Ce trebuie sa stim despre infractiunile prevazute de Legea 31/1990 privind societatile

Legea 31/1990: Infractiuni si raspundere legala pentru societati, cum sa le eviti

Infractiunile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale reprezinta un domeniu important in cadrul legislatiei romanesti ce reglementeaza domeniul afacerilor.

Aceasta lege aduce in atentie si o serie de contraventii si incalcari ale normelor de functionare a societatilor comerciale.

Se au in vedere diverse aspecte ce tin de organizarea, administrarea si desfasurarea activitatii acestora.

Modalitati de comitere a infractiunilor prevazute in Legea nr. 31/1990, legatura cu dispozitiile Codului penal

Legea nr.31/1990 este o lege extrapenala ce cuprinde dispozitii penale, este o lege speciala ce completeza infractiunile cuprinse în Codul penal. 

Legea 31/1990 din 16 noiembrie 1990 are insa prevederi specifice referitoare la infractiuni, privind administrarea si functionarea societatilor comerciale si consecintele juridice pentru cei implicati.

Subiectul este calificat, adica, aceste infractiuni putând fi comise de catre persoane care au o anumita calitate ori care exercita o anumită functie în cadrul societatii.

Participatia penala este posibila sub toate formele, iar pentru coautori este necesară existenta calitătii prevazute de lege. 

Pentru a evita riscurile legate de infractiunile reglementate de Legea nr. 31/1990, este esential ca societatile comerciale sa se asigure de respectarea intocmai a prevederilor legale.

Acestea pot fi in functie de organizarea interna, contabilitatea, transparenta si buna-administrare.

Modalitati de comitere a infractiunilor prevazute in Legea nr.31/1990

Fals in acte comerciale: Actul sau documentul falsificat sau intocmit cu intentia de a induce in eroare poate constitui o infractiune grava.

Acesta poate viza acte de inregistrare, contabilitate sau alte documente necesare in derularea activitatii unei societati comerciale.

Abuzul de incredere: Prin aceasta infractiune, persoanele care gestioneaza sau administreaza societatile comerciale pot prejudicia aceste entitati prin utilizarea incorecta a fondurilor, ascunderea unor datorii sau cheltuieli fictive.

Delapidarea: In cazul in care administratorii sau angajatii societatilor comerciale cheltuiesc sau utilizeaza in mod ilegal bunuri ale acesteia, se incalca prevederile legii si se aduce atingere patrimoniului societatii.

Emiterea de cecuri fara acoperire: Emiterea de cecuri fara suficienta acoperire financiara constituie o incalcare a Legii nr. 31/1990 si poate aduce consecinte pentru societatea comerciala afectata.

 Fals: Actele intocmite pentru inscrierea sau modificarea datelor unei societati comerciale trebuie sa fie veridice.

In cazul in care acestea sunt falsificate, se incalca legea si se pot atrage sanctiuni.

Delapidarea de produse: produsele societatii comerciale sunt sustrase sau folosite in mod ilegal, fapta constituie o infractiune prevazuta de lege.

De ce sa alegeti Cabinetul de avocat in cazul infractiunilor la Legea 31/1991

In acest context, firma de avocatura Tudor Ion reprezinta o alegere inteleapta pentru societatile comerciale ce doresc sa beneficieze de consultanta juridica specializata.

 Cu experienta in domeniul dreptului comercial, Cabinetul nostru de avocatura avocati de la Tudor Ion poate oferi servicii juridice complete, asigurandu-se ca toate aspectele legale sunt respectate in cadrul activitatii societatilor comerciale.

De la consultanta juridica pentru infiintarea unei societati comerciale, pana la asistenta in rezolvarea litigiilor si a situatiilor de incalcare a legii, avocatii de la Tudor Ion pot oferi servicii personalizate si eficiente.

In concluzie, infractiunile din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale reprezinta un subiect deosebit de important ce necesita atentie si cunoastere pentru a asigura buna functionare a societatilor comerciale.

Alegerea unei firme de avocatura cu expertiza in domeniul dreptului comercial, poate fi esentiala pentru a se asigura respectarea intocmai a prevederilor legale si a evita riscurile juridice.

Aspecte specifice ale infractiunilor prevazute de Legea 31/1990 privind societatile comerciale

Modul de investire in vederea cercetarii infractiunilor prevazute de Legea societatilor

In cazul infractiunilor prevazute in Legea societatilor 31/1990 din 16 noiembrie 1990, in ce priveste actiunea penala, nu se cere o plangere prealabila, ca o conditie obligatorie in vederea investirii, astfel ca actiunea penala se poate pune in miscare si din oficiu, de catre procuror.

