Cum a motivat instanta revocarea unei masuri preventive dispuse fata de un inculpat acuzat de savarsirea unei infractiuni grave

Revocare control judiciar, cum recastigi dreptul la libertate

Revocarea controlului judiciar reprezinta o procedura prin care o persoana plasata sub control judiciar obtine anularea masurii restrictive impuse anterior.

Aceasta poate fi dispusa atunci cand s-au schimbat circumstantele initiale si nu mai exista motive intemeiate pentru mentinerea controlului judiciar.

Revocarea controlului judiciar prezinta importanta pentru persoanele care au fost supuse acestei masuri restrictive.

Implica insa cunoasterea unor aspecte juridice si demersuri procedurale.

Scopul controlului judiciar si revocarii masurii de control judiciar

Controlul judiciar reprezinta o masura preventiva dispusa de catre organele de aplicare a legii in anumite situatii specifice.

Acesta poate fi impus in cazurile de infractiuni cu scopul de a se asigura ca persoana vizata respecta anumite restrictii si obligatii.

De multe ori, masurile de control judiciar includ interdictii de a parasi tara, de a comunica cu anumite persoane, de a participa la anumite activitati sau de a detine anumite bunuri.

Cu toate ca controlul judiciar poate fi necesar pentru protejarea intereselor justitiei, pot aparea situatii in care acesta devine inoportun sau nu mai este justificat.

Schimbarea circumstantelor initiale, imbunatatirea comportamentului sau achitarea in instanta pot reprezenta argumente valabile pentru revocarea controlului judiciar.

Alegerea unui avocat cu experienta in domeniul dreptului penal si cunoasterea profunda a legislatiei este cruciala in aceasta situatie.

Cand se dispune masura de revocare control judiciar si de catre cine

Judecatorul de drepturi si libertati poate revoca masura de control judiciar

Acesta verifica daca au fost incalcate dispozitiile legale care reglementeaza conditiile de luare a acesteia.

Procedura de revocare a masurilor preventive, intre care si revocarea controlului judiciar este reglementata de art.242 din SECTIUNEA a 7-a Codul de procedura penala.

Dupa cum se va observa in continuare, revocarea masurilor preventive si inlocuirea unei masuri preventive cu o alta masura preventiva poate conduce la o masura preventiva sau mai usoara.

In principiu, masura preventiva se revoca, din oficiu sau la cerere, in cazul in care au incetat temeiurile care au determinat-o ori au aparut imprejurari noi din care rezulta nelegalitatea masurii.

In cazul retinerii si arestarii preventive se dispune punerea in libertate a suspectului ori a inculpatului, daca nu este arestat in alta cauza.

Imagini pentru imagini arestari

Revocare controlul judiciar daca se depaseste durata controlului judiciar conform art. 215 ind.1  Cod procedura penala

In cursul urmaririi penale, masura controlului judiciar se poate dispune de catre procuror sau de catre judecatorul de drepturi si libertati pe o durata de cel mult 60 de zile.

In cursul urmaririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de catre procuror, prin ordonanta, daca se mentin temeiurile care au determinat luarea masurii sau au aparut temeiuri noi care sa justifice prelungirea acestuia.

Fiecare prelungire nu poate sa depaseasca 60 de zile.

Ordonanta procurorului prin care, in conditiile alin. (2) sau (3), s-a prelungit masura controlului judiciar se comunica in aceeasi zi inculpatului.

Impotriva ordonantei procurorului prin care, in conditiile prevazute la alin. (2) si (3), s-a prelungit masura controlului judiciar, inculpatul poate face plangere la judecatorul de drepturi si libertati de la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond.

In cursul urmaririi penale, durata masurii controlului judiciar nu poate sa depaseasca un an, daca pedeapsa prevazuta de lege este amenda sau inchisoarea de cel mult 5 ani.

Respectiv 2 ani, daca pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata sau inchisoarea mai mare de 5 ani.

Judecatorul de camera preliminara, in procedura de camera preliminara, sau instanta, in cursul judecatii, poate dispune luarea masurii controlului judiciar fata de inculpat pe o durata ce nu poate depasi 60 de zile.

In cursul judecatii in prima instanta, durata totala a controlului judiciar nu poate depasi un termen rezonabil si, in toate cazurile, nu poate depasi 5 ani de la momentul trimiterii in judecata.

La expirarea termenelor prevazute la alin. (8), instanta de judecata poate dispune luarea unei alte masuri preventive, in conditiile legii.

Criteriile pentru inlocuirea masurii preventive cu o masura mai usoara

Masura preventiva se inlocuieste, din oficiu sau la cerere, cu o masura preventiva mai usoara, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru luarea acesteia.

Se evalueaza urmatoarele:

  • imprejurarilor concrete ale cauzei;
  • conduita procesuala a inculpatului;
  • se apreciaza ca masura preventiva mai usoara este suficienta pentru realizarea scopului prevazut la art. 202 alin. (1).

