Avocat Bucuresti - Drept Fiscal si Financiar

Cabinetul nostru de avocatura din Bucuresti acorda consultanta in domeniul fiscal si financiar pentru persone fizice si juridice din Romania.

Avocat fiscal si financiar

Societatile comerciale pot fi supuse unor inspecții fiscale, controale antifraudă sau alte tipuri de verificări fiscale. Uneori este necesar sa conteste anumite obligatii fiscale sau contributii sociale nedatorate. De asemenea, persoanele fizice au obligatii fiscale pe care trebuie sa le cunoasca.

In aceste situatii va este de un real folos ajutorul unui avocat specializat in drept fiscal si financiar.

Aceasta pentru ca, obligatiile ce deriva din dreptul fiscal si financiar sunt mai bine cunoscute cu ajutorul specialistilor.  Piața comercială devine tot mai complexa, astfel ca si rolul avocatului specializat in drept fiscal si financiar, este tot mai important.

Ce este dreptul fiscal

Dreptul fiscal a fost definit ca o ramură a dreptului public formata din totalitatea actelor normative ce reglementează raporturile juridice fiscale care se nasc, se modifică şi se sting în procesul colectării impozitelor şi taxelor de la contribuabili.

Dreptul fiscal este o ramură a dreptului public. Raporturile juridice fiscale se nasc în procesul colectării impozitelor şi taxelor, sau al administrării acestora.

Administrarea impozitelor şi taxelor este o noţiune legală folosită de codul de procedură fiscală, a cărei arie de acoperire este însă mult mai largă, având în vedere nu numai colectarea, dar şi înregistrarea fiscală, declararea impozitelor, inspecţia fiscală şi contenciosul fiscal.

Principiile dreptului fiscal

Aplicarea legislatiei in domeniul dreptului fiscal necesita cunoasterea principiilor care stau la baza elaborării normelor juridice care îl alcătuiesc. Legislaţia, literatura juridică şi practica judiciară română şi europeană au consacrat dreptului fiscal mai multe principii.

Intre acestea, un rol important il ocupa principiul legalităţii, consacrat si in art. 139 alin. 1 din Constituţia României. In acest sens, se dispune ca, impozitele, taxele şi orice alte venituri cuvenite bugetului de stat sau bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.

La nivel local anumite taxe şi impozite sepot stabili, în virtutea autonomiei locale, prin hotărâri ale consiliilor locale cu respectarea prevederilor constituţionale.

Un alt principiu este principiul protecţiei drepturilor fundamentale ale cetăţenilor.

Acesta se manifestă în domeniul fiscal sub mai multe aspecte cu privire la drepturile contribuabililor. Intre acestea enumeram: dreptul la apărare, dreptul la respectul domiciliului şi a vieţii private, dreptul la un proces echitabil, secretul fiscal.

In ce domenii ale dreptului fiscal si financiar va ajutam

Consecințele juridice cu privire la modul de impozitare, deductibilitate, regimul fiscal al T.V.A, accize, inspecție fiscală, fiscalitate pot fi deosebite.

Cabinetul nostru de avocatura oferă consultanta si asistență juridică în litigiile din domeniul fiscal, precum si reprezentare in fata instantei de judecata si alte autoritati.

Cum ar fi, in materia taxelor si impozitelor, asistenta juridica in vederea pregatirii, desfasurarii si finalizarii controalelor si inspectiilor fiscale, anularii de acte fiscale emise de autoritatile de reglementare in materia contenciosului fiscal.

Asistenta juridica si reprezentare in probleme fiscale in fata instantelor judecatoresti.

Impozitele pe profit, impozite pe venit, impozite și taxe salariale, impozite și taxe locale. administrativ fiscal.

Contactati-ne acum

    servere vps servere dedicate gazduire web