Ce este incidentul de integritate, precum plagiatul sau faptele de coruptie

Incidentul de integritate, plagiatul, faptele de coruptie sau alte modalitati  constituie de mai multi ani subiect  de dezbatere pentru mijloacele mass media.

Mai ales ca, persoanele implicate in astfel de verificari detin in unele cazuri roluri importante in viata politica din tara noastra, reprezinta factori de decizie in domeniul politic sau juridic.

Mai cunoscute sunt dezvaluirile despre tezele de doctorat elaborate de alte persoane decât autorul respectiv, în schimbul unor avantaje, ce pot fi substantiale.
Sunt controversate si solutiile date de organele abilitate sa verifice astfel de suspiciuni.

Incidentul de integritate, plagiatul, pot sa apara atunci cand valori indispensabile precum profesionalismul, cinstea, tranparenta, etica, nu sunt respectate la nivelul administratiei publice.

Justificarea  cercetarii unor astfel de situatii este nevoia de integritate pentru alesi si cetățean.

Trebuie să se știe că banii publici, resursele publice locale, sunt gestionate și prioritizate în interes public, de salariați publici si de aleși, care sa fie integri.

Incidentul de integritate, plagiatul, definitii

O definitie a incidentului de integritate reiese din Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate publicata de Guvernul Romaniei.

Precizeaza ca, incident de integritate este unul dintre următoarele evenimente privind situaţia unui angajat al unei autorităţi sau instituţii publice sau al unei structuri din cadrul acestora:

încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârşirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcţiei public.

Inclusiv cele stabilite prin legislaţie secundară şi terţiară, pentru care este prevăzută această sancţiune;

-trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor.

Al incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor;

-rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenţia Naţională de Integritate, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor;

Precizeaza ca, metodologia se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice centrale. Inclusiv celor subordonate, coordonate sau aflate sub autoritate, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali, secundari sau terţiari de credite.

Incidentul de integritate, plagiatul, conform  Strategiei Naționale Anticorupție

Conform acestui document, este situația în care cu privire la un angajat al unei instituții/autorități publice sau întreprinderi publice a fost luată sau dispusă
cel puțin una dintre următoarele măsuri:
a) încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi
similare menite să protejeze integritatea funcției publice;
b) trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării
averilor;
c) rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind
averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;
d) rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind o lucrare științifică.

Agenția Națională de Integritate (A.N.I.), atributii, pentru incident de integritate 

A.N.I. este o institutie independenta operational din Romania, ce exercita un control administrativ, specializata in verificarea dobandirii averilor dobandite in timpul exercitarii unei functii publice, conflictelor de interese si a incompatibilitatilor.

Conform Wikipedia, controlul averilor și adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declarațiilor de avere, a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene.

Incidentul de integritate, controlul Agentiei Nationale de Integritate

Din examinarea informatiilor prezentate pe situl Agentiei Nationale de Integritate in ultima luna rezulta care sunt, in mod concret, incidentele de integritate constatate de aceasta institutie. 

Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflictul de interese de natura administrativa in cazul a trei persoane cu functii de conducere in sistemul medical.

A sesizat organele de urmarire penala.

Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflictul de interese de natura administrativa in cazul a sapte alesi locali.

A sesizat organele de urmarire penala si fiscala.

Agentia Nationala de Integritate a constatat indicii despre savarsirea infractiunii de   fals in declaratii in cazul a cinci persoane prevazute de Legea 176/2010.

Agentia Nationala de Integritate a constatat indicii despre diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate in cazul a patru persoane prevazute de Legea 176/2010.

Incidentul de integritate, plagiatul

Un exemplu de incident de integritate intalnim in cazul fraudei intelectuale de tip plagiat. Acestea trebuie,
în primul rând, să fie corect identificate și, ulterior, sancționată proporțional cu gravitatea care ii este asociata.

