Incuviintarea probei in proces, ce sa ai in vedere ca sa fie admisa

Incuviintarea probei in procesul penal este o etapa importanta pentru stabilirea adevarului in cauza in care va judecati.

Presupunand ca s-a formulat o acuzatie penala trebuie sa va aparati si sa cereti incuviintarea de probe.

Este posibil ca organul de urmarire penala sa nu cunoasca indeajuns imprejurarile cauzei sau nu dovedeste la acel moment preocuparea necesara aflarii adevarului.

Mai ales daca, reclamantul solicita sume de bani importante pe care nu i le datorati sau o sanctiune penala.

Chiar daca nu aveti abilitatile si cunostintele de drept sau cele necesare naturii cauzei, trebuie sa stabiliti modalitatea prin care puteti contesta acuzatiile si sa dovediti realitatea.

Incuviintarea probelor la urmarirea penala

In principiu, partile pot propune probe in tot cursul procesului penal, atat prin cerere scrisa de probatorii dar o pot face si verbal.

Mai intai, incuviintarea de probe revine ca obligatie organului de urmarire penala sau procurorului, in faza de urmarire penala.

Desigur ca este indicat ca cererea de incuviintare de probe sa se formuleze in scris si motivata corespunzator in fapt si in drept.

Se va indica calitatea procesuala a celui care solicita incuviintarea probei(inculpat, invinuit, parte vatamata) precum si probele ce se cer administrate.

Felul acestora depinde de obiectul cauzei, dar in mod obisnuit se cere inscrisuri, audierea de martori, efectuarea de expertize.

Totodata trebuie sa se precizeze motivul pentru care se solicita incuviintarea de probe.

Intereseaza concludenta utilitatea si oportunitatea probelor propuse spre incuviintare..

In continuare, urmeaza ca organul judiciar sa se pronunte motivat asupra incuviintarii si administrarii probelor propuse.

Incuviintarea probelor in etapa judecatii

Instanta de judecata poate sa procedeze la completarea probatoriului prin incuviintarea de probe noi.

Aceasta are loc in etapa de aducere la cunostinta a invinuirii, a formularii de cereri si exceptii.

De asemenea, in masura in care persoana vatamata sau partile solicita acest lucru, instanta va dispune readministrarea probelor administrate in faza de urmarire penala si care au fost copntestate.

Totodata, in vederea asigurarii unei juste solutionari a cauzei si aflarii adevarulu, instanta poate administra probe noi sau poate dispune readministrarea unor probe necontestate din oficiu.

Aceste aspecte rezulta din dispozitiile art. 376 alin.(3), in conformitate cu care dupa audierea inculpatului, a persoanei vatamate, a partii responsabile civilmente, se procedeaza la administrarea probelor incuviintate.

Semnificatia incuviintarii probelor

Daca nu intervine medierea, retragerea plangerii, cererii sau alte cauze, in cursul procesului, va trebui sa va ganditi ce probe sa incuviinteze organul de cercetare penala.

Etapa are un rol determinant pentru dovedirea punctului dvs. de vedere si trebuie efectuata in mod corespunzator, incepand cu propunerea probelor concludente si utile.

Ca si in viata, din diferite motive, este posibil ca adevarul sa nu se cunosaca inca de la inceput.

Este nevoie de producerea anumitor dovezi, adica de probe, pentru ca sa se stabileasca adevarul.

Probele sunt foarte importante pentru ca pe intreaga perioada a desfasurarii unui proces, pana cand va hotararea ramane definitiva dosarul se rezolva pe baza de probe.

Chiar si motivarea hotararii judecatoresti trebuie sa se intemeieze pe probele administrate in cauza.

De asemenea,organul de urmarire si instanta de judecata au obligatia sa lamureasca cauza sub toate aspectele,pe baza de probe.

Ce sunt probele si cum se administreaza dupa incuviintare

In art.97 din Codul de procedura penala, cu denumirea proba şi mijloacele de probă gasim o definitie a probelor.

Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni.

La identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei.

Care sa contribuie la aflarea adevărului în procesul penal.

Probele se obtin prin mijloace de proba, acestea fiind urmatoarele:
a) declaraţiile suspectului sau ale inculpatului;
b) declaraţiile persoanei vătămate;

c) declaraţiile părţii civile sau ale părţii responsabile civilmente;
d) declaraţiile martorilor;

e) înscrisuri, rapoarte de expertiză sau constatare, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de probă;

f) orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege.

Fiecare caz are specificul sau concret, astfel ca pentru aflarea adevarului trebuie dovedite doar anumite imprejurari.

Unele pot fi principale, esentiale, determinante pentru aflarea adevarului si pentru rezolvarea unei cauze, altele secundare, auxiliare.

Cine incuviinteaza probele in procesul penal

In principiu, in cadrul unui proces penal sarcina probatiunii revine organelor de urmarire penala.

In acest sens,art.100 alin.(1) C.pr.pen prevede ca organele de urmarire penala strang si administreaza probele, atat in favoarea, cat si in defavoarea suspectului sau inculpatului, la cerere sau din oficiu.

