Cand, o regula de circulatie este incalcata, dar nu se sanctioneaza

Orice regula de ciculatie trebuie respectata de catre participantii la trafic. Totodata, sa respecte semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră, semnalele şi indicaţiile agentului de circulaţie.

Prin acţiunile lor să nu cauzeze prejudicii altor participanţi la trafic si să nu-i expună pericolului. Totodata, să nu creeze neîntemeiat obstacole circulaţiei care ar depăşi pe acele care sînt provocate de circumstanţe iminente.

O regula de circulatie privind transportarea de obiecte 

Poate ca ati observat in trafic vehicule care transporta diferite obiecte ce depasesc impreuna cu incarcatura dimensiunile acestuia.
Legea interzice insa acest mod de transport, constituie o incalcare a unei reguli de circulatie. Imprejurarea respectiva ar putea constitui un pericol pentru alte vehiculele care circula in spatele acestuia sau pentru persoane.

Fapta se inscrie in prevederile art.148 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 in care se prevad reguli pentru circulatia vehiculelor.
Mai exact,la pct.6 din acest articol se arata ca interzis conducătorului de autovehicul sau de tramvai sa comita aceasta fapta. Anume, transportarea în şi pe autoturism de obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura,dimensiunile acestuia.

De asemenea,in art. 101din OUG 195/2002, pct.13 se prevede ca aceasta fapta constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda. Constituie o nerespectare a regulilor privind transportul persoanelor şi al obiectelor în sau pe vehicule.

Studiu de caz, regula de circulatie a fost incalcata dar nu se sanctioneaza

Prin plângere petenta a solicitat anularea procesului-verbal de contraventie.
În motivare petenta a arătat că agentul constatator i-a vorbi urât şi a ameninţat-o pentru a semna actul contestat. A precizat  că în portbagaj avea o legătură de araci ce nu depăşea însă cu mai mult de 50 cm lungimea maşinii. Plângerea nu a fost întemeiată în drept, iar petenta nu a indicat probe în susţinere.
Prin întâmpinarea depusă la dosar intimata a solicitat respingerea plângerii formulate. A arătat că actul contestat este întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale, iar situaţia de fapt reţinută este corectă.
În drept s-au invocat dispoziţiile art. 115-118C. proc. civ., Legea nr. 180/2002 şi O.U.G. nr. 195/2002.

Ce a motivat instanta de fond despre regula de circulatie incalcata

Judecătoria a admis în parte plângerea petentei formulată împotriva procesului-verbal de contravenţie. A anulat în parte procesul-verbal, în sensul că a înlocuit amenda aplicată cu avertisment. A exonerat petenta de plata amenzii aplicate.

Instanţa a retinut că prin procesul-verbal contestat petenta a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 300 lei. A fost acuzata de contravenţia prevăzuta de art. 148 pct. 6 din H.G.nr. 1391/2006. Respectiv, ca a condus transportând în portbagaj obiecte a căror lungime este mai mare decât cea a autoturismului menţionat.

Instanta a verificat, conform art. 34 din O.G.nr. 2/2001, legalitatea şi temeinicia actului contestat. A constatat că acesta este întocmit cu respectarea prevederilor legale, iar situaţia de fapt a fost corect reţinută. A fost confirmată atât de petentă, cât şi de martorul audiat în cauză.

Instanţa însă a apreciat că sancţiunea aplicată nu este proporţională cu gradul de pericol social al faptei. Se tine seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia. De scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientei. Aspectul rezulta din declaraţia martorului audiat în cauză. Obiectele transportate în portbagaj nu depăşeau cu mult lungimea autoturismului. Uşa portbagajului nu era deschisă, neexistând,în consecinţă, un pericol concret pentru siguranţa circulaţiei.

Ce a sustinut Politia in recurs despre regula de circulatie incalcata

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul, Politia,care a considerat-o nelegală şi netemeinica.
Critica recurentului se referă la faptul că prima instanţă a apreciat în mod eronat cu privire la gradul de pericol social al faptei contravenientei. In condiţiile în care marfa transportată depăşea lungimea autoturismului. Si nu era semnalizată corespunzător, situaţie ce ar fi creat un pericol nu numai pentru traficul rutier, ci şi pentru persoanele fizice.