In ce situatie se inlocuieste masura preventiva a controlului judiciar cu o masura mai grea

Masura preventiva se inlocuieste, din oficiu sau la cerere, cu o masura preventiva mai grea in urmatoarele situatii:

  • sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru luarea acesteia;
  • in urma evaluarii imprejurarilor concrete ale cauzei;
  •  a conduitei procesuale a inculpatului;
  • se apreciaza ca masura preventiva mai grea este necesara pentru realizarea scopului prevazut la art. 202 alin. (1).

Procedura cand controlul judiciar a fost luat in cursul urmaririi penale de catre procuror sau de catre judecatorul de drepturi si libertati

 Organul de cercetare penala are obligatia sa il informeze de indata, in scris, pe procuror despre orice imprejurare care ar putea conduce la revocarea sau inlocuirea masurii preventive.

Daca apreciaza ca informatiile comunicate justifica revocarea sau inlocuirea masurii preventive, procurorul dispune aceasta.

Sau, dupa caz, sesizeaza judecatorul de drepturi si libertati care a luat masura, in termen de 24 de ore de la primirea informarii.

Procurorul este obligat sa sesizeze si din oficiu judecatorul de drepturi si libertati, cand constata el insusi existenta vreunei imprejurari care justifica revocarea sau inlocuirea masurii preventive luate de acesta.

Situatia cand cererea de revocare a controlului judiciar sau inlocuire a masurii preventive este formulata de inculpat

Cererea se adreseaza, in scris, judecatorului de drepturi si libertati, judecatorului de camera preliminara sau instantei de judecata, dupa caz.

In cursul urmaririi penale, procurorul inainteaza judecatorului de drepturi si libertati dosarul cauzei sau copie de pe acesta certificata de grefa parchetului, in termen de 24 de ore de la solicitarea acestuia de catre judecator.

In vederea solutionarii cererii, judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata fixeaza data de solutionare a acesteia si dispune citarea inculpatului.

Cand inculpatul este prezent, solutionarea cererii se face numai dupa ascultarea acestuia asupra tuturor motivelor pe care se intemeiaza cererea, in prezenta unui avocat ales sau numit din oficiu.

Cererea se solutioneaza si in lipsa inculpatului, atunci cand acesta nu se prezinta, desi a fost legal citat sau cand, din cauza starii de sanatate, din cauza de forta majora ori stare de necesitate, nu poate fi adus, dar numai in prezenta avocatului, ales sau numit din oficiu, caruia i se da cuvantul pentru a pune concluzii.

Participarea procurorului este obligatorie.

Pocedura cand cererea are ca obiect inlocuirea masurii arestarii preventive sau a masurii arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pe cautiune

Daca gaseste cererea intemeiata, judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata, prin incheiere, data in camera de consiliu, admite in principiu cererea si stabileste valoarea cautiunii, acordand inculpatului termen pentru depunerea ei.

Daca se depune cautiunea in termenul fixat, judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata, prin incheiere data in camera de consiliu, admite cererea de inlocuire a masurii preventive cu masura controlului judiciar pe cautiune.

De asemenea, stabileste obligatiile ce vor reveni inculpatului pe durata masurii si dispune punerea de indata in libertate a inculpatului, daca nu este arestat in alta cauza.

Daca nu se depune cautiunea in termenul fixat, judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata, prin incheiere data in camera de consiliu, in lipsa inculpatului si a procurorului, respinge ca neintemeiata cererea formulata de inculpat.

Termenul prevazut la alin. (10) curge de la data ramanerii definitive a incheierii prin care se stabileste valoarea cautiunii.

Revocare controlul judiciar in calea de atac impotriva masurii controlului judiciar dispuse de procuror

Conform art.213 din Codul de procedura penala, impotriva ordonantei procurorului prin care s-a luat masura controlului judiciar, in termen de 48 de ore de la comunicare, inculpatul poate face plangere la judecatorul de drepturi si libertati de la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond.

JJudecatorul de drepturi si libertati sesizat conform alin. (1) fixeaza termen de solutionare in camera de consiliu si dispune citarea inculpatului.

Neprezentarea inculpatului nu impiedica judecatorul de drepturi si libertati sa dispuna asupra masurii luate de procuror.

Judecatorul de drepturi si libertati il asculta pe inculpat atunci cand acesta este prezent.

Asistenta juridica a inculpatului si participarea procurorului sunt obligatorii.

Judecatorul de drepturi si libertati poate revoca masura, daca au fost incalcate dispozitiile legale care reglementeaza conditiile de luare a acesteia.

Dosarul cauzei se restituie procurorului in termen de 48 de ore de la pronuntarea incheierii.

Revocare control judiciar, jurisprudenta

Controlul judiciar este luat pentru buna desfasurare a procesului penal, impiedicarea sustragerii inculpatului de la urmarirea penala sau de la judecata ori prevenirea comiterii unei alte infractiuni.

Examinand scopurile pentru care masura a fost luata, judecatorul constata ca niciunul dintre aceste scopuri nu mai presupun, la acest moment, restrangerea libertatii inculpatului, prin lipsirea acestuia de vreunul dintre atributele acestui drept fundamental.

