Motive pentru care plasamentul familial este avantajos pentru protectia speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor.

Motive pentru care plasamentul familial este avantajos pentru protectia speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor.

Plasamentul familial se dispune in situatia unui copil care este lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai sau care nu mai poate fi lasat in grija acestora.

Legea 272/2004 prevede ca intr-o astfel de situatie se impune necesitatea stabilirii unor masuri si servicii de protectie speciala a copilului, intre acestea fiind si plasamentul familial.

Ce serviciu poate fi avantajos pentru copil in cazuri privind plasamentul familial

Serviciile pot fi: servicii de zi, servicii de tip familial, servicii de tip rezidential.

Serviciile de tip familial sunt acele servicii prin care se asigura la domiciliul unei persoane fizice sau familii, cresterea si ingrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de parintii sai, ca urmare a stabilirii in conditiile legii a masurii plasamentului.

In literatura de specialitate s-a sustinut insa ca plasarea copilului la o persoana sau familie care a avut legaturi apropiate cu familia copilului ar reprezenta o masura mai avantajoasa pentru acesta decat celelalte.

Sunt avute  vedere argumente precum viata de familie ce se ofera copilului precum si de ordin psihologic.

De mentionat si ca masurile de protectie speciala se stabilesc conform unui plan individual de protectie intocmit de catre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in a carei raza teritoriala se afla copilul.

Acestea fiind plasamentul, plasamentul in regim de urgenta si supravegherea specializata.

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului are obligatia de a intocmi un plan individualizat de protectie, in termen de 30 de zile dupa primirea cererii de instituire a unei masuri de protectie speciala.

Sau imediat dupa ce directorul Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului a dispus plasamentul in regim de urgenta.

La stabilirea obiectivelor planului individualizat de protectie se acorda prioritate reintegrarii copilului in familie, iar daca aceasta nu este posibila, se va proceda la deschiderea procedurii adoptiei interne.

Reintegrarea copilului in familie ca obiectiv al planului individualizat de protectie se stabileste cu consultarea obligatorie a parintilor si a membrilor familiei extinse care au putut fi gasiti.

Copiii care beneficiaza de masurile de protectie speciala 

-copilul ai carui parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a putut fi instituita tutela;

-copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor din motive neimputabile acestora; copilul abuzat sau neglijat;

-copilul gasit sau copilul parasit in unitati sanitare;

-copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal.

 Conditiile acordarii plasamentului familial  copilului, ca masura de protectie speciala

-are caracter temporar si poate fi dispusa, dupa caz, la:  o persoana sau familie, un asistent maternal, un serviciu de tip rezidential.

Persoana sau familia care primeste un copil in plasament trebuie sa aiba domiciliul in Romania si sa fie evaluata de catre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.

Cu privire la garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a primi un copil in plasament. 

Pe toata durata plasamentului, domiciliul copilului se afla, dupa caz, la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidential care il are in ingrijire

Ce se are in vedere la stabilirea masurii de plasament familial 

-plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsa sau la familia substitutiva;

-mentinerea fratilor impreuna;

-facilitarea exercitarii de catre parinti a dreptului de a vizita copilul si de a mentine legatura cu acesta.

Masura plasamentului se stabileste de catre comisia pentru protectia copilului, in situatia in care exista acordul parintilor.

Masura plasamentului familial se stabileste de instanta judecatoreasca

La cererea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului:
-daca se impune inlocuirea plasamentului in regim de urgenta dispus de catre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului;
-atunci cand nu exista acordul parintilor sau, dupa caz, al unuia dintre parinti, pentru instituirea acestei masuri.

 Drepturile si obligatiile parintesti fata de copil se mentin pe toata durata masurii plasamentului dispus de catre comisia pentru protectia copilului.

Drepturile si obligatiile parintesti fata de copil se mentin pe toata durata masurii plasamentului dispus de catre instanta atunci cand nu exista acordul parintilor.

Sau, dupa caz, al unuia dintre parinti, pentru instituirea acestei masuri, daca in vederea respectarii interesului superior al copilului instanta nu dispune altfel, in functie de circumstantele cazului.

 Plasamentul familial in regim de urgenta

Reprezinta o masura de protectie speciala, cu caracter temporar, care se stabileste pentru copilul aflat in urmatoarele situatii:

-abuzat, neglijat sau supus oricarei forme de violenta;

-gasit sau parasit in unitati sanitare.

Plasamentul in regim de urgenta se poate dispune si in cazul copilului al carui unic ocrotitor legal sau ambii au fost retinuti, arestati, internati sau in situatia in care, din orice alt motiv, acestia nu-si pot exercita drepturile si obligatiile parintesti cu privire la copil.

Pe toata durata plasamentului in regim de urgenta se suspenda de drept exercitiul drepturilor parintesti, pana cand instanta judecatoreasca va decide cu privire la mentinerea sau inlocuirea acestei masuri si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti.

Pe perioada suspendarii, drepturile si obligatiile parintesti privitoare la persoana copilului sunt exercitate si, respectiv, indeplinite de catre persoana, familia, asistentul maternal sau seful serviciului de tip rezidential care a primit copilul in plasament in regim de urgenta.

Cele privitoare la bunurile copilului sunt exercitate si, respectiv, indeplinite de catre directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.

Cine dispune plasamentul familial in regim de urgenta

Masura plasamentului in regim de urgenta se stabileste de catre directorul Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea adminsitrativ-teritoriala in care se gaseste copilul .

Daca nu se intampina opozitie din partea reprezentantilor persoanelor juridice, precum si a persoanelor fizice care au in ingrijire sau asigura protectia copilului respectiv.

In situatia plasamentului in regim de urgenta dispus de catre directorul Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, aceasta este obligata sa sesizeze instanta judecatoreasca in termen de 5 zile de la data la care a dispus aceasta masura.

In situatia in care nu se mai mentin imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurii plasamentului in regim de urgenta, directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului poate dispune revocarea masurii de plasament in regim de urgenta.

Instanta judecatoreasca va analiza motivele care au stat la baza masurii adoptate de catre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului si va dispune incetarea plasamentului in regim de urgenta.

Dupa caz, reintegrarea copilului in familia sa, inlocuirea plasamentului in regim de urgenta cu tutela sau cu masura plasamentului. Instanta se va pronunta, totodata, cu privire la exercitarea drepturilor parintesti.

https://avocat-tudor.ro

0724260493

Cabinet avocat Bucuresti Tudor Ion, servicii avocatiale dreptul familiei.

Ne contactati prin e mail office@avocat-tudor.ro sau click aici

Contacteaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web