Se mai considera in acest sens si ca, in cazul infractiunilor prevazute de Legea societatilor nu este necesara intrunirea unor conditii in vederea sesizarii, precum votul adunarii generale.

In mod evident, va avea dreptul sa formuleze un denunt creditorul, asociatul sau terta persoana care are cunostinta de asemenea infractiuni ce privesc societatile comerciale.

 • actiunea civila, modul cum se valorifica pretentiile societatii

Actiunea civila poate fi exercitata odata cu actiunea penala, prin constituirea de parte vatamata si, respectiv, parte civila in procesul penal, fie, se pot valorifica pretentiile  societatii, ulterior la instanta civila.

Societatea va avea un reprezentant in raporturile cu organul de cercetare penala, acesta fiind desemnat de catre adunarea generala.

Pot fi subiecti ai infractiunilor prevazute de Legea nr.31/1991 fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv, cenzorul sau reprezentantul legal al societăţii, care comite urmatoarele fapte.

Prezentarea de date neadevarate privind societatea sau ascunderea acestora. Impiedicarea activitătii expertilor (art. 271)

Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

1. prezinta, cu rea-credinta, în prospectele, rapoartele şi comunicarile adresate publicului, date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinta, în tot sau în parte, asemenea date;

2. prezinta, cu rea-credinta, actionarilor/asociatilor o situatie financiară inexacta sau cu date inexacte asupra conditiilor economice ale societătii, în vederea ascunderii situatiei ei reale;

3. refuza sa puna la dispozitie expertilor, in cazurile si in conditiile prevazute la art. 26 şi 38, documentele necesare sau ii impiedica, cu rea-credinta, sa indeplinească insarcinarile primite.

Art. 272 din Legea societatilor comerciale

Pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amenda fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care:

 • dobândeşte, în contul societăţii, acţiuni ale altor societăţi la un preţ pe care îl ştie vădit superior valorii lor efective.
 •  
 • vinde, pe seama societăţii, acţiuni pe care aceasta le deţine, la preţuri despre care are cunoştinţă că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii.
 •  
 • Ce actiuni sunt pedepsite

Se constata ca legea pedepseste achizitionarea sau instrainarea de catre societatea condusa de cel care comite fapta, de actiuni emise de catre o alta societat.

Pretul de cumparare, respectiv de vanzarea acestor actiuni sa fie in mod vadit supraevaluat, respectiv subevaluat, in raport cu valoarea efectiva ce fac obiectul actiunii de cumparare, respectiv de vanzare.

 • foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.
 •  
 • Conditiile prevazute de  lege

Ca si cerinte in vederea savarsirii acestei variante a infractiunii perevazute de art. 272 din Legea societatilor 31/1990 din 16 noiembrie 1990, mentionam obtinerea unui folos de pe urma bunurilor si fapta sa fie contrara interesului societatii.

Se cunoaste faptul ca in unele cazuri bunurile societatii sunt folosite in interes personal, astfel cum este cazul telefonului sau autoturismului.

In consecinta, este dificil sa se faca o departajare, insa, ceea ce trebuie sa se stabileasca in cazul unor astfel de infractiuni este daca societatea este prejudiciata prin folosinta personala daca:

 • se împrumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administrează, de la o societate controlată de aceasta ori de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează.
 •  
 • suma împrumutată fiind superioară limitei prevăzute la art. 1444alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societăţi să îi acorde vreo garanţie pentru datorii proprii;

–  încalcă dispoziţiile art. 183.

 • In ce situatii legea dispune ca fapta nu constituie infractiune

 • fapta prevăzută la alin. (1) pct. 2, dacă a fost săvârşită de administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii în cadrul unor operaţiuni de trezorerie între societate şi alte societăţi controlate de aceasta sau care o controlează, direct ori indirect.
 • fapta prevăzută la alin. (1) pct. 3, dacă este săvârşită de către o societate comercială ce are calitatea de fondator, iar împrumutul este realizat de la una dintre societăţile controlate ori care o controlează pe aceasta, direct sau indirect.

Legea societatilor prevede ca infractiune si se pedepseşte fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care:

–  răspândeşte ştiri false sau întrebuinţează alte mijloace frauduloase care au ca efect mărirea ori scăderea valorii acţiunilor sau a obligaţiunilor societăţii ori a altor titluri ce îl aparţin, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii;

încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsă de situaţie financiară sau contrarii celor rezultate din aceasta.

