Cand raspunderea transportatorului de bunuri nu exista pentru marfuri avariate si pierdute

 Raspunderea transportatorului privind transportul intern de marfa trebuie analizata din perspectiva actualelor reglementari in domeniu.

In principal, Codul Civil, Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere , Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (Convenţia CMR).

Raspunderea transportatorului trebuie insa analizata si in functie de tipul de contract de transport de bunuri.

In acest sens se poate vorbi de mai multe tipuri de contracte de transport.

De exemplu: transportul maritim, fluvial, rutier, feroviar, aerian, de  persoane, dar sunt si alte tipuri.

Raspunderea transportatorului conform Convenţiei referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR)

Raspunderea transportatorului de marfuri este reglementata in art.17 din CMR si se refera la urmatoarele.

1. Transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau pentru avarie.

Acestea sa fie produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia. De asemenea pentru intirzierea in eliberare.

2. Transportatorul este exonerat de aceasta raspundere in anumite cazuri.

Daca pierderea, avaria sau intirzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa.

Cauza a fost un ordin al acesteia nerezultind dintr-o culpa a transportatorului. Sau un viciu propriu al marfii.

Sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni.

3. Transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de raspundere in urmatoarele situatii.:

-defectiunea vehiculului pe care-l foloseste pentru efectuarea transportului.

-culpa persoanei de la care a inchiriat vehiculul sau a prepusilor acesteia.

Alte cazuri din CMR cand transportatorul este exonerat de raspundere

Cazuri distincte privesc pierderea sau avaria rezulta din riscurile particulare inerente uneia sau mai multora dintre urmatoarele fapte.

  1. a) folosirea de vehicule descoperite, fara prelate, daca aceasta folosire a fost convenita intr-un mod expres si mentionata in scrisoarea de trasura;
  2. b) lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru marfurile expuse prin felul lor la stricaciuni sau avarie. Cand aceste marfuri nu sint ambalate sau sint rau ambalate;
  3. c) manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar sau de catre persoane care actioneaza in contul expeditorului sau al destinatarului;

Natura unor marfuri expuse

Aceasta raspundere intervine datorita cauzelor inerente insesi naturii lor. Fie la pierderea totala sau partiala, fie la avarie in special prin spargere, rugina. Deteriorare interna si spontana, uscare, curgere, pierdere normala sau prin actiunea insectelor sau a rozatoarelor;

Insuficienta sau imperfectiunea marcajelor sau a numerelor coletelor;

Transportul de animale vii.

Raspunderea transportatorului in transportul de bunuri conform Codului civil

Art. 1958 alin. (1) C. civ. reglementează domeniul de aplicare al dispozițiilor Codului civil în materia contractului de transport.

Acestea aplicându-se tuturor modurilor de transport, în măsura în care nu se dispune altfel prin legi speciale. Sau nu sunt aplicabile practici statornice între părți ori uzanțe.

Ca avocat in Baroul Bucuresti specializat in dreptul transporturilor am constatat ca practica instantelor a stabilit drept cauze exoneratoare de raspundere imprejurarile de forta majora sau caz fortuit.

De asemenea, fapta cocontractantului, fapta tertului pentru care transportatorul nu este tinut sa raspunda, viciul propriu al lucrului.

Sunt relevante in acest sens  dispozitiile art.1959 Cod civil. Acesta dispune ca transportatorul nu poate exclude sau limita răspunderea sa decât în cazurile prevăzute de lege.

Transportatorul insa răspunde pentru prejudiciile cauzate prin întârzierea ajungerii la destinaţie, cu excepţia cazului fortuit şi a forţei majore.

Art.1991 Cod civil, despre inlaturarea raspunderii transportatorului

Transportatorul nu răspunde dacă pierderea totală ori parţială sau, după caz, alterarea ori deteriorarea s-a produs din anumite cauze.
Fapte în legătură cu încărcarea sau descărcarea bunului, dacă această operaţiune s-a efectuat de către expeditor sau destinatar.
Lipsei ori defectuozităţii ambalajului, dacă după aspectul exterior nu putea fi observată la primirea bunului pentru transport;

Expedierii sub o denumire necorespunzătoare, inexactă ori incompletă a unor bunuri excluse de la transport sau admise la transport numai sub anumite condiţii.