Ce a motivat instanta de recurs despre regula de circulatie incalcata  

A analizat sentinţa recurată în raport de critica formulată. Tribunalul a constatat că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente.

In ce priveşte legalitatea şi temeinicia actului contestat a fost întocmit cu respectarea art. 34 din O.G.nr. 2/2001.  Situaţia de fapt a fost corect reţinută, aspect confirmat de petentă şi de probele administrate în cauză. Cu privire la gradul de pericol social, acesta a fost apreciat în concret în raport de împrejurările în care a fost săvârşită fapta. De modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, urmarea produsă circumstanţele personale ale contravenientei.

În acest sens, probele administrate în cauză au evidenţiat că obiectele transportate în portbagaj nu depăşeau lungimea autoturismului. Uşa portbagajului nu era deschisă, situaţie în care nu s-a creat un pericol pentru traficul rutier. Respectiv pentru autoturismele care circulau în spatele petentei şi care ar fi putut fi avariate de acele obiecte şi nici pentru persoanele fizice.
Faţă de cele reţinute şi în raport de dispoziţiile art. 312 alin. (l)C. proc. civ., tribunalul a respins recursul ca nefondat.

Alte dispozitii despre regulile de circulatie ale vehiculelor

Art.148 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 reglementeaza regulile de circulatie ale vehiculelor. In afara de contraventia mai sus aratata, pecizeaza si alte fapte ce constituie contraventii.
Se interzice conducătorului de autovehicul sau de tramvai urmatoarele:
1. să conducă un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberată fără drept de circulaţie sau a cărei valabilitate a expirat;
2. să transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;
3. să transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicletă sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri;
4. să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încărcăturii, pe părţile laterale ale caroseriei. Sau, persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi în remorcă. Cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
6. să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia.

Reguli de circulatie, conduita 

7. să deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu uşile deschise;
8. să aibă în timpul mersului preocupări de natură a-i distrage în mod periculos atenţia. Ori, să folosească instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;
9. să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă. Ori din care cad sau se scurg produse, substanţe ori materiale ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei;
10. să aibă aplicate pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii. Aceaste insa restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât şi din exterior;
11. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetă ori pe geamurile laterale. Aceasta restrâng sau estompează vizibilitatea, atât din interior, cât şi din exterior. cu excepţia celor omologate şi certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă;
12. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasă. Acestea diminuează eficacitatea acestora, precum şi pe plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. impiedică citirea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;

Reguli de circulatie, siguranta in trafic

13. să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească motorul ori să decupleze transmisia în timpul mersulu

14. să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;
15. să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei. Dar, fără a avea montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate. Sa aiba loc în perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;
16. să circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare. Sau de înregistrare ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă;
17. să conducă un autovehicul care emană noxe peste limita legală admisă. Ori, al cărui zgomot în mers sau staţionare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege. Sau, care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;
18. să circule cu autovehiculul având plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;
19. să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalţi participanţi la trafic;
20. să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei.

Alte articole de acelasi autor

-Ce se poate invoca pentru anularea deciziei de sanctionare disciplinara cu referire la procedura cercetării disciplinare;
Criterile pe baza carora daunele morale sunt apreciate de Inalta Curte de Casatie si Justitie acordarea daunelor morale in cazul unui prejudiciu de imagine
– Cum a motivat instanta revocarea unei masuri preventive dispuse fata de un inculpat acuzat de savarsirea unei infractiuni grave;
– Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;
– Infractiunea de evaziune fiscala savarsita prin “sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea , declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate”;
In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii.
Responsabilitate,profesionalism,confidentialitate fata de client.
https://avocat-tudor.ro
0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va poate ajuta in litigii privind circulatia vehiculelor.

Luati legatura cu noi, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

    servere vps servere dedicate gazduire web