Tranzactia judiciara incheiata de parti, cand poate fi respinsa

Tranzactia judiciara incheiata de parti, situatii cand este respinsa

Tranzactia judiciara este un contract judiciar prin care, in vederea stingerii unui proces partile se pot invoi, isi pot face una alteia concesii reciproce.

Pot renunta la anumite drepturi sau stipula chiar prestatii noi, in schimbul unor renuntari facute de partea cealalata, incheind astfel o tranzactie.

Tranzactia se poate incheia in orice etapa a procesului, de la judecarea pe fond a cauzei si pana la faza executarii silite.

In acest scop, partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate.

Pot cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca tranzactia lor,adica invoiala lor.

Hotararea care consfinteste invoiala partilor este un contract intervenit intre parti, sub auspiciile instantei.

Tranzactia, contract judiciar

Contractul incheiat este judiciar, astfel ca trebuie respectate conditiile pentru incheierea acestuia.

Se considera ca, tranzactia este o expresie a dreptului de dispozitie al partilor.

Legea procesual civila dispune ca obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările părţilor.

În condiţiile legii, partea poate renunţa la judecarea cererii de chemare în judecată sau la însuşi dreptul pretins.

Poate recunoaşte pretenţiile părţii adverse, se poate învoi cu aceasta pentru a pune capăt, în tot sau în parte, procesului.

Poate renunţa la exercitarea căilor de atac ori la executarea unei hotărâri.

De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale în orice alt mod permis de lege.

Tranzactia, conditii cumulative

-existenta unui drept litigios sau cel putin indoielnic, cu potential de a genera un proces; aprecierea caracterului indoielnic apartine partilor;
-intentia partilor de a stinge procesul inceput ori de a preveni un proces pe cale sa fie declansat;

-existenta concesiilor reciproce, indiferent daca acestea sunt sau nu de valoare egala.

Aprecierea valorii echivalente revine tot partilor.

Tranzactia judiciara, finalitate

Contractul de tranzactie are ca finalitate terminarea unui proces existent, fiind specific litigiilor civile.

Se considera ca tranzactia este un contract cu titlu oneros.

Prin incheierea sa, in toate cazurile, partile contractante urmaresc un avantaj de natura patrimoniala.

Ce este tranzactia judiciara

Tranzactia este contractul prin care partile previn sau sting un litigiu,inclusiv in faza executarii silite.

Mdalitatea este, prin concesii sau renuntari reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealalta.

Situatii in care partile nu pot tranzactiona

Nu se poate tranzactiona in urmatoarele cazuri:

-asupra capacitatii sau starii civile a persoanelor;

-cu privire la drepturi de care partile nu pot dispune potrivit legii(cum ar fi obligatia de intretinere a parintilor fata de copiii lor minori in cdrul unui proces de partaj al bunurilor fostilor soti);

Cand este nula o tranzactie judiciara

O tranzactiejudiciara  este nula in in urmatoarele situatii:

-are ca obiect executarea unui act juridic lovit de nulitate absoluta, in afara de cazul in care partile au tranzactionat asupra nulitatii;

-se incheie pe baza unor insrisuri dovedite ulterior ca fiind false.

-descoperirea ulterioara de inscrisuri necunoscute partilor si care ar fi putut influenta continutul tranzactiei nu reprezinta o cauza de nulitate a acesteia.

Cu exceptia ipotezei in care inscrisurile au fost ascunse de catre una dintre parti sau, cu stiinta acesteia, de catre un tert;

-tranzactia asupra unui proces este anulabila la cererea partii care nu a cunoscut ca litigiul fusese solutionat printr-o hotarare judecatoreasca intrata in puterea lucrului judecat.

In ce fel se constata o tranzactie judiciara

-tranzactia judiciara trebuie sa fie incheiata in scris pentru a fi dovedita.

Ce verifica instanta in cazul unei tranzactii judiciare

De regula,instanta va consfinti invoiala partilor de a stinge prin concesii reciproce vointa partilor litigiul dintr ele.

Cu toate acestea,instanta are obligatia sa verifice:

-daca partile au capacitatea legala de a tranzactiona;

-daca au consfintit prin vointa lor libera;

-daca nu este incalcata o anumita dispozitie imperativa a legii.

Daca nu se respecta astfel de  cerinte,instanta va putea sa respinga cererea de a pronunta o hotarare care sa consfinteasca invoiala lor(hotararea de expedient).

Sa continue judecata prin administrara de probe.

Aceeasi finalitate este posibila si in situatia in care partile se invoiesc asupra unor drepturi de care nu pot sa dispuna.

Ori, sa convina asupra conditii privind nerespectarea conditiilor de valabilitate a contractului.

Cai de atac, in cazul tranzactiei judiciare

Hotărârea care consfinţeşte tranzacţia intervenită între părţi poate fi atacată, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanţa ierarhic superioară.

Tranzacţia care, punând capăt unui proces început, este constatată printr-o hotărâre judecătorească poate fi desfiinţată prin acţiune în nulitate.

Sau acţiune în rezoluţiune ori reziliere, precum orice alt contract.

Ea poate fi atacată cu acţiune revocatorie sau cu acţiunea în declararea simulaţiei.

Hotărârea prin care s-a desfiinţat tranzacţia face ca hotărârea judecătorească prin care tranzacţia fusese constatată să fie lipsită de orice efect.

Alte articole de acelasi autor

Ce sunt clauzele abuzive in contracte si care sunt sanctiunile impotriva acestora;

– –Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;

-Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine

– Cum a motivat instanta revocarea unei masuri preventive dispuse fata de un inculpat acuzat de savarsirea unei infractiuni grave;

– Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

– Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea , declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate.

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.

https://avocat-tudor.ro

Luati legatura cu noi, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

0724260383

Contacteza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web