Despre Noi

Alte servicii cabinet avocat Tudor Ion

f) activităţi de mediere;

g) activităţi fiduciare constând în primirea în depozit, în numele şi pe seama clientului, de fonduri financiare şi bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii,.

După încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum şi plasarea şi valorificarea acestora.

In numele şi pe seama clientului, activităţi de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate;

h) stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului şi înregistrarea acestora.

In numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate;

j) orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii.

avocat din bucuresti
cum sa infiintezi o firma

Cabinet avocat Tudor Ion este un Cabinet individual de avocat.

Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt, la alegere: cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată.

În cabinetul individual îşi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau împreună cu alţi avocaţi colaboratori

În scopul exercitării în comun a profesiei, cabinetele individuale se pot asocia, pentru a-şi crea facilităţi tehnico-economice în vederea exercitării profesiei.

Individualitatea în relaţiile cu clienţii, cât şi drepturile şi obligaţiile avocaţilor titulari ai unor cabinete individuale astfel asociate îşi păstrează caracterul personal.

În mod corespunzător cabinetele individuale se pot asocia şi cu societăţile civile profesionale.

Profesia de avocat este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei şi descentralizării.

Toate barourile din România, constituite potrivit legilor privind profesia de avocat, sunt membre de drept ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.)

U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, înfiinţată prin Lege.

Aceasta este unica succesoare a Uniunii Avocaţilor din România, constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. fiind interzise.

Actele de constituire şi de înregistrare ale unor alte barouri în afara U.N.B.R. sunt nule de drept, această nulitate putând fi oricând constatată la cererea U.N.B.R., a barourilor membre, a Ministerului Public sau de către instanţă din oficiu.

 

Contacteaza-ne acum

Ne puteţi contacta telefonic la numarul de telefon afisat pe website, sau folosind formularul de contact. Vă vom raspunde într-un timp rezonabil.

  Servicii juridice

  1. Drept Penal,
  2. Dreptul Muncii,
  3. Drept Civil,
  4. Drept Comercial
  5. Dreptul Familiei,
  6. Drept Administrativ
  7. Malpraxis
  8. Recuperari daune, accidente rutiere
  Reprezinta interesele cetatenilor romani si din strainatate.

  Cabinet de avocatura Tudor Ion are o experienta de peste 23 de ani in acest domeniu. Desigur ca, experienta isi spune cuvantul in orice domeniu de activitate.

   In portofoliul cabinetului de avocatura Tudor Ion avem cauze din domeniul dreptului penal, civil, muncii, familiei, comercial, contencios administrativ, malpraxis, recuperari daune si alte domenii ale dreptului.

  Misiunea unui cabinet de avocat

   Misiunea cabinetului avocat Tudor Ion impune îndatoriri și obligații multiple, în raport de: client, instante de judecata și celelalte autorități în fața cărora avocatul pledează pentru cauza clientului sau acționează în numele acestuia.

  Profesia de avocat este o profesie liberală și independentă, supusă respectării normelor pe care ea și le-a impus, este un mijloc esențial de apărare a drepturilor omului în fața Statului și a altor puteri din societate.

  Un avocat trebuie, menținând în același timp respectul cuvenit și curtoazia față de instanța de judecată.

  Trebuie să apere interesele clientului, onorabil și fără teamă, neavând interese sau beneficii pentru el însuși sau altă persoană. Un avocat nu trebuie să dea cu bună știință informații false sau care induc în eroare instanța de judecată.”

  Ce rezulta din „Principiile Națiunilor Unite privind rolul Avocaților”

  Se afirmă că: „avocații trebuie să mențină permanent onoarea și demnitatea în cadrul profesiei lor, în calitate de agenți esențiali ai administrării justiției”.

  „În protecția drepturilor clienților și promovarea cauzei justiției, avocații vor căuta să susțină drepturile omului și libertățile fundamentale recunoscute de legislația națională și internațională. Sa actioneze în orice moment în mod liber și diligent în conformitate cu legea, standardele recunoscute și etica profesiei de avocat.(…).

  Avocații trebuie să respecte întotdeauna în mod loial interesele clienților lor.”

  Avocatul este participant în proces si rolul este deosebit de important, chiar un rol determinat.

  Avocatul are dreptul să beneficieze de timpul si înlesnirile necesare pregătirii apărării.

  Organele judiciare au obligaţia să asigure exercitarea deplină si efectivă a dreptului la apărare de către partile din dosar si subiecţii procesuali principali în tot cursul procesului penal.

  Rolul avocatului este apararea statului de drept, respectarea principiului prezumtiei de nevinovatie.

  Garantii

  Asigurarea unor garantii pentru cetateni precum dreptul la aparare si secretul profesional.

  Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome,

  Această profesie se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte.

  Barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R).

  Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise.

  Actele de constituire şi de înregistrare ale acestora fiind considerate, conform legii, nule de drept.

  avocat bucuresti

  Despre serviciile cabinet avocat Tudor Ion

  a) consultaţii şi cereri cu caracter juridic;

  b) asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale

  A notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;

  c) redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;

  d) asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate;

  e) apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice.

  Ne concentrăm pe  pe oferirea de servicii de consultanță și asistență juridică la standarde profesionale în domeniile dreptului comercial, inclusiv recuperări de creanțe, dreptului muncii, dreptului civil, dreptului penal, dreptului proprietății intelectuale și de asemenea, asistență și reprezentare în față instanțelor de judecată de orice grad și a oricărei alte autorități publice ale statului român.

  Tudor Ion

  Avocat Bucuresti

  avocat bucuresti
  avocat bucuresti
  hosting romania web hosting gazduire web domenii web servere dedicate server vps