Cand, impozitele stabilite cu rea credinta constituie evaziune fiscala

Fapta prin care unele impozite sunt stabilite cu rea credinta de catre contribuabil constituie obiectul unei infractiuni prevazute de Legea 241/2005, a evaziunii fiscale.

In practica instantelor se intalnesc cazuri avand ca obiect neplata datoriilor catre stat si catre creditori.

Sau, delapidare, gestiune frauduloasa, bancruta frauduloasa, spalare de bani, infractiuni de coruptie, grup infractional cu caracter organizat.

Evaziunea fiscala, impozitele stabilite ce rea credinta de contribuabil  sunt apreciate insa drept metode prin care se prejudiciaza bugetul statului.

Asa numitele manopere frauduloase. 

Astfel de fapte sunt sanctionate prin Legea nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

Pentru constatarea unei infractiuni de evaziune fiscala  prin stabilirea cu rea credinta a impozitelor, taxelor si  contributiilor  trebuie examinati unii termeni folositi in lege.

Impozite stabilite cu rea credinta, creantele fiscale

Codul de procedura fiscala dispune, printre altele despre creantele fiscale principale.

Dar si despre dreptul la perceperea impozitelor,  taxelor, contributiilor si altor sume care constituie venituri la bugetul general consolidat.

Dreptul la rambursarea taxei pe valoare adaugata, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidate.

Precum si asupra dreptului la restituirile mai sus aratate, cand este obtinut in mod nelegal.

Contribuabilul se poate afla sub incidenta art. 8 al Legii nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. 

Impozitele stabilite, taxele sau contributiile 

Art.8 din Legea 241/2005 reglementeaza stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor. 

Urmarea este obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

Tentativa  se pedepseşte.

Termeni la care face referire art.8 din Legea nr.241/2005

Pentru mai buna intelegere a modului cum este reglementata aceasta infractiune sunt necesare explicatii asupra unor  termeni.

  • contribuabiluleste subiectul acestei infractiuni.

Conform ar.2 alin.(1) lit.b) din Legea nr.241/2005  prin contribuabil se intelege orice persoana fizica sau juridica care datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general consolidat.

Poate fi contribuabil, deci, subiect al acestei infractiuni, titularul obligatiei si persoanele care actioneaza in numele titularului.

Cerinta este sa actioneze in realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice, in numele si interesul acesteia.

In cazul acestei infractiuni,  calitatea de contribuabil poate cunoaste doua ipoteze:

1.persoana care datoreaza taxe, impozite, contributii,TVA;

2.persoana care pretinde in mod nelegal o plata de la bugetul general consolidat.

Impozitul reprezintă prelevarea obligatorie a unei părţi din venitul şi/sau averea
unei persoane fizice şi juridice. Fără contraprestaţie imediată sau directă şi neranbursabilă pentru satisfacerea intereselor de ordin general.

Bugetului general consolidat

Este definit ca ansamblul tuturor bugetelor publice, componente ale sistemului bugetar, agregate şi consolidate pentru a forma un întreg;

Impozitele stabilite, cerinta, sa fie stabilite cu rea credinta

Conform art.8 din Legea nr.241/2005 fapta interzisa de lege este stabilirea cu rea credinta de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor. 

Modalitatea este incalcarea dispozitiilor legale in domeniu. Rezultatul este obţinerea, fără drept, a unor rambursări restituiri sau compensari.

Actiunea de stabilire se poate realiza prin mai multe modalitati.

Depunerea de declaratii incomplete, inexacte, de inregistrare in contabilitate a unor operatiuni care nu corespund realitatii sau neinregistrarea unor venituri.

Cateva exemple din practica judiciara si literatura de specialitate.

-contribuabilul inregistreza sau declara operatiuni fictive,ori omite inregistrarea unor operatiuni.

Astfel creaza o diferenta favorabila acestuia intre suma platita si ca datorata.

-contribuabilul introduce elemente fictive care sunt de natura ca obligatia fiscala stabilita sa fie diminuata.