Conform unei definitii, plagiatului consta in, preluarea de catre un autor a unor elemente din opera de creatie intelectuala a altui autor. In continuare, prezentarea lor in spatiul public drept componente ale unei opere proprii. Plagiatul este rezultatul actiunii generate prin preluarea ilegitima, intentionata sau nu, din punct de vedere deontologic.

Incidentul de integritate, plagiatul, cum se verifica

Se apreciaza ca plagiatul ar putea constitui o forma de furt intelectual.

Pentru verificarea suspiciunilor de plagiat se efectueaza o expertiza de evaluare iar implicarea unor specialiști independenți în diagnosticarea cazurilor de plagiat este
obligatorie.

Cabinetul de avocat Tudor Ion este specializat in drept penal.

Ne puteti contacta, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro sau telefon 0724260393

Incidentul de integritate, plagiatul, criterii de apreciere

GHIDUL PENTRU IDENTIFICAREA PLAGIATULUI ÎN LUCRĂRILE ȘTIINȚIFICE publicat de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării prezinta astfel de criterii.

Precizeaza ca, plagierea in cadrul unei opere unei opere este cu atât mai severă cu cât preluările ilegitime:

a) au o mai mare extensie, b) sunt localizate în zone mai importante din arhitectura lucrării, c) decurg nu din necunoașterea bunelor practici de redactare.

 Numărul de paragrafe plagiate. Cu cât numărul de paragrafele copiate ca atare (verbatim), în bloc este mai 
mare, cu atât probabilitatea de intenționalitate în plagiere este mai mare.

Numărul de cuvinte. Cu cât numărul de cuvinte identificate în paragrafele copiate ca atare , în
bloc, este mai mare, cu atât probabilitatea de intenționalitate în plagiere este mai mare.

Plagierea parafrazărilor. Preluarea nelegitimă, fără citările de rigoare, de către autor a parafrazărilor pe care alt autor le-a realizat după texte ale autorului I.

Incidentul de integritate sub forma faptelor de coruptie

Incidentele de integritate se manifesta sub mai multe forme, una din cele mai importante fiind faptele de coruptie.  
Autoritatile sprijină procesul de informare și educaţie anticorupţie, pun accentul pe necesitatea adoptării unui comportament responsabil şi integru în slujba serviciul public. De a promova şi de a conştientiza cu privire la importanţa majoră a prevenirii faptelor de coruptie.

Coruptia a primit mai multe definitii. De exemplu, reprezinta abuzul de putere săvârşit în exercitarea funcţiei publice de un angajat al administraţiei publice.

Indiferent de statut, structură sau poziţie ierarhică, în scopul obţinerii unui profit personal.

In mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, persoană fizică ori persoană juridică.

În sens larg, corupție este abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie. Ca expresie a relației dintre autorități și cetățeni, corupția reprezintă folosirea discreționară a poziției sau a funcției. Recurgerea la mijloace ilicite sau ilegale, în scopul obținerii unor interese personale sau de grup.

Pentru ca o faptă de corupție să constituie infracțiune și, prin urmare să fie supusă sancțiunilor penale, trebuie să întrunească elementele prevăzute de legea penală.

Infracţiunile de corupţie sunt prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie si se coroboreaza cu cele din Codul penal.

Alte articole de acelasi autor

–In ce situatii conflictul de interese este apreciat ca fiind infractiune;

-Pentru ce motive Curtea Constitutionala a apreciat ca dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, sunt formulate insuficient de clar;
–In ce situatii se poate limita programul de vizitare a minorului de catre un parinte dupa divort;
– Avocat accidente – dspagubiri accidente rutiere;
– Care sunt conditiile de admisibilitate a emiterii ordinului de protectie intr-un caz de violenta in familie;
-Cum este aparat dreptul la propria imagine prin mijloace juridice;

–Cum va poate ajuta un avocat in cazul producerii unui accident rutier

Cabinet avocat Tudor Ion
Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client

Cabinet

0724260393

Contacteaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web