Nerespectarea masurilor de siguranta

Nerespectărea de către expeditor a măsurilor de siguranţă prevăzute pentru acestea din urmă.

Unor evenimente naturale inerente transportului în vehicule deschise. Dacă, potrivit dispoziţiilor legii speciale sau contractului, bunul trebuie transportat astfel.

Naturii bunului transportat, dacă aceasta îl expune pierderii sau stricăciunii prin sfărâmare, spargere, ruginire, alterare interioară spontană şi altele asemenea.

Pierderii de greutate, oricare ar fi distanţa parcursă, dacă şi în măsura în care bunul transportat este dintre acelea care prin natura lor suferă, obişnuit, prin simplul fapt al transportului, o asemenea pierdere.

Pericolului inerent al transportului de animale vii.
Faptului că prepusul expeditorului, care însoţeşte bunul în cursul transportului, nu a luat măsurile necesare pentru a asigura conservarea bunului;

Oricărei alte împrejurări prevăzute prin lege specială.

Este de mentionat si ca legea civila prevede ca,dacă se constată că pierderea sau deteriorarea ori alterarea a putut surveni din una dintre cauzele prevăzute mai sus se prezumă că paguba a fost produsă din acea cauză.

Transportatorul este, de asemenea, exonerat de răspundere in alte cazuri

Dacă dovedeşte că pierderea totală sau parţială ori alterarea sau deteriorarea s-a produs din cauza:
a) unei alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1), săvârşită cu intenţie ori din culpă de către expeditor sau destinatar, ori a instrucţiunilor date de către unul dintre aceştia;
b) forţei majore sau faptei unui terţ pentru care transportatorul nu este ţinut să răspundă.

Jurisprudenta in domeniul raspunderii transportatorului de bunuri

In solutionarea unor cauze de aceasta natura, s-a decis asupra situatiei cand mijlocul de transport poarta urme de violare.

S-a hotarat ca, se prezuma pana la proba contrara, ca lipsurile s-au produs pe parcurs, din vina transportatorului.

De asemenea,daca incarcatura a ajuns intacta la destinatie, se prezuma ca expeditorul este liberat de raspundere intrucat si-a executat obligatia

Literatura de specialitate

S-au dat urmatoarele exemple:rechizitionarea marfurilor aflate in curs de transport pentru necesitatile raszboiului si capturarea incarcaturii de catre inamic. Ffurtuni pe mare,  ceea ce duce la pierderea marfii.

Alte articole de acelasi autor

-In ce situatii Jandarmeria are dreptul sa foloseasca armamentul din dotare si mijloacele de imobilizare in contextul implinirii unui an de la protestele din 10 august;
Cum vor fi sanctionate contraventiile constatate prin radar conform ultimelor modificari ale Codului rutier;
-Ce neregularitate a procesului verbal de contraventie rutiera se poate invoca in instanta conform ultimei hotarari a instantei supreme publicate recent in Monitorul Oficial;
–Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina;
–Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;

Alte articole ale autorului

–Actiunea in despagubire dintr-un contract de asigurare nu poate fi respinsa doar pentru motivul ca asiguratul nu a reclamat evenimentul in termenul prevazut in contract;
–Ce prevede Ordinul nr.1343/2006 din 06/11/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis.
-In ce situatii autoritatea parinteasca este exercitata dupa divort doar de catre un parinte.
-Preeminenta conventiei europene a drepturilor omului in dreptul intern roman;
-Infractiuni informatice;
-Ce nu trebuie sa omiteti in cererea de chemare in judecata prin care contestati un act administrativ fiscal;
-Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere;
-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice;
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident;
-Ce inseamna un avocat in Uniunea Europeana;
Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de
Societatea Comerciala;
Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine.

Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate,profesionalism,loialitate fata de client;

https://avocat-tudor.ro
0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va poate ajuta in litigii privind dreptul transporturilor. Luati legatura cu noi, apasand click aici si email office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web