Ce se contesta la contraventiile de viteza constatate prin radar

Imagini pentru imagini radar auto

Ce se contesta la contraventiile constatate prin radar privind depasirea vitezei legale

Contestarea contravenntiilor constatate prin radar ridica anumite probleme datorita faptului ca acestea sunt constatate prin mijloace tehnice.

La momentul comiterii faptei agentul doar te anunta ca ai depasit viteza legala, dar nu ai posibilitatea sa verifici daca este adevarat decat atunci cand prezinta probele in instanta.

Contraventiile referitoare la depasirea vitezei-limita legale de deplasare a autovehiculului pe drumurile publice constituie incalcari ale normelor rutiere.

Aceasta determina incidenta unor amenzi din clasa a III-a de sanctiuni, conform art.101 alin.(1) pct.9 din O.U.G. 195/2002.

De asemenea, constituie o incalcare a normelor rutiere si atrage aplicarea unor amenzi din clasa a IV-a desanctiuni, potrivit art. 102 alin.(3) lit.e) din O.U.G.195/2002.

Respectiv, depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehicul condus.

Constata, potrivit legii, cu mijloacele tehnice omologate si verificate metrologic.

Ce dispozitie din lege se contesta cel mai des la contraventiile constatate prin radar si din ce motiv

Agentul de politie  intocmeste un proces-verbal de constatare prin care dispune sanctionarea pentru  o contraventie la regimul de viteza.

Daca veti considera ca nu ati savarsit contraventia va trebui sa va adresati instantei si sa formulati o plangere contraventionala.

Instantele judecatoresti sunt sesizate in cele mai multe cazuri cu contraventiile prevazute de art.102 alin.(3) lit. e) din O.U.G. 195/2002.

Motivul este ca, odata cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, conducatorului auto i se aplica si o sanctiunea complementara.

Respectiv, a retinerii permisului de conducere ai a suspendarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioada de 90 de zile, potrivit art. 102 alin. (3) din ordonanta.

Realitatea este ca, persoana formuleaza plangerea  in scopul de a suspenda sanctiunea, mai ales sa obtina prelungirea dreptului sa conduca pe drumurile publice.

Ce trebuie sa contesti la contraventiile constatate prin radar?

Contraventiile constatate prin radar se constata doar prin mijloace tehnice, respectiv prin aparate radar, au un regim specific.

Imprejurarile comiterii contraventiei, inclusiv viteza constata cu ajutorul aparatului radar, se consemneaza intr-un proces-verbal de  contraventie.

Asadar, o prima concluzie este ca la contraventiile constatate prin radar se contesta consemnarile din procesul-verbal de contraventie intocmit de agentul constatator al politiei rutiere.

Care sunt conform Codului rutier obligatiile participantilor la trafic cand sunt opriti de un agent de politie rutiera si corelativ ce obligatii le revin acestora din urma

Dar, ca sa contestati procesul-verbal de contraventie, respectiv, consemnarile, trebuie sa cunoasteti  in mod concret in ce a constat depasirea regimului de viteza.

Aceasta pentru ca, la motivarea plangerii contraventionale trebuie sa aveti in vedere elementele de probatoriu ale partii adverse si sa convingenti instanta ca ati fost sanctionat din eroare.

Mai exact, ce probe detine partea cu care va judecati, respectiv organul de politie rutiera.

Acest aspect va trebui sa-l solicitati chiar in motivarea plangerii contraventionale.

Chiar daca veti omite aceasta solicitare, instanta de judecata va obliga intimata sa depun aceste probe.

Ce probe sa ceri la contestarea contraventiilor constatate prin radar?

In cererile de chemare in judecata, cel mai des fiecare parte solicita ca instanta sa admita proba cu inscrisuri.

La fel va proceda si politia rutiera, care va solicita sa admita aceasta proba, fiind vizat astfel procesul-verbal de contraventie.

