Contestatia in anulare in noul Cod de procedura civila, necomunicarea hotararii nu se incadreaza in motivul de contestatie in anulare privind nelegala citare la termenul la care a avut loc judecata, .

Contestatia in anulare despre motivul privind nelegala citare

Contestatia in anulare, motivul privind necomunicarea hotararii nu se incadreaza in cele privind nelegala citare la termenul la care a avut loc judecata.

O speta care se refera la aceasta imprejurare o redam mai jos.

Contestatia in anulare, obiectul si motivele conform Codului de procedura civila

Contestatia in anulare a fost definita ca fiind o cale extraordinara de atac, de retractare.

Se cere instantei ce a pronuntat hotararea atacata, in cazurile si conditiile prevazute de lege, sa isi desfiinteze propria hotarare.

De asemenea,  si sa procedeze la o noua judecata.

Contestatia in anulare, este reglementata de art. 503-508 din noul Cod de procedura civila.

Actualul Cod de procedura civila  prevede doua forme ale contestatiei in anulare.

Acestea sunt contestatia in anulare obisnuita si contestatia in anulare speciala. 

Formele contestatiei in anulare se deosebesc prin temeiul, obiectul si motivele diferite in care pot fi exercitate.

Art. 503 se refera la “Obiectul şi motivele contestaţiei în anulare”.

Preliminar aratam ca, obiectul contestatiei in anulare difera in functie de motivele invocate in sustinerea acesteia.

In toate cazurile, obiectul contestatiei il formeaza hotarari judecatoresti definitive.

In cazul motivului relativ la nelegala citare, obiectul contestatiei il formeaza orice hotarari definitive (cu conditionarile impuse de art. 504 NCPC).

In cazul celorlalte motive, obiectul contestatiei il reprezinta numai hotararile instantelor de recurs sau de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs.

Ce hotarari pot fi atacate cu contestatie in anulare 

(1) Hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata.

(2) Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când:

1. hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei.

Deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia;

2. dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale;

3. instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen;

4. instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză.

(3) Dispoziţiile alin. (2) pct. 1, 2 şi 4 se aplică în mod corespunzător hotărârilor instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs.

Contestatie in anulare, conditii de admisibilitate

(1) Contestaţia în anulare este inadmisibilă dacă motivul prevăzut la art. 503 alin. (1) putea fi invocat pe calea apelului sau a recursului.

(2) Cu toate acestea, contestaţia poate fi primită în cazul în care motivul a fost invocat prin cererea de recurs.

Cu toate acesteea, instanţa l-a respins pentru că avea nevoie de verificări de fapt incompatibile cu recursul.

Sau dacă recursul, fără vina părţii, a fost respins fără a fi cercetat în fond.

(3) O hotărâre împotriva căreia s-a exercitat contestaţia în anulare nu mai poate fi atacată de aceeaşi parte cu o nouă contestaţie în anulare, chiar dacă se invocă alte motive.

Totusi, contestatia poate fi primita daca motivul a fost invocat prin cererea de recurs dar instanta l-a respins pentru ca avea nevoie de verificari de fapt incompatibile cu recursul.

Sau daca recursul, fara vina partii a fost respins, fara a fi cercetat in fond.

Admisibilitatea contestatiei in anulare speciale, conditii:

Sa existe o hotarare pronuntata de o instanta de recurs.

Instanta competenta sa judece contestatia in anulare

In conformitate cu art. 505 din noul Cod de procedura civila contestatia in anulare se introduce la instanta a carei hotarare se ataca iar instanta competenta poate fi:

-judecatoria, pentru hotararile care nu sunt supuse apelului si nici recursului;
-judecatoria si tribunalul pentru hotararile date in prima instanta, fara drept de apel, neatacate in recurs.

-judecatoria si tribunalul pentru hotararile date in prima instanta care nu au fost atacate cu apel;

-tribunalul si curtea de apel pentru hotararile date in apel, fara drept de recurs, precum si cele neatacate cu recurs;

-tribunalul, curtea de apel si instanta suprema pentru hotararile date in recurs, chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pricinii;

Termenul in care se introduce contestatia in anulare

Contestatia in anulare poate fi introdusa in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii, dar nu mai tarziu de un an de la data cand hotararea a ramas definitiva.

Contestatia se motiveaza in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare, sub sanctiunea nulitatii acesteia.

Contestatia in anulare suspenda de drept executarea hotararii in cauzele privitoare la stramutarea de hotare, desfiintarea de constructii, plantatii.

Sau a oricaror lucrari avand o asezare fixa precum si in cazurile anume prevazute de lege.

Desi contestatia in anulare nu este o cale de atac suspensiva, instanta poate dispune motivat, suspendarea si in alte cazuri.

Cererii de suspendare i se va alatura dovada depunerii cautiunii urmand a se judeca in camera de consiliu iar partile vor fi citate.

Felurile contestatiei in anulare

Contestatia in anulare obisnuita

Aceasta poate viza orice hotarare definitiva, fara sa aiba importanta instanta care a pronuntat-o si nici daca a condus sau nu la rezolvarea fondului cauzei. 

Singurul motiv pentru exercitarea acesteia priveste indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
– titularul acesteia, res[pectiv, contestatorul, sa nu fi fost legal citat pentru termenul la care a avut loc judecata si
– partea sa nici nu fi fost prezenta la respectivul termen (pentru ca altminteri s-ar fi acoperit lipsa de procedura).

