi
 • redactarea şi susținerea cererilor de chemare în judecată in ordonanțe preşedințiale.
 • evacuarea din imobile folosite sau ocupate fără drept,
 • redactăm şi susținem întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, note scrise, cereri de apel, recurs, contestație în anulare, revizuire. 
 • raporturile nepatrimoniale, elementele de identificare ale unei persoane – numele, domiciliul, reședința, acte de stare civilă, de existența și integritatea fizică și morală – dreptul la onoare, dreptul la demnitate, dreptul la libera exprimare, dreptul la propria imagine.

De ce sa ne alegeti pe noi, ca avocat drept civil

Va oferim suport legal in probleme juriodice cu care va confruntati, in procesele civile

In materia dreptului civil va aparam interesele cu profesionalism si seriozitate.

Dedicam timpul necesar si pasiune faţă de rezolvarea problemei clientului si transpunerii în rezultate concrete. 

Ne preocupa sa avem incredere reciprocă, păstrarea secretului profesional, acordam atentie in vederea cunoasterii situatiei de fapt, a identificarii problemei de drept şi construirea unei strategii eficiente.

Ne preocupam sa obtinem o eficienta maxima in reprezentarea dumneavoastra in fata instantelor de judecata si autoritatilor statului.

Sa gasim solutii pentru cazul dumneavoastra care sa duca la atingerea obiectivelor stabilite la inceputul colaborarii.

Din aceste motive nu ezitati sa ne contactati pentru redactarea de contracte civile, cand va cheama in judecata alta persoana, in diverse probleme cu instantele de judecata, in domeniul civil.

Serviciile noastre vizeaza valorificarea si apararea drepturilor si intereselor legitime nascute din raporturile de drept civil. 

In acest sens, Cabinetul nostru de avocatura oferă servicii juridice de drept civil, cum sunt:

 • consultanţă juridică, formularea de cereri sau redactarea şi negocierea contractelor civile (contracte de vânzare-cumpărare, împrumut, locaţiune, donaţie;
 • oferirea de reprezentare juridică în litigiile generate în legătura cu interpretarea și executarea clauzelor contractuale.
 • In fata instantelor de judecata si a tertilor, in domenii precum drept civil, drept comercial, dreptul familiei si dreptul muncii.

Relatiile cu clientii nostri

Este o relatie profesionala bazata pe incredere, colaborare, sinceritate, garantată de obligația legală a avocatului de păstrare a secretului profesional;

Construirea unui caz solid pornind de la o înțelegere corectă a situației de fapt, a particularităților acesteia.

Continuând cu identificarea problemei de drept şi construirea unei strategii de atac sau apărare eficiente.

Ca avocat drept civil, din motivele aratate, sfatul nostru este sa va gasiti un avocat de drept civil potrivit

 Desigur aceasta implica mai multe criterii pentru alegerea avocatului potrivit.

Intre acestea, experienta in domeniul dreptului civil, cunostintele in drept civil.

Firma de avocatura in care activeaza, prestigiul acesteia, gradul de implicare al avocatului in cazul dumneavoastra.

Cabinetul nostru de avocat Tudor Ion va poate ajuta in litigii de drept civil.

Ne puteti contacta, click aici sau e mail office@avocat -tudor.ro

Avocat in drept civil – responsabilizare in reprezentarea şi asistarea clientului

Despre dreptul la aparare

Dreptul la apărare, ca principiu general al desfăşurării procesului civil.

Dreptul la apărare este garantat, avand o consacrare expresă în noul cod. Anterior, principiul era prevăzut implicit prin mai multe reglementări. In alte cazuri rezulta din Constituţie, din alte acte normative sau din doctrină.

 1. Avocatul drept civil are dreptul sa asigure dreptul la aparare in fata instanţelor autorităţii judecătoreşti şi altor organe de jurisdicţie.
 2. organelor de urmărire penală.
  autorităţilor şi instituţiilor publice.
 3. în faţa altor persoane fizice sau juridice.

Obligatiile avocatului in drept civil

Art. 229 din Statutul profesiei de avocat

 1. este obligat să studieze temeinic cauzele ce i-au fost încredințate;
 2. să se prezinte la fiecare termen stabilit de instanțele de judecată, de organele de urmărire penală sau de alte instituții;
 3. să manifeste conștiinciozitate și probitate pentru îndeplinirea mandatului încredințat.
 4. avocatul nu este obligat să motiveze refuzul preluării unui caz ce se propune a-i fi încredințat, dacă acesta nu corespunde crezului său profesional;
 5. cu excepția dosarelor repartizate obligatoriu sau a gratuităților. Pentru același motiv, avocatul poate denunța unilateral o prestație în curs de executare deja angajată.
 6. avocatul este obligat să respecte solemnitatea ședințelor de judecată și să pledeze cu demnitate.
 7. avocatului îi este interzis să folosească expresii care ar putea leza instanța și participanții la proces, atât în ședința de judecată, cât și în afara acesteia.
 8. ori de câte ori este necesar, în raport cu natura și cu dificultatea cauzei, avocatul are obligația să depună note de ședință sau concluzii scrise, din proprie inițiativă ori la cererea instanței de judecată.

