Pentru ce fapte pot fi sanctionati politistii si care este procedura de cercetare a abaterii disciplinare

 Pentru ce fapte pot fi sanctionati politistii | Care este procedura de cercetare a abaterii disciplinare

Avocat Bucuresti pentru sanctiunile aplicate politistilor, in cadrul structurii sociale actuale, responsabilitatea politistilor reprezinta o piatra de temelie a justitiei si a increderii publice.

Intelegerea detaliilor legate de sanctiunile politistilor pentru abuz in serviciu si procedura aplicata este importanta nu doar pentru profesionistii din domeniul juridic, ci si pentru fiecare cetatean preocupat de drepturile civile.

Unele cazuri recente au subliniat ca acuzatiile aduse modului cum au actionat politistii sunt reale si s-a relevat procedura de aplicare a masurilor disciplinare.

Fie ca este vorba despre acuzatii de conduita inadecvata in timpul serviciului sau despre incalcari ale procedurilor in aplicarea legii ori de utilizarea excesiva a fortei, fiecare caz necesita o examinare minutioasa sub lupa justitiei.

Explorarea modului in care se investigheaza abaterile disciplinare ale politistilor dezvaluie proceduri specifice precum si consideratii etice. Uneori, implicatiile depasesc cazurile individuale, influentand perceptia publica.

In plus, schimbarile legislative si interpretarile judiciare in evolutie influenteaza modul de cercetare a sanctiunilor disciplinare, dar si standardele de conduita si profesionalism.

Sanctiunea aplicata politistului, ca functionar public cu statut special

Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului prevede ca poliţistul este funcţionar public cu statut special.
Se arata ca, este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, poartă, de regulă, armament şi uniformă. Exercită atribuţii date în competenţa Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române sau a celorlalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor prevăzute la art.140 alin.(1). (2).

Conform legii, motivele pentru care politistul are un statut special sunt urmatoarele:
-natura şi condiţiile speciale de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
-riscurile misiunilor îndeplinite,care pot afecta viaţa şi integritatea fizică şi psihică a poliţistului, siguranţa sa şi a familiei sale;
-obligaţiile, îndatoririle, restrângerea exerciţiului unor drepturi fundamentale şi incompatibilităţile specifice, precum şi drepturile profesionale şi compensatorii acordate în condiţiile legii.

De asemenea, in lege se precizeaza ca autoritatea publică cu care este învestit poliţistul se exercită exclusiv în scopul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu şi asigurării respectării legii şi drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. de asemenea, în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi Statului Român, în limitele fixate de lege.

Situatiile in care intervine raspunderea disciplinara a polistului

In cazurile prevazute de art.55 din lege, incălcarea de către poliţist, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, materială, civilă sau penală. Se prevede si o exceptie, cand politistul absolvit de orice răspundere. Poliţistul care, prin exercitarea, în limitele legii, a atribuţiilor de serviciu, a cauzat suferinţe sau vătămări unor persoane ori a adus prejudicii patrimoniului acestora.

Faptele ce constituie abateri disciplinare ale politistului

In ce priveste regimul disciplinar al politistului legea defineste notiunea de abatere disciplinara in cazul politistului.
Trebuie comise cu vinovatie si sa nu constituie infractiuni, urmatoarele.:
-comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei;
-neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate de lege;

-întârzierea repetată sau nejustificată a soluţionării lucrărilor;
-refuzul nejustificat de a indeplini o atriburie de serviciu cuprinsa in fisa postului
-depăşirea atribuţiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine în relaţiile cu cetăţenii;
-absenţa nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu;
-producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului Ministerului Administraţiei şi Internelor;

-încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;
-nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă;
-imixtiunea ilegală în activitatea altui poliţist;
-intervenţia pentru influenţarea soluţionării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane.
-încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţiile stabilite prin lege.

Sanctiunile disciplinare ce se pot aplica politistilor

Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţiştilor sunt:
a)mustrare scrisă. Aceasta constă în reproşul oficial adresat, în scris,
poliţistului vinovat.
b) diminuarea salariului funcţiei de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni. Procentul şi perioada pentru care se aplică sancţiunea se stabilesc prin actul administrativ de sancţionare.

c) amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare pe o perioadă de 1-3 ani. Aceasta sanctiune se dispune fie cu privire la amânarea promovării în grade profesionale, fie cu privire la amânarea promovării în funcţii superioare.

În cazul amânării promovării în grade profesionale superioare, termenul de executare a sancţiunii curge de la data aplicării actului administrativ de sancţionare şi are ca efect suspendarea curgerii stagiului în grad.

d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut;
Trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut se realizează prin eliberarea din funcţia deţinută şi numirea poliţistului într-o funcţie inferioară celei pe care o ocupă, în limita nivelului de bază al gradului profesional deţinut.

În cazul poliţistului care ocupă o funcţie de conducere, numirea se poate face şi într-o funcţie de conducere inferioară pentru care îndeplineşte condiţiile de ocupare.
e) destituirea din poliţie.
Destituirea din poliţie constă în încetarea raporturilor de serviciu.

