Raspunderea unitatilor sanitare pentru fapta personalului medical

Raspunderea de malpraxis revine  uneori si unitatilor sanitare, chiar si pentru fapta personalului medical

Asadar, raspunderea unitatilor sanitare pentru malpraxis medical este angajata pentru fapta proprie, dar si pentru fapta personalului medical angajat.

Table of Contents

Reglementarea in lege a raspunderii pentru  malpraxis a unitatii sanitare

Acest aspect rezulta din dispozitiile art.644 alin.(2) al Legii nr.95/2006.

Conform acestui articol de lege, unităţile sanitare răspund în condiţiile legii civile pentru prejudiciile produse de personalul medical angajat, în solidar cu acesta.

De fapt, este vorba de o raspundere a unitatilor sanitare pentru faptele culpabile ale personalului medical angajat care este de natura sa provoace prejudicii pacientilor.

In ce priveste raspunderea civila pentru fapta proprie a unitatilor sanitare.

In cazul spitalelor, art.168 din Legea nr.95/2006 dispune ca spitalul asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale. Aceasta trebuie realizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Totodata, spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale. Precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.

Raspunderea civila a medicilor si a unitatii sanitare pentru malpraxis

In literatura de specialitate au existat diverse opinii in ce priveste aceasta raspundere. S-a avut in vedere independenta medicului din punct de vedere al actului medical pe care-l exercita. De asemenea, faptul ca unitatea sanitara nu poate interveni in actul medical.

Trebuie avute in vedere si opiniile din literatura de specialitate si de hotararile instantelor de judecata. Conform acestora, in astfel de cazuri raspunderea unitatii sanitare se va angaja in temeiul dispozitiilor art.1373 din Codul civil. Se considera ca medicul este un prepus,un angajat al unitatii sanitare.

In acest sens,art.1373 Cod civil cuprinde unele dispozitii.
Comitentul este obligat să repare prejudiciul cauzat de prepuşii săi. Ori de câte ori fapta săvârşită de aceştia are legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate.

Notiunea de comitent in cazul raspunderii de malpraxis a unitatii sanitare

Este comitent cel care, în virtutea unui contract sau în temeiul legii, exercită direcţia, supravegherea şi controlul asupra celui care îndeplineşte anumite funcţii sau însărcinări în interesul său ori al altuia.

Comitentul nu răspunde dacă dovedeşte că victima cunoştea sau, după împrejurări, putea să cunoască, la data săvârşirii faptei prejudiciabile, că prepusul a acţionat fără nicio legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate.

Specificul raportului de munca al medicului

Asadar,in baza textului de lege mentionat mai sus, se apreciaza ca in cazul medicului exista un raport de subordonare fata de unitatea sanitara la care acesta este angajat. De asemenea, si un raport juridic de munca,ca urmare a incheierii unui contract de munca.

Am aratat insa ca, raportul de munca are particularitatea ca, medicul are independenta in exercitarea actului medical iar unitatea sanitara nu poate sa intervina.

In acelasi sens,in literatura de specialitate si practica instantelor s-a apreciat ca atat timp ca a fost comisa o fapta ilicita,unitatea sanitara este raspunzatoare pentru fapta medicului. Daca actul medical, malpraxis medical a fost exercitat din insarcinarea si in interesul unitatii sanitare.

Alte articole de acelasi autor
-Pentru ce fapte pot fi sanctionati politistii si care este procedura de
cercetare a abaterii disciplinare;
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR IN ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA AUTO;
–Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;
–Cum este aparat dreptul la propria imagine prin mijloace juridice;
–Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in tatal biologic intervine in solutionarea cererii.
– Avocat civil Bucuresti;
-Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea comerciala.

Alte articole
-Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare;
–Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
–In ce poate consta consilierea de catre un avocat specializat in dreptul muncii;
www.avocat-tudor.ro
0724260393
avocat_tudorion@yahoo.com

Cabinetul de avocat Tudor Ion va poate ajuta in litigii de malpraxis medical, luati legatura cu noi apasand click aici sau email office@avocat-tudor.ro

 

Contacteaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web