Impozitele stabilite cu rea credinta sa produca  pagube bugetului general consolidat

Reprezinta o conditie esentiala pentru existenta infractiunii prevazute de art.8 din Legea nr.241/2005.

Paguba trebuie sa fie produsa   bugetului general consolidat prin obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate acestuia.

Impozitele stabilite cu rea credinta, operatiunea  fictiva

Conform art.2 alin.(1) lit.f) din Legea nr.241/2005, prin operatiune fictiva se intelge disimularea realitatii prin crearea aparentei existentei unei operatiuni care in fapt nu exista;

Studiu de caz stabilire impozite si taxe de catre contribuabil cu rea credinta

Faptele pentru care inculpatul este acuzat s-au retinut la inspectia fiscala ocazionata de depunerea decontului TVA.

S-a constatat ca exercitarea dreptului de deducere a TVA s-a facut pe baza unor note contabile.

Au fost incalcate astfel prevederile art.146 lin.(1) lit.a) din Legea 571/2003-Codul fiscal.

Pentru exercitarea acelui drept, persoana impozabila trebuie sa indeplineasca anumite conditii.

Pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa-i fie livrate. Sau serviciilor care i-au fost sau urmeaza sa-i fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila.

Trebuie sa detina o factura in conformitate cu dispozitiile art.155.

Rezulta aspecte infractionale despre stabilirea si inregistrarea de catre societatea contribuabila  a TVA deductibila.

Inloc de inscrierea sumei respective in contul de cheltuieli.

Precum si mentionarea sa in decontul depus la AFP-Contribuabili Mijlocii.

Acesea s-au realizat cu rea credinta si prin incalcarea dispzitiilor legale. 

S-a urmarit obtinerea fara drept a rambursarii sumei respective.

Respingerea repetata a solicitarilor anterioare de rambursare  a sumei

Au existat motive intemeiate care au determinat precedentele decizii de respingere ale organelor fiscale.

Producerea urmarilor rezultatului urmarit, cauzarea unui prejudiciu bugetului general consolidat a fost impiedicat de actiunea functionarilor publici prin intocmirea raportului de inspectie fiscala.

In consecinta, Curtea a constatat dovedita infractiunea prevazuta de art.8 alin.(1) din Legea nr.241/2005 in forma tentativei.

Cu ocazia audierii, expertul contabil a precizat ca un agent economic nu are dreptul de a storna o factura pentru care a solicitat si a obtinut rambursarea de TVA.

Societatea respectiva nu avea dreptul sa storneze cele 4 facturi in baza carora obtinuse rambursarea de TVA, adaugand ca aceasta operatiune nu a avut nicio justificare contabila.

Alte articole de acelasi autor

-CUM PROCEDATI DACA SUNTETI VICTIMA UNUI ACCIDENT PROVOCAT DE UN CONDUCATOR AUTO CE ARE AUTOVEHICULUL ÎNMATRICULAT ÎN ALTĂ ȚARĂ;

Ce infractiuni contra securitatii nationale prevede Codul penal;

Ce trebuie sa dovedesti daca esti sanctionat pentru taximetrie clandestina in scopul anularii procesului verbal;

– CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL;

–In ce cazuri se acorda exercitarea autoritatii parintesti unui singur parinte in caz de divort;

-Pentru ce fapte se pot aplica amenzi contraventionale soferilor care efectueaza transporturi rutiere si cine le aplica;

In ce poate consta consilierea de cate un avocat specializat in dreptul muncii;

Activitatea unui avocat specializat in drept penal;

-CE ESTE MALPRAXISUL MEDICAL;

Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala;

PEDEPSELE IN NOUL COD PENAL

COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE;

ARESTAREA PREVENTIVA

Profesionalism, responsabilitate, loialitate fata de client.

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va ofera consultanta, asistenta si reprezentare in litigii de drept penal.

Ne puteti contacta, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contactaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web