In ce conditii o persoana raspunde pentru o fapta ilicita sau este sanctionata pentru o raspundere contractuala

Apelez la raspunderea civila delictuala pentru o fapta ilicita sau la raspunderea contractuala pentru recuperarea prejudiciul creat?

 Imagini pentru imagini raspundere contractuala

Ca avocat specializat in civil, mi s-a pus aceasta intrebare in situatii in care o persoana a fost pagubita ca urmare a incalcarii sau nesocotirii drepturilor sau intereselor sale de catre o alta persoana.

Prejudiciul poate fi creat printr-o fapta ilicita, un lucru, ruina edificiului, accident sau ca urmare a nerespectarii caluzelor contractuale.

In aceasta situatie se pune problema ca persoana respctiva sa-si recupereze mai usor si in mod legal prejudiciul.

Respectiv, pe calea unei actiuni in raspundere contractuala sau a unei actiuni in raspundere delictuala?.

Intrebarea se pune mai ales cand nu poate fi vorba de combinarea celor doua feluri de raspundere civila.

De precizat ca si in literatura juridica s-a discutat despre aceasta problema.

Cand intervine raspunderea civila

Raspunderea civila intervine in cazul nerespectarii unei conduite corecte.

Codul civil reglementează răspunderea civilă în art. 1349-1395.

Se dispune ca orice persoana trebuie sa respecte regulile de conduita impuse de lege si sa nu prejudicieze drepturile altei persoane.

Daca o persoana incalca drepturile altei persoane intervine raspunderea civila, obligatia de reparare a pagubei produse ca urmare a unei fapte ilicite.

 Prin urmare, raspunderea civila este o forma a raspunderii juridice, si o institutie imprtanta a dreptului civil.

A fost definita ca un raport juridic de obligatii in care o persoana este obligata sa repare prejudiciul creat de alta persoana.

A mai fost definita si ca o raspundere reparatorie.

Cum este reglementata raspunderea civila delictuala

Codul civil reglementeaza raspunderea civila in mai multe articole, separat pentru formele acesteia, respectiv, raspunderea civila delictuala si raspunderea civila contractuala.

Raspunderea civila delictuala este reglementata la capitolul despre Teoria generala a obligatiilor.

Din definitie rezulta ca are ca scop restabilirea echilibrului social ca urmare a producerii unei fapte ilicite si repunerea victimei in situatia anterioara

Dispozitii generale despre raspunderea civila delictuala gasim in art.1349 Cod civil.

Se dispune c, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului.

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabileşte prin lege specială.

Pentru a fi angajata raspunderea civila delictuala trebuie sa existe o fapta ilicita, un prejudiciu si raport de cauzalitate.

Caracteristicile raspunderii civile delictuale

Dupa cum am aratat, art. 1349 Cod civil dispune asupra raspunderii civile delictuale.

Orice persoana trebuie să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

Răspunderea civila delictuală intervine ca urmare a unei fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu.

Se poate afirma ca in acest fel victima prejudiciului devene creditor al reparaţiei datorate de faptuitor.

Răspunderea civila delictuala reprezinta de fapt un mijloc specific de reparare a pagubelor cauzate printr-o faptă ilicită, astfel incat are o functie reparatorie.

Aceasta pentru ca prejudiciul trebuie reparat integral in scopul repunerii victimei în situaţia juridică pe care aceasta o avea anterior cauzării prejudiciului.

 Asadar, de esența răspunderii delictuale, este obligația persoanei care a săvârșit fapta ilicită, de a repara prejudiciile cauzate.

Reparaţia trebuie să fie totală

Astfel incat să nu mai permită deosebirea dintre valoarea patrimonială de care beneficia victima înainte de pagubă şi valoarea patrimonială a victimei ulterior reparaţiei..

In acelasi timp reprezintă si o atitudine, o manifestare de voință a unei persoane, prin ipoteză, contrară legii.