Din punctul de vedere al petentului, acesta trebuie sa aiba in vedere sa analizeze si sa conteste urmatoarele documente depuse de intimata:

 • dovezile de omologare mijloacelor tehnice de inregistrare;
 • dovada calitatii de operator;
 • inregistrarea video in format CD-DVD;
 • plansele foto

Prin analizarea planselor foto si inregistrarilor video veti avea posibilitatea sa contestati modul cum autovehiculul a fost identificat in trafic.

De asemenea, cum a fost evidentiata de catre Politia rutiera viteza cu care circula autovehiculul, precum si acuitatea inregistrarii efectuate de aparatul radar.

Ce prevederi din Codul rutier sa aveti in vedere

 Se au in vedere dispozitiile art.102 alin.3 lit.e din OUG 195/2000, care definesc aceasta contraventie, indeplinirea cumulativ a urmatoarelor conditii:

 1. depasirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum si pentru categoria autovehiculului condus;
 2. viteza inregistrata sa fie mai mare cu cel putin 50 km/h decat cea maxima admisa;
 3. constatarea sa se faca prin mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

In functie de anumite elemente, unele contraventii la regimul de viteza constatate prin aparatul radar se pot contesta.

Depăşirea vitezei legale este constată doar prin înregistrările făcute cu aparate omologate şi verificate metrologic.

Aceste înregistrări trebuie făcute doar în condiţii reglementate de legislaţie.

Ca urmare, trebuie analizate dispozitiile legale privind omologarea si verificarea metrologica, raportat la tipul de aparat radar din speta respectiva.

Ce dispozitii din Normele de metrologie legala NML 021-05  sa aveti in vedere la contestarea contraventiilor constatate prin radar

Dispozitiile de la pct. 3.5.1. din Normele de metrologie legala NML 021-05 prin care se prevede ce trebuie sa cuprinda, cel putin,  inregistrarea video, anume:

 1. data si ora la care a fost efectuata masuratoarea;
 2. valoarea vitezei masurate;
 3. imaginea autovehiculului, din care sa poata fi pus in evidenta numarul de inmatriculare al acestuia.

Din aceste dispozitii rezulta in mod concret ce se contesta in cazul contestatiilo la contraventiile constatate prin radar.

Ce nu se mai poate contesta in prezent la contraventiile constatate prin aparatele radar

In trecut erau contestate dispozitiile referitoare la efectuarea înregistrărilor radar intemeiat pe faptul ca legea prevede unele marje de toleranţă ale acestor aparate.

Se argumenta ca, precizia masuratorilor poate fi diminuata din cauza unor factori precum: eroarea internă a blocului de emisie, eroarea blocului de recepţie, condiţiile atmosferice.

Ca marjele de toleranţă depind si dacă autoturismul poliţiei pe care se află montat aparatul radar se află staţionat sau în mişcare.

Concret, se invoca art 3.1.1. din NML (Norma de Metrologie Legală) 021-05 pentru măsurarea vitezei, în condiţii normale de trafic prevede anumite valori.

Respectiv, pentru cinemometrele care funcţionează numai în regim staţionar.

Eroarea maximă tolerată este de ± 3 km/h, pentru viteze de până la 100 km/h, şi ± 3 % din valoarea măsurată, pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h.

Toate aceste aspecte nu se mai pot invoca, art.4.4. din Normele de metrologie legala NML 021-05″Aparate pentru masurarea vitezei a autovehiculelor(cinemometre)” privind cazurile in care masuratorile efectuate cu ajutorul cinemometrelor nu pot constitui probe fiind obrogat.

Respectiv, prin Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr.187/2009, care a modificat Ordinul 301/2005

In consecinta aceasta critica nu se mai poate invoca in prezent in instanta.

Imagini pentru imagini radar auto

Studiu de caz in care petenta a contestat contraventia contatata prin radar si instanta a admis cererea

Petenta a aratat ca intimata a indicat generic DN 66 Brăneşti, fără a individualiza  alte repere spațiale, așa cum prevede legea.

Că nu se afla în zona de restricție a indicatorului de 50 km/h, viteza autoturismului nu depășea cu peste 50 km viteza legală.

Astfel că, atât sancțiunea complementară aplicată a reținerii permisului nu este cea prevăzută în aceste situații.

