In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii

 

Consilierea de catre avocat specializat in dreptul muncii, ce contraventii se pot comite

Consilierea de catre un avocat in dreptul muncii in cazul comiterii de contraventii este necesara atat pentru angajator cat si pentru angajat.

Se cunoaste ca uneori, angajatul si angajatorul se afla pe pozitii opuse din punct de vedere al interesului.

Angajatorul intentioneaza sa procure forta de munca cu un pret redus iar angajatul sa ofere forta de munca la pretul cel mai ridicat.

Intre acestia intervin uneori litigii sau institutiile statului se sesizeaza cu privbire la comiterea unor fapte penale sau contraventii.

Despre ce fel de contraventii din  Codul muncii va consiliaza un avocat specializat in dreptul muncii

Consilierea  avocatului in dreptul muncii referitoare la art. 16 Codul muncii

(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

(11) Partile pot opta sa utilizeze la incheierea contractului individual de munca/actului aditional la contract, dupa caz, semnatura electronica avansata sau semnatura electronica calificata, insotita de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului.

(12) Angajatorul poate opta pentru utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotita de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului, pentru intocmirea tuturor inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului individual de munca, in conditiile stabilite prin regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, potrivit legii.

(13) Contractele individuale de munca si actele aditionale incheiate prin utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului, precum si inscrisurile/documentele din domeniul relatiilor de munca se arhiveaza de catre angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, si ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, republicata, si vor fi puse la dispozitia organelor de control competente, la solicitarea acestora.

Consilierea avocatului dreptul muncii despre art.260 Codul muncii

1) Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte:

 1. a) nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara, cu amenda de la 300 lei la 2. 000 lei;
 2. b) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5) , cu amenda de la 300 lei la 1. 000 lei;
 3. c) impiedicarea sau obligarea, prin amenintari ori prin violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca in timpul grevei, cu amenda de la 1. 500 lei la 3. 000 lei;
 4. d) stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale, cu amenda de la 2. 000 lei la 5. 000 lei;
 5. e) primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane fara incheierea unui contract individual de munca,

Potrivit art. 16 alin. (1) , cu amenda de 20. 000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200. 000 lei;

e1) primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane

Fara transmiterea elementelor contractului individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20. 000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200. 000 lei;

e2) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati in perioada in care acesta/acestia are/au contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20. 000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200. 000 lei;

e3) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10. 000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200. 000 lei;

e4) incalcarea prevederilor art. 531 alin. (19), cu returnarea sumelor primite cu titlu de indemnizatie potrivit art. 531 alin. (1) si (12), pentru posturile desfiintate; f) prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 lei la 1. 000 lei;

 1. g) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 139 si 142, cu amenda de la 5. 000 lei la 10. 000 lei;

 2. h) incalcarea obligatiei prevazute la art. 140, cu amenda de la 5. 000 lei la 20. 000 lei;
 3. i) nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoana identificata ca prestand munca suplimentara.
 4. j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal, cu amenda de la 1. 500 lei la 3. 000 lei;
 5. k) neacordarea indemnizatiei prevazute la art. 53 alin. (1) , in cazul in care angajatorul isi intrerupe tempora r) nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2)-(9) si ale art. 59 lit. a), cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei.

Cum va consiliaza un avocat in dreptul muncii despre contraventiile prevazute in legislatia muncii

Se observa in privinta contraventiei prevazuta de art.260 alin.(1) lit.e), ca legiuitorul a reglementat angajarea fortei de munca fara incheierea unui contract individual de munca.

In astfel de situatii angajatorul poate formula plangere contraventionala.

Contraventia prevazuta de art. 260 alin.(1) lit.e) este des intalnita in practica instantelor judecatoresti.

Este cunoscut faptul ca unii angajatori prefera sa angajeze forta de munca fara sa incheie un contract individual de munca.

In acest fel nu mai plateste statului contributii la asigurarile sociale.

Angajatul prefera sa beneficieze de un salariu brut mai mare ca urmare a faptului ca angajatorul nu mai plateste taxele catre stat, ce sunt destul de importante.

Agentii constatatori competenti sa constate aceste contraventii sunt organele de control din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Munca

Acestea, in virtutea obligatiilor propria de serviciu, trebuie sa asigure respectarea drepturilor si obligatiilor prevazute de legislatia muncii.

Avocatul are in vedere plangerea intimatului, adica Inspectoratul Teritorial de Munc(ITM), care va depune la dosarul cauzei intampinare.

Examineaza inscrisurile care au stat la baza procesului verbal de constatare si sanctionare a angajatorului.

De asemenea, are in vedere administrarea probei cu martori, proba esentiala in stabilirea adevarului.

Un avocat specializat in dreptul muncii are in vedere principiile consacrate in art. 3 din Codul muncii:

Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze.

Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.

Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) -(3) este nul de drept.

Consilierea avocatului in dreptul muncii conform statului

Avocatul  traduce in termeni juridici si legali cat mai fidel interesele si dorintele clientului si il asista si reprezinta in problemele sale de natura juridica.

In conformitate cu Statutul , activitatile pe care le exercita avocatul sunt urmatoarele:

 • redacteaza si furnizeaza clientului opinii juridice si informatii cu privire la problematica solicitata a fi analizata
 • elaborareaza opinii legale
 • elaborareaza proiecte de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asista clientii la negocierile referitoare la acestea
 • intocmeste si formuleaza, in numele si in interesul clientului cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestuia
 • asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice, a institutiilor si a altor persoane juridice, pentru apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor
 • atesta identitatea partilor, a continutul si a data actelor prezentate spre autentificare
 • activitati de stabilire temporara a sediului unor societati comerciale si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate

Un element de importanta deosebita in relatia dintre client si avocatul sau este reprezentat de increderea in corectitudinea informatiilor si datelor prezentate de ambele parti, precum si buna cooperare dintre cei doi, avand ca scop solutionarea cu succes a cazului.

Cabinetul de avocat Tudor Ion va ofera consultatii si reprezentare in litigii de dreptul muncii.

Cabinet Avocat

0724260393

Luati legatura cu noi, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

 

Contacteaza-ne acum

Default content

  servere vps servere dedicate gazduire web