Mandatul european de arestare cazuri cand poate fi refuzata executarea cu exemple din practica instantelor

Mandatul european de arestare cazuri cand poate fi refuzata executarea cu exemple din practica instantelor

Mandatul european de arestare constituie o procedură judiciară simplificată de predare transfrontalieră.

Scopul este derularea urmăririi penale sau executarea unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate.

Un mandat de arestare emis de o autoritate judiciară a unei țări din Uniunea Europeana este valabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Se simplifică procedurile judiciare pentru a accelera returnarea dintr-o altă țara a Uniunii Europene a persoanelor care au comis o infracțiune gravă.

In ce scop se emite mandatul european de arestare

In temeiul mandatului european de arestare fiecare autoritate judiciară națională are obligația de a recunoaște și a acționa, cu un minimum de formalități și într-un anumit termen, în urma solicitărilor formulate de autoritatea judiciară a unei alte țări a Uniunii Europene.

Mandatul impune predarea unei persoane pentru a se putea efectua o urmărire penală.

Dar si pentru ca persoana respectivă să poată fi reținută în custodie sau în detenție.

Se apreciaza ca mandatul european de arestare oferă un instrument eficient pentru extrădarea dintr-o ţară a Uniunii Europene în alta.

Sunt vizate persoanele suspectate de săvârșirea unei infracţiuni. Astfel încât infractorii să nu se poată ascunde în Europa

In ce cazuri se emite mandatul european de arestare

Mandatul european de arestare se emite in cazul infracțiunilori sancționate cu închisoarea sau cu o măsură privativă de libertate pentru o perioadă maximă de cel puțin un an.

De asemeni, dacă s-a dat o sentință definitivă privind o pedeapsă sau o măsură de siguranță privativă de libertate, în cazul sentințelor de cel puțin patru luni.

Ce trebuie sa ia in considerare tarile Uniunii Europene la emiterea mandatului european de arestare

Mandatul european de arestare reprezintă o cerere pe care o face o autoritate judiciară dintr-o țară a Uniunii Europene. In scopul arestării unei persoane într-o altă țară membră.

De asemenea, al predării acesteia pentru urmărirea penală sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate. Ori a unui ordin de reținere emis în prima țară.

Mecanismul se bazează pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești.

Este operațional în toate țările Uniunii Europene. Funcționează prin contacte directe între autoritățile judiciare.

Țările Uniunii Europene trebuie să ia în considerare anumite circumstanțe.

Intre altele, gravitatea infracțiunii, sentința probabilă, măsuri alternative mai puțin coercitive.

De asemenea, in momentul în care este arestată o persoană, aceasta trebuie să fie informată cu privire la conținutul mandatului de arestare.

Ce trebuie sa respecte autoritatile in cazul emiterii unui mandat european de arestare

Când execută un mandat european de arestare, autoritățile trebuie să respecte drepturile procedurale ale persoanei arestate sau acuzate.

Dreptul la informare, dreptul de a beneficia de serviciile unui avocat și ale unui interpret și dreptul de a beneficia de asistență juridică.

In raport de modul cum prevede legea din țara în care a avut loc arestarea.

Garantiile de care beneficiaza o persoana vizata de un mandat european de arestare

O persoana vizata de un mandat european de arestare beneficiaza de anumite garantii de procedura .

Sunt prevazute in diferite Directive cadru ale Uniunii Europene, Rezolutii ale Uniunii Europene.

De asemenea, in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

In acest sens, dreptul de a avea acces la un avocat, dreptul la asistență juridică gratuită.

Dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autoritățile consulare, dreptul la informare și dreptul la traducere și la un interpret.

Intr-o speta, avocatul ales al persoanei solicitate, a solicitat efectuarea unei adrese către autoritatea judiciară emitentă.

Scopul era înaintarea unei copii a hotărârii judecătorești interne de arestare.

A apreciat că există obligativitatea comunicării acesteia, atât timp cât persoana solicitată nu a primit în prealabil nicio informare oficială cu privire la procedurile penale împotriva sa.

Judecătorul de drepturi și libertăți învestit a respins, în mod just, această solicitare.

Motivarea a fost că articolul indicat din Decizia-cadru, transpus în dispozițiile art. 103 alin. (2) din Legea 302/2004, face referire la hotărârea de condamnare dată în lipsă.

In speță, mandatul european de arestare a fost emis în baza unui mandat de arestare preventivă, și nu în baza unei hotărâri de condamnare.

Reglementarea legala a mandatului european de arestare in Romania

Mandatul european de arestare este reglementat in Romania prin Legea nr. 302/2004

Cazul priveste o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea și predarea de către un alt stat membru a unei persoane.

Scopul este efectuarea urmăririi penale, a judecății sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate.

Aceste dispozitii sunt prevazute in art. 84 alin. (1) din lege.

Mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii reciproce.

Dar si in conformitate cu dispozițiile Deciziei – cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002.

A fost publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L/190/1 din 18 iulie 2002.

Studiu de caz privind refuzul de a executa mandatul european de arestare

Refuzul de a executa mandatul european de arestare rezulta din urmatoarea speta.

Înalta Curte de Casatie si Justie a constatat că nu este îndeplinită condiția prevăzută de dispozițiile art. 98 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 302/2004.

Este incident unul dintre cazurile de refuz al predării persoanei solicitate.