Din verificarea actelor dosarului nu rezulta motive care sa justifice prelungirea masurii controlului judiciar, in conditiile in care aceasta reprezinta o masura restrictiva de libertate, cu caracter de exceptie.

Constatarea ca in cauza exista indicii care conduc la presupunerea rezonabila ca inculpatul ar fi comis faptele pentru care este cercetat, nu este suficienta si nu justifica prin ea insasi prelungirea masurii.

Criteriul de revocare control judiciar privind stadiul procesual in care se afla cauza

Judecatorul constata ca urmarirea penala este foarte avansata.

Astfel incat nu se mai poate sustine in prezent ca exista riscul ca inculpatul sa influenteze in vreun fel buna desfasurare a procesului penal, la un an de la luarea masurii preventive a controlului judiciar fata de inculpat si dupa administrarea de catre procuror a unui probatoriu amplu.

Urmarirea penala dureaza deja de aproximativ 3 ani.

Dupa momentul continuarii acesteia fata de petent acesta s-a prezentat la fiecare chemare a organelor judiciare si nu s-a dovedit ca ar fi efectuat vreo activitate sau vreun demers impotriva bunei desfasurari a procesului penal, ca ar fi periclitat in vreun fel aceasta procedura judiciara.

Criteriul de revocare control judiciar privind sustragerea de la urmarire

Nu rezulta din date si elemente certe, concrete, faptul ca inculpatul ar fi incercat sa se sustraga de la urmarirea penala sau ca ar fi facut pregatiri in acest sens.

Tot astfel, nu exista minime indicii ca inculpatul ar intentiona comiterea unei alte infractiuni sau ca ar fi incercat comiterea unei alte infractiuni.

Prelungirea masurii nu se mai justifica, nemaiexistand un just echilibru intre restrangerea dreptului la libertate al inculpatului si scopul urmarit prin atingerea adusa acestui drept.

Aceasta cu atat mai mult cu cat datele care caracterizeaza persoana inculpatului si conduita procesuala a acestuia de a se prezenta la toate chemarile organelor judiciare, respectand intocmai dispozitiile acestora, precum si obligatiile impuse, in conditiile in care in cauza se efectueaza cercetari in personam din luna noiembrie 2021.

Garantiile ca cercetarea se poate efectua daca se revoca controlul judiciar

Acestea constituie garantii suficiente ca cercetarea sa poate continua fara sa mai existe o restrangere a libertatii, buna desfasurare a procesului penal, nefiind influentata in niciun fel.

In perioada scursa din luna noiembrie 2021, inculpatul a dovedit interes in cooperarea cu organele judiciare in vederea stabilirii adevarului si solutionarii cu celeritate a cauzei.

Asadar, masura controlului judiciar, in continutul sau concret, este dispusa fata de inculpat de aproape un an, iar mentinerea restrangerii libertatii inculpatului fara argumente solide care sa justifice necesitatea acestei masuri ar aduce atingere dreptului la libertate.

Prin urmare, judecatorul apreciaza ca nu numai ca nu exista temeiuri noi care sa justifice prelungirea masurii controlului judiciar, dar nici cele anterior existente nu subzista la acest moment, procesul fiind intr-un stadiu avansat, inculpatul avand o conduita procesuala adecvata si neprimejduind cu nimic buna desfasurare a procesului penal.

In alta ordine de idei, judecatorul retine ca, desi nu s-a depasit termenul rezonabil pentru care poate fi dispusa o masura preventiva raportat la gravitatea acuzatiilor aduse si la complexitatea cauzei, de la momentul luarii masurii preventive in cauza si pana in prezent a trecut o perioada suficienta pentru a considera ca scopul acesteia a fost atins.   

Astfel, judecatorul apreciaza ca au incetat temeiurile care au determinat luarea masurii controlului judiciar si nici nu au aparut temeiuri noi care sa justifice aceasta masura preventiva, fiind astfel incidente dispozitiile art. 242 alin.1 C.proc.pen., privind revocarea masurii preventive.

Alte articole de acelasi autor:

In ce situatie infracţiunea de spalare a banilor prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, asimilata infractiunilor de coruptie, s-a dispus achitarea inculpatului pentru neîntrunirea elementelor constitutive.

Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate.

Cum se poate folosi inregistrarea video pentru anularea procesul verbal de contraventie;

Ce trebuie sa stim despre ce prevede Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri;

Care sunt conditiile de admisibilitate a emiterii ordinului de protectie intr-un caz de violenta in familie.

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion ofera consultanta, asistenta si reprezentare juridica in procese penale.

Pentru asistenta legala in demersul de revocare, Cabinetul Avocat Tudor Ion va sta alaturi.

Alegeti-ne serviciile pentru solutii juridice eficiente si profesionale, garantandu-va drepturile si libertatea dumneavoastra.

Pentru detalii va rugam sa ne contactati pe formularul de contact, telefon, e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web