Se pedepseşte administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care:

 • emite actiuni de o valoare mai mica decat valoarea lor legala ori la un pret inferior valorii nominale sau emite noi actiuni în schimbul aporturilor in numerar, inainte ca actiunile precedente sa fi fost achitate in intregime;
 •  
 • se foloseste, in adunarile generale, de actiunile nesubscrise sau nedistribuite actionarilor;
 • acorda imprumuturi sau avansuri asupra actiunilor societatii;
 • preda titularului actiunile inainte de termen sau preda actiuni liberate în total sau in parte, in afara de cazurile stabilite de lege, ori emite actiuni la purtator fara a fi achitate integral;
 • nu respectă dispozitiile legale referitoare la anularea actiunilor neachitate;
 • emite obligatiuni fara respectarea dispozitiilor legale sau actiuni fara sa cuprinda mentiunile cerute de lege.

Se pedepseşte administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

 • indeplineste hotaririle adunarii generale referitoare la schimbarea formei societătii, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, inainte de expirarea termenelor prevazute de lege;
 • indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la reducerea capitalului social, fara ca asociatii să fi fost executati pentru efectuarea varsamantului datorat ori fara hotararea adunarii generale care îi scuteste de plata varsamintelor ulterioare.

Se pedepseşte administratorul care:

 • incalca, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozitiile art. 1443;
 • nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege sau încalca dispozitiile art. 193 alin. (2).
 • începe operatiuni în numele unei societati cu răspundere limitata, inainte de a se fi efectuat varsamantul integral al capitalului social;
 • emite titluri negociabile reprezentand parţi sociale ale unei societati cu răspundere limitata;
 • dobandeste actiuni ale societatii în contul acesteia, in cazurile interzise de lege.

Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se pedepseste şi asociatul care incalca dispozitiile art. 127 sau ale art. 193 alin. (2).

Se pedepseşte cenzorul care nu convoaca adunarea generala in cazurile în care este obligat prin lege

Se pedepseşte persoana care a acceptat sau a păstrat însărcinarea de cenzor, contrar dispoziţiilor art. 161 alin. (2), sau persoana care a acceptat însărcinarea de expert, cu încălcarea dispoziţiilor art. 39.

Hotărârile luate de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit cu încălcarea dispoziţiilor art. 161 alin. (2) şi ale art. 39, nu pot fi anulate din cauza încălcării dispoziţiilor cuprinse în acele articole.

Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv şi cenzorul care exercită funcţiile sau însărcinările lor cu încălcarea dispoziţiilor legii referitoare la incompatibilitate.

Dispoziţiile art. 271–277 se aplică şi lichidatorului, în măsura în care se referă la obligaţii ce intră în cadrul atribuţiilor sale.

Se pedepseşte cu pedeapsa prevăzută la art. 275 lichidatorul care face plăţi asociaţilor cu încălcarea dispoziţiilor art. 256.

 Se pedepseşte actionarul sau detinatorul de obligatiuni care:

    – trece actiunile sau obligatiunile sale pe numele altor persoane, în scopul formării unei majoritati in adunarea generala, in detrimentul altor actionari sau detinători de obligatiuni;

     – voteaza in adunari generale, în situaaia prevazuta la pct. 1, ca proprietar de actiuni sau de obligtiuni care în realitate nu-i aparţin;

     – in cazurile nepermise de lege, isi ia – în schimbul unui avantaj material – obligatia de a vota intr-un anumit sens în adunările generale sau de a nu lua parte la vot.

Persoana care determina pe un actionar sau pe un detinător de obligatiuni ca, în schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, sa voteze într-un anumit sens în adunarile generale ori sa nu ia parte la vot, se pedepseste.

Se pedepseste, in afara de raspunderea pentru daunele pricinuite, prin operatiunile sale, statului roman şi tertilor, cel care exercita un comert în favoarea si pe seama unor societăti constituite in tara straina, in cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru functionarea acelor societăti.

 • Transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate comerciala, in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori în scopul ingreunarii acesteia, constituie infractiune si se pedepseste.
 • Determinarea inmatricularii unei societati în temeiul unui act constitutiv fals constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani.
 • Folosirea, cu stiinaă, a actelor unei societăti radiate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor prevazute de lege.
 • sau a actelor unei societati create în modalitatea prevazuta la art. 2802, in scopul producerii de efecte juridice, constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani. 

 Alte articole de acelasi autor:

 –Drepturile si obligatiile partilor in asigurarea de raspundere civila auto;

Intre ce persoane exista obligatia de intretinere conform Codului civil;

Avocat accidente – despagubiri accidente rutiere

Ce trebuie sa stim in opinia unui avocat infractiuni trafic si consum de droguri despre ce prevede Legea nr.143/2000

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va ajuta in problemele legate de afacerea dvs. in aspecte penale si comerciale.

Cabinet Avocat Bucuresti

0724260393

Luati legatura cu noi prin formularul de contact, telefon, e mail office@avocat-tudor.ro sau click aici.

Contacteaza-ne acum

Default content

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

servere vps servere dedicate gazduire web