Accidente – Despagubiri accidente rutiere, pasii esentiali de urmat

Avocat despagubiri | Ce pasi trebuie sa urmati sa obtineti despagubiri accidente rutiere

Un avocat despagubiri, va poate indruma cu privire la primul pas pentru obtinerea de despagubiri, ca acesta este sa formulati o cerere de despagubiri.

Adica un document prin care, ca parte prejudiciata sau asigurat, formulati catre asiguratorul RCA sau catre BAAR pretentiile de despagubire.

Aveti dreptul la despagubiri, conform Legii 132/2017, daca sunteti implicat intr-un accident rutier, vi se acorda despagubiri pentru pagubele produse insa trebuie sa le dovediti .

Catre cine se inainteaza cererea de despagubire ?

Daca optati pentru decontarea directa la incheierea contractului RCA atunci va adresati propriului asigurator RCA in cazul in care sunt indeplinite conditiile decontarii directe.

Daca nu se aplica decontarea directa atunci partea prejudiciata va inainta cererea de despagubire catre asiguratorul RCA al partii vinovate.

Cum se solutioneaza cererea de despagubire

În termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea prejudiciată, asigurătorul RCA este obligat:

  1. a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;
  2. b) fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat.

Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de despăgubire de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii, asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii, in totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire.

Ce verifica asiguratorul?

Deschiderea procedurii privind efectuarea investigaţiilor se face de către asigurător dacă există indicii temeinice asupra producerii evenimentului, în baza unui raport de expertiză realizat de un expert autorizat.

Si, dacă acesta a notificat în scris persoana prejudiciată/asiguratul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data deschiderii dosarului de daună şi întocmirea procesului-verbal de constatare, cu privire la intenţia de a desfăşura investigaţii.

Avocat despagubiri|cum obtineti acordarea despagubirilor pe cale judecatoreaca

Daca partile nu ajung la o intelegere cu privire la stabilirea si acordarea despagubirilor pe cale amiabila, persoana pagubita poate sa formuleze o cerere de chemare in judecata in acest scop.

Cheama in judecata pe autorul faptei, fie societatea de asigurarare de raspundere civila, in baza politei de asigurare a asiguratului ce a produs accidentul.

Beneficiaza astfel de normele ce reglementeaza asigurarea obligatorie RCA, care prevad ca asiguratorul acopera prejudiciul si eventualele cheltuieli in legatura cu desfasurarea procesului respectiv.

Cum formulati o cerere de despagubiri in instanta

De fapt, se exercita actiunea civila în cadrul procesului penal, in scopul tragerii la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile, potrivit legii civile, pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acțiunii penale.

Acțiunea civilă va fi formulata de persoana vătămată sau de moștenitorii acesteia împotriva inculpatului.

Daca negocierile nu sunt fructuoase, obtinerea despagubirilor prin instanta devine optiunea urmatoare pentru un avocat despagubiri.

Inainte de a actiona in justitie, trebuie acordata probelor, precum martorilor, expertizei si documente justificative.

In conformitate cu Legea asigurarilor instanta va examina respectarea obligatiilor contractuale de catre asigurator.

In instanta, avocatul specializat in despagubiri va evidentia incalcari ale asiguratorului privind Legea asigurarilor, respectarea dreptului asiguratului si solicita o compensatie echitabila.

Cat de mari pot fi despagubirile?

Despăgubirile se acordă în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA care este egală cu cea mai mare valoare dintre limita de răspundere prevăzută în legislaţia aplicabilă şi cea prevăzută în contractul RCA.

Asigurătorul este obligat să comunice valoarea maximă de despăgubire, la cererea păgubitului sau a mandatarului acestuia, în termen de 7 zile calendaristice.    

Cum se evalueaza dauna?

 În cazul daunei totale economice, asigurătorul evaluează vehiculul avariat, printr-un sistem de evaluare specializat sau prin documente emise în condiţiile legii pentru a-i determina valoarea de piaţă din momentul premergător evenimentului.

Păgubitul poate opta pentru reparare până la valoarea de piaţă a vehiculului, calculată în urma evaluării, sau pentru soluţionarea cazului ca daună totală prin plata diferenţei dintre valoarea de piaţă a vehiculului şi valoarea epavei.     

Valoarea reparaţiei se stabileşte folosind sistemele de evaluare specializate sau prin documente emise în condiţiile legii în care unitatea reparatoare auto îşi poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afişată.     

Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul le plăteşte cu titlu de dezdăunare şi pentru cheltuielile de judecată şi/sau cheltuielile aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului persoanelor prejudiciate prin vătămare corporală sau deces şi prin avarierea ori distrugerea de bunuri.     

Avocat despagubiri | ce despagubiri acorda instanta in caz de vatamare

În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesului, despăgubirile se acordă atât pentru persoanele aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate în

În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesului altor persoane în afara conducătorului auto răspunzător de producerea accidentului, se acordă despăgubiri şi pentru prejudiciile produse soţului/soţiei sau persoanelor care se află în întreţinerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat.     

În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesului unei persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acordă despăgubiri dacă vehiculul care a produs accidentul este identificat şi asigurat, chiar dacă autorul accidentului a rămas neidentificat.    

Avocat despagubiri | Despagubirile in caz de distrugerea bunurilor

Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despăgubirile se acordă pentru bunurile aflate în afara vehiculului care a produs accidentul.

Pentru bunurile aflate în acel vehicul, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv,.

Precum şi dacă nu aparţineau proprietarului, utilizatorului ori conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului.     

Avocat despagubiri | in ce cazuri se acorda daune materiale

In cazul accidentului rutier prin care s-au provocat leziuni traumatice sau s-a afectat sănătatea unei persoane se poate solicita în procesul pena daune materiale produse vehiculului și daune morale.

Daunele materiale se vor acorda in raport de documentele justificative depuse de victima accidentului rutier. Asadar, sa fiti atenti si sa pastrati toate facturile si chitantele de plata pentru ca sa puteti acoperi toate cheltuielile facute.

In legatura cu aceata situatie, o instanta a hotarat ca, in lipsa dovezilor care atesta platile effectuate, critica apelantei reclamante, referitoare la nelegalitatea si netemeinicia sentintei criticate, sub aspectul respingerii daunelor materiale este negondata si, in consecinta, a fost respinsa.

In ce cazuri se acorda daune morale

Daca se produce un prejudiciu moral rezultat din vatamarea unui interes personal nepatrimonial.

Specific este, consecintele acestor fapte nu pot fi evaluate in bani.

Exeple de prejudicii nepatrimoniale pentru care se pot solicita daune morale: durerile psihice si fizice, moartea, atingerile aduse cinstei, prestigiului, onoarei, reputatiei sau demnitatii unei persoane respectiv restrangerea posibilitatilor unei persoane de a se bucura de satisfactiile vietii.

Producerea unor suferinte psihice determinate din cauza mortii unei rude sau a unei persoane apropriate, din cazua mutilarii, ranirii, desfigurarii sau imbolnavirii grave.

De ce sa alegeti Cabinetul nostru de avocatura

Pastram confidentialitatea in relatiile cu clientii, suntem specializati in recuperari de daune rezultate in urma unor contracte de asigurari sau a unor accidente rutiere.

Contactati cabinetul nostru de avocatura prin formular, e mail office@avocat-tudor.ro, sau contact, click aici.

Cabinet Avocat Bucuresti

0724260393

Alte articole de acelasi autor

Avocat asigurari | Va protejeaza interesele in litigii de asigurare

 

Contacteaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web