Asiguratorul auto poate solicita anularea contractului in cazul declaratiilor inexacte ale asiguratului

Asiguratorul auto poate solicita anularea contractului in cazul declaratiilor inexacte ale asiguratului

Asiguratorul auto este obligat in anumite conditii sa acorde despagubiri persoanei al carui autovehicul a fost avariat in accidentul rutier.

Se cunoaste insa ca, in relatiile cu asiguratorul auto, cei ce solicita recuperarea prejudiciului intampina uneori dificultati.

De aceea, conducatorii auto se informeaza la ce societati de asigurare ar putea intampina dificultati in obtinerea despagubirilor.

Asiguratorul auto va avea in vedere persoana vinovata si cauzele care au determinat accidentul auto.

In cazurile prevazute de lege, organele de cercetare penala cerceteaza daca s-a savarsit o infractiune.

Se vaa stabili persoana careia ii revine raspunderea delictuala in caz de accident precum si cine plateste despagubirile.

Aceste feluri de raspundere sunt reglementate de dispozitiile Codului cvil.

Dispozitii in acest sens se gasesc si in legea speciala privind asigurarile.

Anume, Legea 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania.

Dispozitiile din Codul civil privind raspunderea privind accidentul auto

Art. 1349 din Codul civil reglementeaza raspunderea delictuala.

Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune.

Să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia.

De asemenea, pentru lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului.

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabileşte prin lege specială, te poate consilia un avocat Bucuresti

Alte dispozitii se gasesc in art. 2199 C.od civil.

Contractul de asigurare este definit ca fiind acea convenție prin care contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului.

Acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizaţie.

După caz, asiguratului, beneficiarului asigurării sau terţului păgubit.

Contractantul asigurării este persoana care încheie contractul pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană.

Ori pentru bunuri sau activităţi ale acesteia.

Se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare.

Obligatiile asiguratului in relatiile cu asiguratorul

Persoana care contractează asigurarea este obligată să răspundă în scris la întrebările formulate de asigurător.

De asemenea, să declare, la data încheierii contractului, orice informaţii sau împrejurări pe care le cunoaşte şi care, de asemenea, sunt esenţiale pentru evaluarea riscului.

Dacă împrejurările esenţiale privind riscul se modifică în cursul executării contractului, asiguratul este obligat să comunice în scris asigurătorului modificarea survenită.

Aceeaşi obligaţie îi revine şi contractantului asigurării care a luat cunoştinţă de modificarea survenită.

Cum poate fi dovedit contractul de asigurare cu asiguratorul auto

Pentru a putea fi dovedit, contractul de asigurare trebuie să fie încheiat în scris.

Contractul nu poate fi probat cu martori, chiar atunci când există un început de dovadă scrisă.

Dacă documentele de asigurare au dispărut prin forţă majoră sau caz fortuit şi nu există posibilitatea obţinerii unui duplicat, existenţa şi conţinutul lor pot fi dovedite prin orice mijloc de probă.

Incheierea contractului de asigurare se constată prin poliţa de asigurare.

Sau prin certificatul de asigurare emis şi semnat de asigurător ori prin nota de acoperire emisă şi semnată de brokerul de asigurare.

Documentele care atestă încheierea unei asigurări pot fi semnate şi certificate prin mijloace electronice.

Ce prevede legea asigurarilor si reasigurarilor nr.136/1995 despre despagubiri

Lege speciala care reglementeaza relatiile dintre asiguratorul auto si asigurat este Legea 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania.

Potrivit art. 4 din Legea nr. 136/1995 este obligatorie asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule în limitele teritoriale de acoperire.

De la art.48 la art.54 sunt prevederile despre asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

Respectiv, persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în România, precum şi tramvaie.

Acestea au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale de acoperire.

Să menţină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare.

Precum şi să aplice pe parbrizul vehiculului sau în alt loc vizibil din exterior vigneta.

Cum suporta despagubirile asiguratorul auto

În cazul în care are loc un accident auto societatea de asigurare este obligată să suporte despăgubirile.

Temeiul este contractului de asigurare pentru prejudiciile suferite de persoanele păgubite prin accident.

De asemenea,  și cheltuielile suportate de asigurați.

In caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile se acordă pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul.