Mandatul european de arestare se referă la posibile infracțiuni comise pe teritoriul României.

Nu sunt îndeplinite condițiile de formă, prevăzute de dispozițiile art. 86 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 302/2004.

Referitoare la conținutul mandatul european de arestare, privind descrierea circumstanțelor, momentul, locul și gradul de implicare al persoanei solicitate.

Inalta Curte a respins, ca nefondată, contestația declarată de Parchet.

Ce a retinut instanta suprema despre mandatul european de arestare emis de autoritatile franceze

Mandatul european de arestare emis de autoritățile franceze pe numele persoanei solicitate nu îndeplinește condițiile de formă și de fond.

Conform dispozitiilor art. 86 lit. e) din Legea nr. 302/2004, nu conține o descriere a circumstanțelor în care a fost comisă infracțiunea.

Inclusiv momentul, locul, gradul de implicare al persoanei solicitate.

Este necesar să se precizeze activitatea infracțională reținută în sarcina acesteia.

Mandatul european de arestare descrie o situație legată de alte persoane. Singura referire la persoana solicitată este că trăiește în concubinaj.

Alta speta despre refuz executare mandat european de arestare

Intr-o alta speta de refuz executare mandat european de arestare initial, s-a dispus arestarea persoanei solicitate.

Perioada era de 30 de zile urmand sa fie predart în stare de arest către autorităţile din Italia. Curtea de Apel a admis sesizarea formulată de Parchet.

În baza art. 109 alin. (1) şi 104 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 302/2004 s-a dispus punerea în executare a mandatului european de arestare.

A fost emis de către autorităţile judiciare din Italia pe numele persoanei solicitate cu privire la pedeapsa aplicată prin Sentinţa Tribunalului.

S-a constatat că persoana solicitată a fost reţinută şi arestată în baza mandatului de arestare provizorie în vederea predării.

S-a luat act că persoana solicitată nu a renunţat la regula specialităţii şi nu a consimţit la predare.

S-a dispus ca predarea persoanei solicitate să se efectueze cu respectarea dispoziţiilor art. 111 din Legea nr. 302/2004.

În baza art. 109 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 s-a dispus comunicarea prezentei hotărâri autorităţii judiciare emitente.

Respectiv, Ministerul Justiţiei şi Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Ce a retinut instanta suprema despre mandatul de arestare

Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia penala a revocat măsura arestării preventive dispusă de Curtea de Apel.

A dispus punerea de îndată în libertate a persoanei solicitate de sub puterea mandatului de arestare preventivă.

S-a luat măsura preventiva a controlului judiciar faţă de persoana solicitată.

Perioada a fost de 60 de zile și trimiterea cauzei spre rejudecare

Instanta suprema a constatat că autorităţile italiene nu au informat in mod complet persoana solicitata.

Aceasta nu s-a prezent la proces şi nici nu a fost încunoştinţata că împotriva sa poate fi pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces.

A criticat modul cum Curtea de Apel a analizat cauza.

Nu a procedat la verificari minime privind aspectele relatate de persoana solicitată. 

Anume, indeplinirea condiţiilor referitoare la citare şi încunoştinţarea sa despre procesul din Italia, declarația persoanei solicitate făcută în faţa Curtii de Apel.

A facut referire la data la care a luat la cunoştinţă, în faţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel că pe numele său a fost emis un mandat european de arestare.

Ce a motivat instanta suprema despre refuzul executarii mandatului european de arestare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că autoritatea judiciară română poate refuza executarea mandatului european de arestare

Cazul este al persoanei condamnate ce nu a fost prezentă personal la judecată.

In afară de cazul în care autoritatea judiciară emitentă informează că, în conformitate cu legislaţia statului emitent, persoana a fost încunoştinţată, în timp util.

Modalitatile sunt: prin citaţie scrisă înmânată personal sau prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin orice alte asemenea mijloace.

Cu privire la ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare şi la faptul că poate fi pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la process. (art. 99 alin. 2 lit. i) din Legea nr. 302/2004).

Alte articole de acelasi autor

Ce prevede legea despre mandatul european de arestare;

Pentru ce motive a respins instanta suprema emiterea unui mandat european de arestare pentru un cetatean roman;

Ce este mandatul european de arestare, in ce conditii se executa si pentru ce fapte;

Ce modificari aduce proiectul de lege pentru actualizarea legislației privind cooperarea judiciară internațională în materie penală;

In caz de refuz nejustificat autoritatea publica poate fi obligata sa elibereze certificatul de urbanism;

Cum solicitati audierea ca martori a rudelor in cazul contraventiilor la regimul circulatiei rutiere;

Ce trebuie sa stim, conform avocat asigurari despre ce reprezinta si ce riscuri acopera asigurarea RCA si asigurarea facultativa CASCO;

-Avocat penalist Bucuresti;

In ce situatii se poate limita programul de vizitare a minorului de catre un parinte dupa divort;

In ce situatii desi legea da posibilitatea incetarii procesului penal prin impacare sau acord de mediere unele persoane nu pot beneficia de aceste prevederi;

Ce trebuie sa stim in opinia unui avocat infractiuni trafic si consum de droguri despre ce prevede Legea nr.143/2000;

-Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala.

Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va ofera consultanta in dosare mandat european de arestare.

Luati legatura cu noi, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web