Partile formuleaza propuneri de probe iar organul de urmarire penala le admite si administreaza probele solicitate.

Atunci cand probele administrate de organul de urmarire penala nu sunt conforme cu realitatea cunoscuta de suspect sau inculpat, acestia au posibilitatea sa propuna probe pentru a le combate.

Cerintele pentru incuviintarea probelor

Partile pot propune orice proba, dar numai daca sunt indeplinite anumite cerinte proba respectiva poate fi admisa spre administrare.

Mai mult decat atat, este interesul persoanei in cauza sa propuna probele cu cea mai mare relevanta pentru a demonstra punctul sau de vedere.

Cu alte cuvinte, proba trebuie sa fie concludenta si utila cauzei.

In literatura de specialitate se vorbeste de un anumit standard al probei, pentru a fi admisa,pentru a forma convingerea judecatorului.

• proba sa fie admisibila.

De exemplu, nu este admisibila proba referitoare la fapte si imprejurari care vin in contradictie cu cunostintele stiintifice sau normele morale existente in cadrul societatii la un moment dat.

• proba sa fie pertinenta

Proba trebuie sa aiba legatura cu natura cauzei,cu faptele si imprejurarile ce trebuie dovedite.

Proba sa fie concludenta

Proba trebuie sa contribuie in mod hotarator la solutionarea cauzei,sa fie esentiala si sa determine clarificarea problemelor din cauza respectiva.

• proba sa fie utila cauzei

O proba este utila daca prin informatiile pe care le furnizeaza este necesara pentru solutionarea cauzei,clarifica faptele si imprejurarile cauzei.

Situatiile in care proba nu este incuviintata

Daca nu sunt indeplinite aceste cerinte, cererea de administrare de probe va fi respinsa de catre organul de urmarire penala.

In literatura juridica s-au exemplificat urmatoarele situatii:
-proba nu este relevanta in raport cu obiectul probatiunii in cauza
-se apreciaza ca pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente mijloace de proba;

-proba nu este necesara, faptul este notoriu;

-proba este imposibil de obtinut;

-cererea a fost formulata de o persoana neandreptatita;

-administrrea probei este contrara legii.

Studiu de caz privind incuviintarea probelor

Inculpatul a arătat că în cuprinsul ordonanţei de urmărire penală nu se regăseşte ordonanţa organelor de cercetare penală de incuviintare a acestei probe.

Se ridica astfel problema de veridicitate şi utilitate a informaţiei stocate, nefiind cunoscută modalitatea în care s-a stocat informaţia şi care este identitatea  interlocutorului cu care se susţine că s-a discutat.

Prezinta importanta in ce priveşte verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă nu a apreciat că aceasta presupune verificarea respectării dispoziţiilor legale cu privire la strângerea şi administrarea mijloacelor de probă,.

Probele obţinute în mod nelegal, în conformitatea cu dispoziţiile art. 102 Cod procedură penală nu pot fi folosite în cadrul procesului penal.

Verificarea conformitatii probelor de catre judecator

Se instituie, aşadar competenţa judecătorului de cameră preliminară în verificarea conformităţii probelor administrate în cursul urmăririi penale cu garanţiile de echitabilitate a procedurii.

. Sub acest aspect, legalitatea administrării probelor este strâns şi exclusiv legată de asigurarea caracterului echitabil al procesului penal.

În acest context, dacă judecătorul va constata că se impune înlăturarea unui mijloc de probă, deoarece a produs o vătămare esenţială drepturilor procesuale ale unei părţi, îl va exclude.

Excluderea este o sancţiune procesuală specifică, aplicabilă în materia probelor administrate cu încălcarea principiului legalităţii, loialităţii.

Această sancţiune are un domeniu de aplicare special, deosebindu-se, astfel, de sancţiunea nulităţii ce se aplică numai actelor procesuale sau procedurale. 

Alte articole de acelasi autor

-In ce conditii beneficiaza de reducerea pedepsei persoana care a savarsit o infractiune de evaziune fiscala;
–Ce informatii trebuie sa furnizeze angajatorul salariatului in mod obligatoriu la incheierea contractului de munca si ce se poate face in caz de neexecutare;
–Pe ce criterii este sanctionata o fapta ca fiind infractiune sau contraventie la Legea nr.50/1991privind autorizarea executarii constructiilor;
–In ce conditii instanta apreciaza ca un conducator auto este in stare de necesitate cand savarseste infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere;
–De ce este considerata Camera preliminara o faza distincta a procesului penal
-Drept penal-legalitate
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto;
–Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;
– Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
-Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in care tatal biologic intervine in solutionarea cererii.

Cabinet avocat Tudor Ion
Profesionalism, responsabilitate, loialitate fata de client.
https://avocat-tudor.ro    0724260393
avocat_tudorion@yahoo.com

Cabinetul de avocatura Tudor Ion va poate ajuta in litigii de drept penal.

Luati legatura cu noi, apasand click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web