In ce caz instanta a anulat procesul verbal de contraventie pe motiv ca nu a fost probata vinovatia dincolo de orice dubiu

Anularea procesului verbal  de contraventie rutiera s-a dispus fiindca nu a fost probata vinovatia dincolo de orice dubiu

Din speta pe care o prezentam mai jos rezulta ca instanta de judecata a dispus anularea procesului verbal de contraventie rutiera pentru ca politia rutiera nu a prezentat probe care sa formeze convingerea instantei dincolo de orice dubiu de vinovatia persoanei acuzate.

Petentul a solicitat anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

În probaţiune, organul de politie rutiera a depus procesul verbal, o planşă foto  şi un buletin de verificare metrologică.

Ce a retinut instanta despre anularea procesului verbal de contraventie 

In procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se arata ca autovehiculul condus de petent, ar fi fost surprins de radar circulând cu o viteză peste limita legală în localitate.

Persoana acuzată de comiterea unei fapte calificate în dreptul intern ca fiind contravenţie trebuie să beneficieze de garanţiile specifice procedurii penale.

Instanţa a concluzionat că acuzaţia adusă petentului este o acuzaţie penală în sensul Convenţiei europene.

Acesta beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, care a fost instituită cu scopul de a proteja indivizii faţă de posibilele abuzuri din partea autorităţilor.

Din acest motiv sarcina probei în procedura contravenţională desfăşurată în faţa instanţei de judecată revine în primul rând organului constatator şi nu petentului.

Cine trebuie sa dovedeasca acuzatia la anularea procesului verbal de contraventie rutiera

In privinţa probaţiunii, petentul ar trebui să facă dovada contrarie celor consemnate în procesul-verbal doar în situaţia în care probele administrate de organul constatator pot convinge instanţa în privinţa vinovăţiei „acuzatului” dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Fiind vorba despre o acuzaţie penală, organul constatator avea obligaţia de a informa petentul, în cel mai scurt timp posibil, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei formulate împotriva sa şi de a-i prezenta probele pe care se bazează acuzaţia.

În speţă, organul constatator a propus ca probe: procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei; raportul agentului constatator; planşa foto.

Din ce motive procesul verbal intocmit de agentul de politie trebuie anulat

In privinţa raportului agentului constatator, neexistând niciun text de lege care să-i confere valoare probatorie, instanţa nu l-a analizat ca probă în prezenta procedură.

Referitor la procesul-verbal, instanţa a reţinut că, în genere, fiind întocmit de un agent al statului aflat în exerciţiul funcţiunii, trebuie săi se recunoască valoare probatorie sub aspectul constatării stării de fapt.

În acest sens, este de remarcat că în jurisprudenţa C.E.D.O. s-a reţinut în mod constant că prezumţiile nu sunt, în principiu, contrare Convenţiei europene.  

Prin urmare, prezumţia de nevinovăţie nu are caracter absolut, după cum nici prezumţia de veridicitate a faptelor constatate de agent şi consemnate în procesul-verbal nu are caracter absolut.

Dar, prezumţia de veridicitate nu poate opera decât până la limita la care, prin aplicarea ei, s-ar ajunge în situaţia ca persoana învinuită de săvârşirea faptei să fi e pusă în imposibilitatea de a face dovada contrarie celor consemnate în procesul-verbal.

Ce a retinut instanta privind anularea procesului verbal de contraventie rutiera

 • In procesul-verbal nu sunt menţionate niciun fel de date de identificare ale aparatului radar folosit, condiţiile în care s-a făcut înregistrarea şi nici identitatea operatorului;
 • -înregistrările foto depuse la dosar sunt neclare, în majoritatea nefiind vizibil numărul de înmatriculare al autovehiculului, iar în cea în care este vizibil numărul, nu se vede dacă înregistrarea s-a făcut în localitate sau în afara localităţii;
 • -nu s-a folosit modelul din anexa 1D la Regulamentul de aplicarea O.U.G. nr. 195/2002;
 • -nu s-a făcut dovada omologării şi verificării metrologice a cinemometrului folosit pentru înregistrare;
 • -buletinul de verificare metrologică se referă la un cinemometru de control rutier tip Python II cod LT 1.10.04, montat pe un autovehicul Dacia Logancu numărul de înmatriculare B-XX-UET;
 • din procesul-verbal depus la dosar, nu rezultă că acest cinemometru ar fi fost utilizat pentru înregistrare;
 • deşi s-a solicitat expres, intimatul nu a fost în măsurăsă depună foaia de parcurs a acestui autovehicul; în procesul-verbal nu s-a consemnat locul unde a fost montat cinemometrul.

OG 2/2001 nulitatea procesului-verbal de contraventie

 • In  general, starea de fapt nu este descrisă corect şi complet pentru ca instanţa să poată verifica îndeplinirea cerinţelor legale pentru ca înregistrările să poată fi folosite ca probă;

 • nici agentul şi nici organul constatator nu au comunicat petentului înregistrările făcute.
 • -nici în faţa instanţei organul constatator nu a înţeles să probeze săvârşirea faptei de către petent, necomunicând dovezile privind îndeplinirea cerinţelor normelor legale pentru ca înregistrările să fie folosite ca probe.

Prin urmare, datorită modului în care a fost întocmit procesul-verbal, instanţa nu a putut verifica temeinicia acuzaţiei aduse petentului.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa, în temeiul art. 34 alin. (1)din O.G. nr. 2/2001, a admis plângerea şi a anulat procesul-verbal.

Alte articole de acelasi autor:

-Ce reguli noi pentru sustinerea examenului de obtinere a permisului de conducere auto intra in vigoare;

In ce conditii o persoana raspunde pentru o fapta ilicita sau este sanctionata pentru o raspundere contractuala;

In ce situatii casatoria se desface din culpa sotilor si ce trebuie dovedit;

Cum se stabilesc despagubirele in cazurile de accidente produse de vehicule si modalitatea in care trebuie sa procedati in relatiile cu societatea de asigurare;

– In ce consta infractiunea de frauda informatica;

– Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;

Cum interpreteaza notiunea de accident de circulatie din definirea infractiunii de parasirea locului accidentului Curtea Constitutionala;

-Din ce motive DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de favorizarea faptuitorului in cazul persoanelor condamnate care apar ca autori de lucrări științifice.

Cabinet avocat Tudor Ion

Responsabilitate, profesionalism, loialitate fata de client.

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion ofera servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in cauze contraventii la regimul rutier.

Pentru detalii, va rugam sa ne contactati pe formular, e mail office@avocat-tudor.ro, telefon, sau clic aici

Contacteaza-ne acum

Default content

  servere vps servere dedicate gazduire web