.Dreptul la apărare este „garantat”. Art. 24 din Constituţie face trimitere expresă la reprezentarea specializată prin mandatar avocat.

Consacrarea expresă a principiului dreptului la apărare este importantă şi sub aspect practic. Judecătorul are îndatorirea să asigure respectarea şi să respecte el însuşi principiile fundamentale ale procesului civil.

Rolul avocatului in civil, necesitatea de a fi independent

Rolul avocatului în procesul civil a fost pus uneori sub semnul intrebarii, mai ales daca invoca aspecte de procedura ce duc la tergiversarea procesului.

Avocatul insa are nevoie de independenta fata de autoritatile statului, pentru a-si exrcita profesia in deplina libertate.

Daca nu are deplina independenta dreptul la aparare ar fi afectat.

Pe drept cuvant s-a spus ca, avocatul sa nu se impotriveasca niciodata a veni in ajutorul celui sarac, impotriva celui bogat, in ajutorul celui slab, impotriva celui puternic.

Sa aiba un caracter nobil, adica o inima si intelegere.

Din acest motiv avocatului ii este interzis sa practice alte activitati care i-ar afecta independenta.

Rolul avocatului in etapa scrisa a judecatii

În conformitate cu art. 201 NCPC a fost reglementată etapa scrisă a procesului civil.
Părţile isi comunică reciproc pretenţiile şi apărările prin cererea de chemare în judecată, întâmpinare ori răspunsul la întâmpinare.
Avocatul, trebuie să acorde o atenţie sporită acestei etape.
In toate cauzele de nulitate a actelor de procedură efectuate trebuie invocate deodată, sub sancţiunea decăderii părţii.

Părţile sunt obligate să invoce toate mijloacele de apărare şi toate excepţiile procesuale de îndată ce le sunt cunoscute. In caz contrar, ele vor răspunde pentru pagubele pricinuite părţii adverse.

Şi în faza recursului aspectele de noutate implică o atenţie sporită din partea avocatului.

Motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. 1 NCPC nu pot fi primite decât dacă ele nu au putut fi invocate pe calea apelului.

Ori, în cursul judecării apelului ori, deşi au fost invocate în termen, au fost respinse. 

Sau, instanţa a omis să se pronunţe asupra lor.

Care sunt regulile in materie de citare in dreptul civil

Regulile în materie de citare şi comunicare actelor de procedură au suferit modificări.

In ce priveşte comunicarea care trebuie realizată unui avocat.

Art. 162 NCPC înmânarea citaţiilor şi actelor de procedură când actul urmează să fie înmânat unui avocat se poate face funcţionarului.

Sau, persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei, care va semna dovada. În lipsa acestora, înmânarea citaţiei sau a actelor de procedură se va face administratorului clădirii.

Ce se intampla in cazul lipsei persoanelor

In lipsă, paznicului sau agentului de pază, care va semna procesul-verbal întocmit în acest scop de către agent. Insa, după ce acesta din urmă a certificat în prealabil identitatea şi calitatea sa.

Prin noua reglementare s-a extins sfera persoanelor care pot primi valabil citaţia. Funcţionar/persoană însărcinată cu primirea corespondenţei, administrator clădire, paznic, agent de pază.

Aceasta impune o mai bună organizare şi gestiune la nivelul structurii administrative a formei de exercitare a profesiei.

Accesul liber la justitie

Conform reglementarilor in vigoare, principiul liberului acces la justitie se regaseste in prinipiile fundamentale ale procesului civil.

De exemplu, in art.5, indatoriri privind primirea si solutionarea cererilor.

De asemenea, in art. 6, cu denumirea, dreptul la un proces echitabil, in termen optim si previzibil.

Orice persoana se poate adresa justitiei pentru protectia drepturilor si intereselor sale.

Cum poate fi investita instanta

Aceasta nu inseamna ca instanta de judecata poate fi investita oricand si oricum.

Se are in vedere ca legea procesual civila stabileste competenta instantelor de judecata.

De asemenea, stabileste procedura de judecata, caile de atac, executarea silita.

Aceasta nu are semnificatia ca este ingradit dreptul la justitie.

Asistenta unui avocat in drept civil – dreptul la un proces echitabil, conform art.6 din Conventie

Caracterul echitabil al unui proces civil trebuie vazut din perspectiva spetei civile ce se judeca.

Presupune o procedura contradictorie, respectarea dreptului la aparare si egalitatea partilor.

Chiar art.20 din Codul de procedura civila se refera la acest principiu.

Judecatorul trebuie sa asigure reapectarea principiilor fundamentale de drept civil. De asemenea, el insusi trebuie sa le respecte.

Competenta instantelor in materie civila
Potrivit principiilor constitutionale ale separatiei puterilor in stat, infaptuirea justitiei este incredintata instantelor judecatoresti.

Acestea sunt alcatuite di judecatori care se spun numai legii. Competenta instantelor judecatoresti in materie civila este    reglementata in Titlul III din Codul  de  procedura civila       

Ne puteti contacta, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Cabinet

0724260393

Contacteaza-ne acum

Default content

  hosting romania web hosting gazduire web domenii web servere dedicate server vps