Contestatia in anulare speciala 

Art. 503, alin. (2) prevede ca se exercita exclusiv (cu exceptiile prevazute la alin. 3 al art. 503) impotriva hotararilor definitive ale instantelor de recurs.

Motivele sunt urmatoarele:
1) hotararea data in recurs a fost pronuntata de o instanta necompetenta absoluta sau cu incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei.

Si, desi se invocase exceptia corespunzatoare, instanta a omis sa se pronunte asupra acesteia;

2) dezlegarea data recursului este rezultatul unei erori materiale;

3) instanta de recurs, respingand recursul sau admitandu-l in parte, a omis sa cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent in termen;

4) instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unuia dintre recursurile declarate in cauza.

Care este procedura in cazul contestatiei in anulare

Contestatia in anulare se solutioneaza de urgenta si cu precadere.

Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile inaintea primului termen de judecata.

Instanta poate admite contestatia sau o poate respinge.

Daca motivul de contestatie in anulare este intemeiat, instanta va pronunta o singura hotarare prin care va anula hotararea atacata si va solutiona cauza.

Daca insa, solutionarea cauzei la acelasi termen nu este posibila, instanta va pronunta o hotarare de anulare a hotararii atacate.

Va fixa termen in vederea solutionarii cauzei printr-o noua hotarare.

Hotararea data in contestatie in anulare este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea atacata.

Speta din care rezulta conditiile de admisibilitate a contestatiei in anulare

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului reclamanta a formulat contestație in anulare împotriva sentinței civile pronuntate.

In motivarea contestației, contestatoarea a arătat că, prin sentința civilă menționată s-a admis în parte acțiunea formulată de intimat.

Aceasta a fost obligată să-i achite suma de 190.914 lei despăgubiri.

A mai arătat contestatoarea că nu a putut formula recurs întrucât, până la data formulării contestației nu i s-a comunicat sentința pronunțată.

A aflat de aceasta abia cu ocazia punerii ei in executare.

Apreciază contestatoarea, că ar fi incident cazul de contestație in anulare prevăzut de art. 503 alin. 1 NCPC.

În drept, a invocat dispozițiile art. 503 alin. 1 NCPC.

Ce a invocat intimatul in intmpinare

Legal citat, intimatul a formulat întâmpinare invocand excepția inadmisibilității acțiunii.

A motivat faptul că o contestație in anulare este inadmisibilă dacă motivul prevăzut de art. 503 alin. 1 poate fi invocat pe calea apelului sau recursului.

A mai arătat intimatul că sentința Tribunalului a fost legal comunicată.

Examinând admisibilitatea contestației in anulare, Tribunalul reține următoarele:

Contestatoarea a invocat cazul de contestație in anulare prevăzut de art. 503 alin.1 Cod procedură civilă.

Acesta constă in faptul ca, la termenul când a avut loc judecată, contestatorul nu a fost legal citat și nici nu a fost prezent în instanță.

Deși invocă acest motiv de contestație in anulare, în susținerea lui, contestatorul invocă faptul că sentința nu i-a fost comunicată.

Ori, contestația in anulare obișnuită nu este admisibilă in cazul in care se invocă numai comunicarea greșită ori necomunicarea hotărârii.

Motivarea instantei

Această necomunicare a hotărârii, pe care o invocă in cauză contestatoarea, nu este echivalentă cu nelegala citare la termenul la care a avut loc judecata, la care se referă art. 503 alin. 1 Cod procedură civilă.

De asemenea, contestația in anulare obișnuită este inadmisibilă in cazul in care comunicarea hotărârii s-a făcut legal.

Deoarece în această situație este deschisă calea recursului.

Ori, din examinarea dosarului în care s-a pronunțat sentința contestată rezultă că sentința a fost comunicată contestatoarei.

A fost primită de persoana însărcinată cu primirea corespondenței.

O condiție de admisibilitate a contestației in anulare este ca motivul prevăzut de art. 503 alin. 1 Cod procedură civilă să nu fi putut fi invocat pe cale apelului sau recursului.

Așa cum dispune expres art. 504 alin. 1 Cod procedură civilă.

In cauză, contestatorul putea invoca eventuala nelegală citare pe calea recursului, neavând un drept de opțiune intre recurs și contestația in anulare.

Dupa deliberare, conform avocat civil Bucuresti civil, instanța apreciază ca inadmisibilă contestația in anulare, urmând a o respinge ca atare.

Alte articole de acelasi autor

La ce moment unei persoane i se atribuie calitatea de suspect in procesul penal;

Unele garantii in contractul de vanzare-cumparare

In ce situatii o persoana comite infractiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere si pe ce argumente a respins instanta lipsa reprezentarii anularii permisului;

-Pentru ce fapte pot fi sanctionati politistii si care este procedura de cercetare a abaterii disciplinare;
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR IN ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA AUTO;
-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;
– Cum este aparat dreptul la propria imagine prin mijloace juridice;
– Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in tatal biologic intervine in solutionarea cererii.
– Avocat civil Bucuresti;
-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

-Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare;
-Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces illegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
-In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii.

Cabinet Avocat Bucuresti – experienta si incredere

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va ofera consultatii privind contestatia in anulare.

Ne puteti contacta, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne cum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web