Dar si pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu excepţia conducătorului autovehiculului respectiv.

Societatea de asigurare este obligată să suporte despăgubirile chiar și în cazul în care persoanele care formulează pretenţii de despăgubiri sunt soţul (soţia).

De asemenea, pentru persoanele care se află în întreţinerea proprietarului ori conducătorului autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului.

Ce riscuri sunt acoperite prin încheierea contractului de asigurare cu asiguratorul auto

Se acopera vătămările corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial.

Pagubele materiale, pagubele consecință a lipsei de folosință a vehiculului avariat.

Cheltuielile de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.

Ce prevede Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 23/2014 despre asiguratorul auto

Asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila a vehiculelor pe teritoriul Romaniei acorda despagubiri.

Acestea sunt pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule, de care asiguratii raspund delictual fata de terte persoane.

Nu intra sub incidenta asigurarii raspunderea decurgand din executarea unui contract de transport de bunuri efectuat cu titlu oneros.

Contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule acopera raspunderea civila delictuala a proprietarului.

Sau, a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terte parti prin intermediul vehiculului.

Conditiile contractuale pentru asigurarea obligatorie RCA sunt reglementate de prevederile Legii nr. 136/1995.

Ce se intampla in caz de declaratii inexacte fata de asiguratorul auto

Contractul de asigurare este nul în caz de declaraţie inexactă sau de reticenţă făcută cu rea-credinţă de către asigurat ori contractantul asigurării.

Acestea priveesc la împrejurări care, dacă ar fi fost cunoscute de către asigurător, l-ar fi determinat pe acesta să nu îşi dea consimţământul ori să nu îl dea în aceleaşi condiţii.

Chiar dacă declaraţia sau reticenţa nu a avut influenţă asupra producerii riscului asigurat.

Primele plătite rămân dobândite asigurătorului.  Acesta poate cere şi plata primelor cuvenite până la momentul la care a luat cunoştinţă de cauza de nulitate.

Declaraţia inexactă sau reticenţa din partea asiguratului ori a contractantului asigurării a cărui rea-credinţă nu a putut fi stabilită nu atrage nulitatea asigurării.

Un caz special este în care constatarea declaraţiei inexacte sau a reticenţei are loc anterior producerii riscului asigurat.

Asigurătorul are dreptul fie de a menţine contractul solicitând majorarea primei, fie de a rezilia contractul la împlinirea unui termen de 10 zile.

Calculate insa de la notificarea primită de asigurat.

Ii restituie acestuia din urmă partea din primele plătite aferentă perioadei în cadrul căreia asigurarea nu mai funcţionează.

Atunci când constatarea declaraţiei inexacte sau a reticenţei are loc ulterior producerii riscului asigurat.

Indemnizaţia se reduce în raport cu proporţia dintre nivelul primelor plătite şi nivelul primelor ce ar fi trebuit să fie plătite.

Alte articole de acelasi autor

De ce este necesar ca un avocat sa te asiste la societatea de asigurare;

Cum va poate ajuta un avocat in cazul producerii unui accident rutier;

Cabinet Avocat Bucuresti Tudor Ion;

-Ce criterii are in vedere instanta la stabilirea vinovatiei unei persoane juridice acuzata ca a comis o fapta penala;

-Cand se apreciaza ca un functionar a avut o purtare abuziva si fapta constituie infractiune;

In ce conditii fapta de a ameninta pe cineva reprezinta o infractiune;

Care sunt situatiile de malpraxis medical in care unitatea sanitara nu raspunde impreuna cu personalul medical pentru prejudiciile cauzate de acesta;

In cazul reclamantului cu domiciliul in străinătate conditiile in care instanta a incuviintat relatii personale cu minorul si stabilire program vizitare minor;.

Ce criterii a avut in vedere instanta pentru stabilirea programului de vizitare a minorului in cazul in care mama locuieste si lucreaza in Spania iar tatal in Germania;

-Ce motive pot fi considerate temeinice pentru incredintarea copilului minor

https://avocat-tudor.ro

0724260393

Cabinet avocat Bucuresti Tudor Ion, litigii asigurari.

Ne puteti contacta, click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

 

 

Contacteaza-ne acum

Default content

    servere vps servere dedicate gazduire web