Contraventie la regim de viteza, ce sa ai in vedere cand o contesti

Contraventia la regimul de viteza legala pe sectorul de drum pe care circulati poate fi depistata doar cu aparatul radar.

Pe baza datelor furnizate agentul rutier poate aplica o sanctiune conform Codului rutier, inclusiv cu suspendarea dreptului de a conduce.

Aveti dreptul sa formulati o plangere contraventionala, dar la motivarea acesteia trebuie sa tineti cont de anumite elemente. Scopul este sa dovediti  ca sustinerile dvs. sunt adevarate.

Depăşirea vitezei legale se constată prin mijloace specfice, înregistrările făcute cu aparate omologate şi verificate metrologic.

Inregistrări trebuie făcute insa în condiţiile reglementate de legislaţia in domeniu

Asadar, trebuie cunoscute motivele pentru care se pot contesta contraventiile constatate prin aparatul radar.

Marja de toleranta in cazul depasirii vitezei legale

Legea prevede anumite marje de toleranţă ale aparatelor radar.  Dar, precizia masuratorilor poate fi diminuata din cauza unor factori.

De exemplu:eroarea internă a blocului de emisie, eroarea blocului de recepţie, condiţiile atmosferice.

Marja de toleranţă a valorilor înregistrate mai depinde dacă autoturismul poliţiei pe care se află montat aparatul radar se află staţionat sau în mişcare.

Art.102 alin.3 lit.e din OUG 195/2000 defineste conditiile valabilitate ale acestui tip de contraventie.

Depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv. Totodata, pentru categoria din care face parte autovehiculul condus. Sa fie constatata potrivit legii, cu mijloace omologate si verificate metrologic.

Art 3.1.1. din NML 021-05 se refera la erorea maxima tolerata pentru măsurarea vitezei, în condiţii normale de trafic.

Cinemometre care functioneaza in regim stationar si de deplasare

Pentru cinemometrele care funcţionează numai în regim staţionar, aceasta este de ± 3 km/h, pentru viteze de până la 100 km/h. Iar de ± 3 % din valoarea măsurată, pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h.

In regim de deplasare, pentru măsurarea vitezei autovehiculelor aflate în trafic, eroarea maximă tolerată este de ± 4 km/h pentru viteze de până la 100 km/h.

De ± 4 % din valoarea măsurată pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h.

Autoturismul  nu este evidentiat in mod clar in fotografii

Acest aspect este reglementat in pct.4.4 din Normele metologice NML 021-05,“Masurarile efectuate cu ajutorul cinemometrelor.

Nu pot constitui probe pentru aplicarea legislatiei rutiere daca nu sunt respectate cerintele 4.1…4.3 din norma.

Dar si in alte situatii:

-in momentul masurarii, in raza de masurare a aparatului se deplaseaza simultan mai multe autovehicule iar autovehiculul vizat nu este pus in evidenta in mod clar.

Asadar, din fotografiile depuse de intimata s-ar putea sa constatati ca imaginile prezinta deplasarea simultana a doua autovehicule. Iar autovehiculul petentului sa nu fie clar evidentiat in fotografii.

-in nici una dintre fotografii  sa nu se poata vedea numarul de inmatriculare al autoturismului  dvs.

-incertitudinea poate fi si mai mare asupra identificarii autovehiculului  daca in procesul verbal de contraventie nu se specifica  marca autovehiculului.

Ce a decis Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

A statuat în jurisprudenţa sa că şi faptele contravenţionale privind regimul de circulaţie rutieră intră în sfera acuzaţiilor în materie penală.  Respectiv, primul paragraf al art. 6 din Convenţie. Norma juridică sancţionatoare are caracter general, iar sancţiunile urmăresc un scop represiv şi preventiv. În consecinţă, petentului îi sunt recunoscute şi garanţiile specifice în materie penală, între care seregăseşte prezumţia de nevinovăţie.

Pct. 3.5.1 din Ordinul nr. 301/2005 emis de directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală

Se refera la aprobarea Normei de metrologie legală NML 021-05.

Inregistrările efectuate trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

-data şi ora la care a fost efectuată măsurarea;

-valoarea vitezei măsurate;

-sensul de deplasare al autovehiculului; -faptul că a fost efectuată autotestarea potrivit pct. 3.2.6;

-imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidenţă numărul de înmatriculare al acestuia.

Studiu de caz

Din înregistrarea (planşa fotografică) depusă de agentul constatator rezultă că numărul de înmatriculare al autovehiculului surprins în trafic nu este lizibil. 

Nu este pus în evidenţă, şi nici nu cuprinde faptul că ar fi fost efectuată autotestarea potrivit pct. 3.2.6.

Acestea sunt insa prevazute imperativ prin textul de lege invocat.

În aceste condiţii, de situaţia îndoielnică beneficiază persoana acuzată”(sursa, portal.just.ro)

 Descrierea necorespunzatoare a faptei si a momentului comiterii acesteia

 Pot exista dubii asupra corectitudinii vitezei afisate de cinemometru.

Procesul verbal de contraventie nu specifica cu exactitate momentul la care autovehiculul petentului a fost surprins de catre aparatul radar.

In aceasta situatie, potrivit art. 17 din OG 2/2001 procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei trebuie sa fie anulat. Nu contine un element esential in baza caruia se poate  stabili situatia de fapt si vinovatia petentului.

Aparatul radar nu are verificarea metrologica la zi

Imagini pentru imagini radar auto

Pot fi incertitudini in legatura cu valabilitatea buletinului de verificare metrologica. Acestea decurg si din dispozitia potrivit careia cinemometrele vor putea fi utilizate legal numai daca au fost verificate metrologic. Au fost marcate si sigilate în conformitate cu prevederile normelor metrologice. Si sunt însotite de buletine de verificare metrologica în termen de valabilitate.

Dubii exista si din examinarea documentelor depuse de intimata. 

Daca la momentul evenimentului rutier cinemometrul nu era însotit de buletin de verificare metrologica în termen de valabilitate. Doar, ulterior evenimentului acesta a fost validat ca valabilitate.

 Neindeplinirea conditiei de forma-incheierea procesului verbal in tipizatul prevazut de anexa 1D din Regulament

Art. 181 din Regulament prevede situatia in care fapta a fost constatat cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau mijloc tehnic omologat si verificat metrologic. In acest caz, politistul incheie un proces verbal de constatare a contraventiei conform modelului din anexa 1D.

Prin urmare, este bine sa se verifice daca este indeplinita aceasta conditie.

Alte articole de acelasi autor:

Cum se contesta in domeniul fondurilor europene un proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare;

-INFRACTIUNILE CONTRA SIGURANTEI SI INTEGRITATII SISTEMELOR SIDATELOR INFORMATICE;

Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea , declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate”-Avocat drept penal Tudor Ion;

In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto;

https://avocat-tudor.ro

0724260383

Cabinetul de avocat Tudor Ion va ofera servicii avocatiale in litigii privind contraventii la regimul de viteza. Luati legatura cu noi, click aici sau e mail  office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne cum

    servere vps servere dedicate gazduire web