Exercitată fără intenția de a produce efecte juridice, dar care efecte se vor produce, totuși, în virtutea legii.

In cadrul răspunderii civile delictuale  coexista atat obligația de a repara prejudiciul, impusă de lege persoanei care l-a cauzat prin fapta ilicită.

Cat si, corelativ, dreptul persoanei care a suferit un prejudiciu prin fapta ilicită, de a fi despăgubită în mod.

Cand intervine si ce este raspunderea civila contractuala

Răspunderea civilă contractuală este obligația unei persoane de a repara prejudiciul cauzat unei alte persoane prin neexecutarea, executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor născute dintr-un contract valabil încheiat.

In acest sens in art.1350 din Codul civil se dispune. 

Orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat.
Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii.

Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părţi nu poate înlătura aplicarea regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.

Conform Wikipedia, răspunderea civilă contractuală este obligația unei persoane de a repara prejudiciul cauzat unei alte persoane prin neexecutarea, executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor născute dintr-un contract valabil încheiat.

Solutia instantei supreme despre posibilitatea recuperarii prejudiciului prin ambele forme ale raspunderii civile

Instanta suprema a hotarat ca nu este posibila combinarea in cadrul unei actiuni mixte a regulilor aplicate celor doua forme de raspundere.

Problema care se pune este de a stabili daca cel pagubit are posibilitatea de a-si recupera prejudiciul pe calea unei actiuni intemeiate pe raspunderea contractuala sau pe cea delictuala.

In cazul in care intre parti a existat un contract din a carui executare sau executare necorespunzatoare au existat prejudicii, nu este posibil sa se apeleze la raspunderea delictuala.

Singura cale de ales fiind aceea a raspunderii contractuale.

Exista insa o exceptie de la aceasta regula, cand optiunea intre cele doua forme este permisa.

Opereaza numai atunci cand neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului reprezinta in acelasi timp si o infractiune prevazuta de legea penala.

Imagini pentru imagini raspundere contractuala

Asemanari si deosebiri intre intre formele raspunderii civile

Cele două forme de răspundere civilă prezinta asemanari, dar  si deosebiri, astfel ca si condițiile răspunderii sunt si ele diferite.

Cu toate acestea, ambele forme de răspundere au ca element comun repararea prejudiciului.

Deosebirea dintre cele doua forme de raspundere civila rezulta din modul lor de reglementare, asa cum se arata in Codul civil.

Imagini pentru imagini raspundere contractuala

Imagini pentru imagini raspundere contractuala

Astel, conform art. 1350 cod civil care reglementeaza raspunderea civila contractuala, orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat.

Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi.

Este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii.

Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părţi nu poate înlătura aplicarea regulilor răspunderii contractuale.

Pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.

Asa cum se poate observa din aceasta reglementare, se impune o delimitare a răspunderii civile delictuale de răspunderea civilă contractuala.

Astfel, răspunderea civila contractuala ia naștere ca urmare a nerespectarii unei obligații ce derivă dintr-un contract, respectiv, a unei obligații contractuale.

Prin urmare, incălcarea unei obligatii ce deriva dintr-un act juridic va atrage răspunderea contractuală.

Partea semnatară care nu și-a executat  obligatia, va raspunde, în principal, de convenția părților și, în subsidiar, de lege.

In cazul răspunderii delictuale insa,  fundamentul răspunderii il reprezinta o faptă ilicită prevazuta de lege.

Astfel ca, răspunderea civila delictuală are ca temei legea si nu convenția părților.

Alte articole de acelasi autor:

Care sunt conditiile atragerii raspunderii persoanelor juridice care au savarsit infractiuni;

-Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;

Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;

Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime;

– Cand o persoana devine din suspect inculpat si ce drepturi si obligatii are un inculpat in procesul penal;

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion ofera servicii juridice in raspunderea civila.

Luati legatura cu noi, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web