Prevenirea sanctionarii disciplinare a politistilor

Pentru prevenirea săvârşirii de abateri disciplinare, persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) poate dispune atenţionarea poliţistului.

În acest caz, măsura se dispune în scris, are caracter administrativ-preventiv şi nu produce consecinţe asupra raportului de serviciu.

Principiile procedurii disciplinare in cazul sanctionarii politistilor

Procedura disciplinara in cazul politistilor se conduce dupa anumite principii

  • prezumţia de nevinovăţie – poliţistul cercetat este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;
  • garantarea dreptului la apărare – se recunoaşte dreptul poliţistului de a formula şi de a susţine apărări în favoarea sa, de a prezenta probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare în apărarea sa şi de a fi asistat;
  • celeritatea procedurii – cauza se soluţionează fără întârziere, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de lege;
  • contradictorialitatea – asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară sesizată;
  • proporţionalitatea – asigurarea unui raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă;
  • unicitatea sancţiunii – pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară;
  • legalitatea sancţiunii – sancţiunea disciplinară nu poate fi decât una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1).

In ce consta procedura disciplinara privind sanctiunile politistilor

Un aspect specific este ca procedura disciplinară nu este publică.
Sunt obligatorii citarea şi ascultarea poliţistului cercetat, înregistrarea cererilor/rapoartelor scrise ale acestuia şi consemnarea susţinerilor sale.

Procedura disciplinară continuă dacă poliţistul, în mod nejustificat, nu dă curs citării procedurale.
Poliţistul cercetat are dreptul să cunoască în întregime actele cercetării şi să solicite administrarea de probe în apărare. Poliţistul cercetat are dreptul să depună în apărarea sa orice înscrisuri doveditoare pe care le deţine, inclusiv rapoarte de expertiză extrajudiciară.

Asistarea in cazul procedurii de cercetare  a abaterilor politistilor

Poliţistul cercetat are dreptul să fie asistat, la cerere, de un alt poliţist, ales de către acesta sau desemnat de organizaţia sindicală ori de Corp, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Neîndeplinirea condiţiilor privind accesul la informaţii clasificate ori neprezentarea poliţistului ales/desemnat nu constituie motiv de amânare a procedurii cercetării disciplinare.

Nu au dreptul să asiste poliţistul cercetat, în condiţiile alin. (4), următoarele persoane:
a) şeful unităţii sau înlocuitorul legal al acestuia, în perioada cât îndeplineşte atribuţiile titularului;
b) poliţistul desemnat să efectueze cercetarea prealabilă;
c) poliţiştii care fac parte din colectivul prevăzut la art. 623 alin. (1);
d) poliţistul care îndeplineşte atribuţii de consilier juridic în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.

Sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se dispun numai după cercetarea prealabilă şi după consultarea Consiliului de disciplină, denumit în continuare consiliul, cu excepţia sancţiunilor prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. a) şi b), care se pot aplica fără consultarea consiliului.

Intrebari frecvente

Intrebare: Care sunt cele mai frecvente fapte pentru care politistii pot fi sanctionati?
Raspuns: Politistii pot fi sanctionati pentru diverse abateri, cum ar fi abuzul in serviciu, folosirea excesiva a fortei, neglijenta in indeplinirea atributiilor de serviciu sau nerespectarea procedurilor legale in timpul interventiilor.

Intrebare: Cum incepe procedura de cercetare a unei abateri disciplinare in cazul unui politist?
Raspuns: Procedura incepe de obicei cu o plangere sau o sesizare privind comportamentul politistului. Urmeaza o ancheta interna in care se aduna dovezi. Daca sunt suficiente probe, se poate deschide o procedura disciplinara.

Intrebare: Ce se intampla dupa ce un politist este sanctionat disciplinar?
Raspuns: Sanctiunile pot varia de la avertismente scrise sau suspendari temporare pana la demiteri. Politistul are dreptul sa conteste decizia in instanta sau in fata unui comitet de disciplina, in functie de legislatia si regulamentele locale.

Daca aveti intrebari suplimentare despre cum sunt sanctionati politistii sau despre procedurile de investigatie, nu ezitati sa ne contactati pentru a va oferi suportul si clarificarile necesare. Suntem aici sa va ajutam sa intelegeti mai bine acest proces important in sistemul nostru legal.

Alte articole de acelasi autor

https://avocat-tudor.ro/in-ce-cazuri-nu-mai-pot-aplica-amenzi-rutiere-politistii-locali-conform-ultimei-decizii-a-instantei-supreme

Detalii despre acest articol si date de contact: https://avocat-tudor.ro
0724260393
avocat_tudorion@yahoo.com

Cabinetul de avocat Tudor Ion va poate ajuta litigii de dreptul muncii, sanctiuni disciplinare.

Luati legatura cu noi, apasand click aici sau email office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web