Avocatii-pot sustine pledoariile fără să poarte mască la Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Table of Contents

Avocatii-pot sustine pledoariile fără să poarte mască

Avocatii- in cadrul sedintelor de audiere a pledoariilor-pot sa nu poarte masca.

Acest articol a fost scris in contextul masurilor din perioada pandemiei

Masura, potrivit informatiilor Curtii de Justiție a Uniunii Europene, a fost luata în vederea asigurării bunei desfășurări.

Măsurile se refera la accesul în clădirile instituției precum și regulile care trebuie respectate.

Dar si cu ocazia oricărei deplasări în interiorul acestora.

In acest fel se au in vedere modalitățile de organizare a ședinței adaptate circumstanțelor special ale momentului.

Cum se realizeaza avocatii accesul in instituție și regulile de conduită în interiorul acestora.

Potrivit informatiilor, avocatii au acces în clădirile instituției se efectuează exclusiv prin intrarea clădirii Erasmus.

Procedura de primire a reprezentanților părților este asemanatoare procedurii obișnuite.

Control de temperatură la distanță urmand ca persoanele cu o temperatură peste 38°C sa nu fie autorizate să intre în clădiri.

In situatia in care reprezentanții părților nu au măști la intrare, urmeaza sa primeasca o mască de la serviciul de securitate.

Masca va fi purtată in mod obligatoriu pe durata deplasării în instituție și cu pastrarea distantei de doi metri între două persoane.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene-atributii

Curtea pronunță hotărâri în cauzele care îi sunt înaintate spre soluționare. Cele mai frecvente tipuri de cauze.

  1. interpretarea legislației (hotărâri preliminare). Instanțele naționale ale țărilor UE sunt obligate să garanteze aplicarea corespunzătoare a legislației europene.
  2. Există riscul ca instanțele din țări diferite să interpreteze legislația în mod diferit.

Dacă o instanță națională are îndoieli cu privire la interpretarea sau valabilitatea unui act legislativ al UE. poate să solicite opinia Curții de Justiție.

Același mecanism poate fi utilizat și pentru a determina dacă un act legislativ sau o practică națională este compatibilă cu dreptul UE.

2.respectarea legislației acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor sau proceduri de infringement.

Este vorba despre acțiuni introduse împotriva unui guvern național care nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de legislația europeană.

Aceste acțiuni pot fi inițiate de Comisia Europeană sau de altă țară din UE. În cazul în care țara vizată se dovedește a fi vinovată. Ea are obligația de a remedia situația imediat. În caz contrar, se poate introduce o a doua acțiune împotriva ei, care poate conduce la aplicarea unei amenzi.

3.anularea unor acte legislative ale UE (acțiuni în anulare) – dacă un stat membru, Consiliul UE, Comisia sau (în anumite condiții) Parlamentul European consideră că un anumit act legislativ al UE încalcă drepturile fundamentale sau tratatele Uniunii, îi poate cere Curții de Justiție să anuleze actul respectiv.

Persoanele fizice pot, de asemenea, să solicite Curții anularea unui act al UE care le privește în mod direct.

  1. garantarea unei acțiuni din partea UE (acțiuni în constatarea abținerii de a acționa) – Parlamentul, Consiliul și Comisia au obligația de a adopta anumite decizii în anumite situații.
  2. Dacă nu fac acest lucru, guvernele statelor membre, celelalte instituții ale UE și (în anumite condiții) persoanele fizice sau întreprinderile pot înainta o plângere Curții.
  3.  
  4. sancționarea instituțiilor UE (acțiuni în despăgubire) – orice persoană sau întreprindere care a avut de suferit de pe urma unei acțiuni sau a lipsei de acțiune din partea instituțiilor UE sau a angajaților acestora poate introduce o acțiune împotriva lor prin intermediul Curții.

Alte articole de acelasi autor

De ce s-a respins apararea functionarului public caruia i-a fost sustras carnetul de procese verbale de contraventie.

In ce situatii conflictul de interese si starea de incompatibilitate fac obiectul unui litigiu in instanta ca urmare a evaluarii Agentiei Nationale de Integritate.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Cabinet avocat Bucuresti, servicii drept penalsi drept civil.

Ne puteti contacta, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Cabinet Avocat

0724260393

Contacteaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web