Implicit textul legal în baza căruia a fost sancționată nu este cel corect, conducând la sancțiunea nulității procesului verbal întrucât fapta nu este descrisă corespunzător, ceea ce echivalează cu lipsa descrierii acesteia.

A circulat într-adevăr pe DN 66, la data mentionată de agentul constatator, dar a fost oprită de echipajul radar în afara localității, unde limita de viteză este de 90 km/h.

In procesul verbal se specifică ca loc al înregistrării vitezei DN 66 Brănești, motiv pentru care solicită ca Direcția Regională de Drumuri și Poduri să comunice care este regimul de viteză în acest loc.

Mai ales să comunice locul săvârșirii contravenției, în funcție de coordonatele GPS din cuprinsul înregistrărilor radar, întrucât este posibil ca echipajul radar să fi fost la locul menționat în procesul verbal, iar înregistrarea să cuprindă un sector de drum din afara localității.

               A mai precizat petenta că nu a observat niciun indicator de localitate sau limitare a vitezei de 50 km/h.

Astfel ca nu este adevărat că a circulat cu viteza de 114 km/h în zona de acțiune a indicatorului „limitare de viteză 50 km/h”, pe raza localității Brănești, solicitând ca intimatul să depună dovezi în acest sens.

Autoturismul a fost filmat din față, noaptea, în condiţii de vizibilitate redusă, neputând fi stabilit locul săvârşirii contravenţiei.

Pentru ce motive a admis instanta contestatia la contraventia constata prin radar

Instanța constată că agentul constatator a menționat că fapta a fost săvârșită pe DN 66 Brăneşti, fără a menționa km.

Secția Drumuri naționale a comunicat instanței că viteza maximă admisă pe DN 66, pe raza localității Brăneşti,  era de 70 km/h, cu excepția sectorului de drum național cuprins între km 11+390m – 11+925 m, unde viteza era de 50 km/h (f. 20).

Din înregistrarea radar depusă de intimat nu poate fi identificat niciun element pe baza căruia să fie stabilit locul săvârşirii contravenţiei

 Astfel că, instanța nu poate aprecia cu certitudine dacă viteza a fost depășită pe sectorul de drum cu limită de 50 km/h sau 70 km/h si nu poate verifica dacă încadrarea juridică din procesul-verbal este cea corectă.

În cauză, nefiind menționat locul exact al săvârșirii contravenției (km), instanța nu poate verifica dacă încadrarea juridică pe care a primit-o este cea corectă.

Pe raza localității Brăneşti sunt două limite legale de viteză. În situaţia în care limita de viteză era de 70 km/h, încadrarea faptei ar fi alta, iar sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce nu s-ar aplica. În acest caz, lipsa menționării locului exact al săvârșirii faptei îi produce petentei o vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal.

Cum, nici din procesul verbal de sancționare și nici din probele administrate în cauză nu rezultă că valoarea de 114 km/h a fost măsurată pe sectorul km 11+390m – 11+925 m.

Instanța nu poate exploata probator această îndoială decât în favoarea petentei, motiv pentru care va admite plângerea și va anula procesul-verbal de contravenţie.

Autoturismul a fost filmat din față, noaptea, în condiţii de vizibilitate redusă, neputând fi stabilit locul săvârşirii contravenţiei.

Cum, nici din procesul verbal de sancționare și nici din probele administrate în cauză nu rezultă că valoarea de 114 km/h a fost măsurată pe sectorul km 11+390m – 11+925 m, instanța nu poate exploata probator această îndoială decât în favoarea petentei.

Motiv pentru care va admite plângerea și va anula procesul-verbal de contravenţie

Alte articole de acelasi autor:

Cum se poate folosi inregistrarea video pentru anularea procesul verbal de contraventie;

In ce situatii conflictul de interese este apreciat ca fiind infractiune;

Ce trebuie sa stim despre ce prevede Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri;

Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime

-Ce servicii avocatilale pot fi aduse in domeniul dreptului contencios administrativ si fiscal.

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Adresati-va cu incredere Cabinetului de avocat Tudor Ion.

Ne puteti contacta click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content

  servere vps servere dedicate gazduire web